ORDIN nr. 395 din 12 aprilie 2018pentru stabilirea caracteristicilor armelor de foc, a calibrelor acestora și a categoriilor de muniție care se pot folosi la vânătoare în România
EMITENT
 • MINISTERUL APELOR ȘI PĂDURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 396 din 9 mai 2018
  Având în vedere Referatul de aprobare înregistrat cu nr. 52.918/IM din 9.11.2017 la Direcția generală păduri,
  văzând Avizul nr. 1/2018 al Consiliului Național de Vânătoare,
  luând în considerare Adresa nr. 8.281/2018 a Ministerului Afacerilor Interne,
  în baza prevederilor art. 6 alin. (1) lit. s) și ș), art. 33 alin. (1) lit. a), art. 39 alin. (1) lit. i), p) și u) și art. 56 din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul art. 13 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 20/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apelor și Pădurilor, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul apelor și pădurilor emite următorul ordin:

  Articolul 1
  (1) La acțiunile de vânătoare autorizate pe teritoriul României, în condițiile legii, se pot folosi arme de foc înscrise în documentele care atestă dreptul de port și folosire cu destinația vânătoare.(2) Armele cu țevi lise și armele cu țevi ghintuite care se pot folosi la vânătoare sunt cele prevăzute în anexa la Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 2

  Armele prevăzute la art. 1 trebuie să aibă percuția cartușului centrală și să poată fi ținute în mână.


  Articolul 3
  (1) Armele cu țevi lise care se pot folosi la vânătoare sunt cele care au calibrele cuprinse între 10 și 36, conform sistemului internațional.
  (la 16-05-2018, sintagma: cuprinse între 10 mm și 36 mm a fost înlocuită de RECTIFICAREA nr. 395 din 12 aprilie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 416 din 16 mai 2018 )
  (2) Armele cu țevi ghintuite care se pot folosi la vânătoare sunt cele care au calibrele cuprinse între 5,6 mm și 11,63 mm.


  Articolul 4
  (1) Vânarea exemplarelor din speciile de mamifere: bizam, câine enot, dihor comun, hermelină, iepure-de-câmp, iepure-de-vizuină, jder și nevăstuică, precum și din speciile de păsări admise la vânătoare, cu excepția speciei cocoș de munte, prevăzute în anexa nr. 1 la Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare, se poate face numai cu arme de vânătoare cu țevi lise și țevi slug-ghintuite și muniția aferentă ale cărei caracteristici minime sunt prevăzute în anexa nr. 1.(2) Vânarea exemplarelor din speciile capră neagră, căprior, cerb comun, cerb lopătar și muflon, precum și din specia urs, în situațiile în care se emite derogare pentru recoltare, se poate face numai cu arme de vânătoare cu țevi ghintuite și muniția aferentă ale cărei caracteristici minime sunt prevăzute în anexa nr. 2.(3) Vânarea exemplarelor din speciile mistreț, șacal, viezure, vulpe, marmotă și cocoș de munte, precum și a exemplarelor din speciile castor, lup, pisică sălbatică, râs și vidră, în situațiile în care se emite derogare pentru recoltare, se poate face cu arme de vânătoare atât cu țevi lise, cât și cu țevi ghintuite și muniția aferentă ale cărei caracteristici minime sunt prevăzute în anexele nr. 1 și 2.


  Articolul 5

  La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 264/2003 pentru stabilirea caracteristicilor minime ale muniției permise pentru vânarea unor specii de vânat în România cu arme de vânătoare cu țevi ghintuite, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 270 din 17 aprilie 2003.


  Articolul 6

  Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 7

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  p. Ministrul apelor și pădurilor,
  Ilie Covrig,
  secretar de stat

  București, 12 aprilie 2018.
  Nr. 395.

  Anexa nr. 1

  Categoriile de muniție și caracteristicile minime ale acesteia care se poate folosi pentru vânarea
  exemplarelor unor specii de vânat în România cu arme de vânătoare cu țevi lise și țevi slug-ghintuite


  Nr. crt.

  Specia/Speciile de vânat

  Categoria de muniție și caracteristicile minime ale acesteia

  Cartuș cu proiectil unic admis (DA/NU)

  Cartuș cu alice admis

  (DA/NU)

  Diametrul alicelor (mm)

  0

  1

  2

  3

  4

  1

  Mistreț

  DA

  NU

  -

  2

  Șacal, viezure, vulpe

  DA

  DA

  3,5

  3

  Iepure-de-câmp, iepure-de-vizuină, câine enot, jder, marmotă, pisică sălbatică* și vidră*

  NU

  DA

  3,5

  4

  Bizam, dihor comun, hermelină și nevăstuică

  NU

  DA

  2,5

  5

  Cocoș de munte

  NU

  DA

  4,0

  6

  Gâscă-de-vară și gârliță mare

  NU

  DA

  3,0

  7

  Cioară grivă, cioară grivă sudică, cioară-de-semănătură, fazan, ieruncă, lișiță, porumbel gulerat și rațe admise la vânătoare

  NU

  DA

  2,5

  8

  Coțofană, gaiță, găinușă de baltă, guguștiuc, porumbel-de-scorbură, potârniche, sitar-de-pădure, stăncuță și turturică

  NU

  DA

  2,0

  9

  Alte specii de păsări admise la vânătoare

  NU

  DA

  1,7

  10

  Castor*, lup* și râs*

  DA

  DA

  4,5

  * În situațiile în care se emite derogare pentru recoltare.


  Anexa nr. 2

  Categoriile de muniție și caracteristicile minime ale acesteia permise pentru vânarea exemplarelor
  unor specii de vânat în România cu arme de vânătoare cu țevi ghintuite


  Nr. crt.

  Specia/Speciile de vânat

  Categoriile de muniție și caracteristicile minime ale acesteia

  Diametrul minim al proiectilului unic
  (mm)

  Lungimea minimă a tubului cartușului (mm)

  Greutatea minimă a proiectilului (g)

  Energia minimă la 100 m (J/100 m)

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  1

  Căprior, șacal, viezure, vulpe, marmotă, cocoș de munte, castor*, lup*, pisică sălbatică*, râs* și vidră*

  5,6

  39

  3

  800

  2

  Capră neagră și muflon

  6,0

  50

  6

  2000

  3

  Cerb lopătar și mistreț

  6,5

  51

  8

  2000

  4

  Cerb comun

  7

  51

  10

  2700

  5

  Urs*

  7

  57

  12

  2700

  * În situațiile în care se emite derogare pentru recoltare.

  ----