LEGE Nr. 48 din 30 mai 1995
privind proclamarea Zilei Eroilor
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 107 din 31 mai 1995  Parlamentul României adopta prezenta lege.

  Articolul 1

  Se proclama Ziua Eroilor, sărbătoare naţionala a poporului român, cea de-a patruzecea zi de la Sfintele Pasti - ziua Înălţării Domnului Isus Hristos -, potrivit traditiei româneşti.


  Articolul 2

  Autorităţile publice, instituţiile de orice fel şi toţi cetăţenii tarii au îndatorirea de a păstra şi de a întreţine monumentele eroilor şi locurile lor de veci.
  Aceleaşi îndatoriri le revin şi faţă de monumentele şi locurile de veci ale eroilor altor state căzuţi în lupta pe teritoriul României.


  Articolul 3

  Reprezentantele statului român şi reprezentanţii Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Române au datoria ca în statele în care se afla sa acorde onoarea şi grija cuvenite cinstirii eroilor români care s-au jertfit pe pământ străin pentru patrie şi umanitate.


  Articolul 4

  Prevederile cuprinse la capitolul V - Sarbatorirea Zilei Eroilor - din Decretul Consiliului de Stat nr. 117 din 23 octombrie 1975 se abroga.
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 15 mai 1995, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  ADRIAN NASTASE
  Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 17 mai 1995, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  prof. univ. dr. OLIVIU GHERMAN
  -----------------------------