HOTĂRÂRE nr. 1.279 din 8 octombrie 2008
privind trecerea din domeniul public al statului şi din administrarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale în domeniul privat al statului a unor bunuri de natura mijloacelor fixe concesionate Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Mediaş
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 702 din 15 octombrie 2008  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă trecerea din domeniul public al statului şi din administrarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale în domeniul privat al statului a unor bunuri de natura mijloacelor fixe concesionate Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Mediaş, având datele de identificare prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  (1) Trecerea în domeniul privat al statului se face în vederea scoaterii din funcţiune, a valorificării sau, după caz, a casării mijloacelor fixe prevăzute la art. 1, în condiţiile legii.
  (2) La realizarea operaţiunilor de scoatere din funcţiune este obligatorie obţinerea actelor de reglementare prevăzute de legislaţia în vigoare din domeniul protecţiei mediului şi gospodăririi apelor, iar operaţiunile de valorificare sau casare se vor face cu respectarea prevederilor acestor acte de reglementare şi a aprobărilor legale.


  Articolul 3

  După scoaterea din funcţiune, valorificare sau casare, după caz, a acestora, Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Mediaş îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi inventarul bunurilor din domeniul public al statului.


  Articolul 4

  Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Mediaş va valorifica, în numele statului, bunurile prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.


  Articolul 5

  (1) Anexa nr. 2 la Acordul de concesiune a conductelor magistrale, instalaţiilor, a echipamentelor şi dotărilor aferente Sistemului naţional de transport al gazelor naturale şi a activităţii de operare a Sistemului naţional de transport al gazelor naturale, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Mediaş, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 668/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 486 din 8 iulie 2002, se modifică în mod corespunzător.
  (2) Anexa nr. 22 din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, se modifică în mod corespunzător.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  ────────────────
  Şeful Cancelariei Primului-Ministru,
  Marian Marius Dorin
  Preşedintele Agenţiei Naţionale
  pentru Resurse Minerale,
  Bogdan Găbudeanu
  Ministrul mediului
  şi dezvoltării durabile,
  Attila Korodi
  p. Ministrul economiei şi finanţelor,
  Cătălin Doica,
  secretar de stat
  Bucureşti, 8 octombrie 2008.
  Nr. 1.279.


  Anexa 1
  MIJLOACE FIXE
  aparţinând domeniului public al statului propuse pentru trecerea în domeniul privat al statului în vederea scoaterii din funcţiune
  *Font 7*

  ┌────┬────────┬───────┬──────────┬─────────────────┬──────────┬───────┬────┬──────────┬──────────────────────┬──────┐
  │Nr. │ │Cod de │ Denumire │Descriere tehnică│Vecinătăţi│Adresa │Anul│ Valoare │Regim juridic │Bun │
  │crt.│Nr. M.F.│clasi- │conductă ├───────┬─────────┤ (după │(Expl. │P.F.│ de ├─────────┬────────────┤mobil/│
  │ │ │ficare │ gaze │ D │ L │ caz, pe │Terit. │ │ inventar │Situaţie │Baza legală │imobil│
  │ │ │ │ │ (mm) │ (km) │ scurt) │T.G.N.)│ │ 31 iulie │juridică │a luării în │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 1999 │ │administrare│ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ - lei - │ │ │ │
  ├────┼────────┼───────┼──────────┼───────┴─────────┼──────────┼───────┼────┼──────────┼─────────┴────────────┼──────┤
  │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │
  ├────┼────────┼───────┼──────────┼───────┬─────────┼──────────┼───────┼────┼──────────┼─────────┬────────────┼──────┤
  │ 1. │ 65628 │ 8.17.│Racord SRM│ │ │ │ │ │ │în │Hotărârea │ │
  │ │ │ │Predeal │ 300 │ 0,064 │ * │Braşov │1951│ 2,75 │adminis- │Guvernului │imobil│
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │trare │nr. 334/2000│ │
  ├────┼────────┼───────┼──────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────┼────┼──────────┼─────────┼────────────┼──────┤
  │ 2. │ 65503 │ 8.17.│KM 5 - PL │ │ │ │ │ │ │în │Hotărârea │ │
  │ │ │ │IZV Sinaia│ 400 │ 12,4 │ * │Braşov │1958│ 720,66│adminis- │Guvernului │imobil│
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │trare │nr. 334/2000│ │
  ├────┼────────┼───────┼──────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────┼────┼──────────┼─────────┼────────────┼──────┤
  │ 3. │ 65545 │ 8.17.│Stâlp 216-│ │ │ │ │ │ │în │Hotărârea │ │
  │ │ │ │SRM │ 300 │ 7 │ * │Braşov │1940│ 239,13│adminis- │Guvernului │imobil│
  │ │ │ │Predeal │ │ │ │ │ │ │trare │nr. 334/2000│ │
  ├────┼────────┼───────┼──────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────┼────┼──────────┼─────────┼────────────┼──────┤
  │ 4. │ 65629 │ 8.17.│Racord │ 125 │ 0,044 │ * │Braşov │1951│ 0,73│în │Hotărârea │ │
  │ │ │ │Sanatoriu │ │ │ │ │ │ │adminis- │Guvernului │imobil│
  │ │ │ │Predeal │ │ │ │ │ │ │trare │nr. 334/2000│ │
  ├────┼────────┼───────┼──────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────┼────┼──────────┼─────────┼────────────┼──────┤
  │ 5. │ 66149 │ 8.17.│Cond. Gaz │ 400 │ 9,85 │ * │Mediaş │1966│ 17.721,08│în │Hotărârea │ │
  │ │ │ │Ţigmandru │ │ │ │ │ │ │adminis- │Guvernului │ │
  │ │ │ │Fântânele │ │ │ │ │ │ │trare │nr. 334/2000│imobil│
  ├────┼────────┼───────┼──────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────┼────┼──────────┼─────────┼────────────┼──────┤
  │ 6. │ 65609 │ 8.17.│Cond. │ 400 │ 1,45 │ * │Mediaş │1975│ 37.320,23│în │Hotărârea │ │
  │ │ │ │Legătură │ │ │ │ │ │ │adminis- │Guvernului │ │
  │ │ │ │Prod 24-28│ │ │ │ │ │ │trare │nr. 334/2000│imobil│
  ├────┼────────┼───────┼──────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────┼────┼──────────┼─────────┼────────────┼──────┤
  │ 7. │ 66123 │ 8.17.│Cond. │ 300 │ 1.164 │ * │Mediaş │1973│ 63.566,04│în │Hotărârea │ │
  │ │ │ │Legătură │ │ │ │ │ │ │adminis- │Guvernului │ │
  │ │ │ │Sibiu 1 - │ │ │ │ │ │ │trare │nr. 334/2000│imobil│
  │ │ │ │Sibiu 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼────────┼───────┼──────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────┼────┼──────────┼─────────┼────────────┼──────┤
  │ 8. │ 66154 │ 8.17.│Cond. Gaz │ 250 │ 3.456 │ * │Mediaş │1956│ 41.016,17│în │Hotărârea │ │
  │ │ │ │Bazna SRM │ │ │ │ │ │ │adminis- │Guvernului │ │
  │ │ │ │Mediaş │ │ │ │ │ │ │trare │nr. 334/2000│imobil│
  ├────┼────────┼───────┼──────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────┼────┼──────────┼─────────┼────────────┼──────┤
  │ 9. │ 65679 │ 8.17.│Cond. Vaţa│ 250 │ 28.526 │ * │Craiova│1960│344.750,37│în │Hotărârea │ │
  │ │ │ │-Corbu │ │ │ │ │ │ │adminis- │Guvernului │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │trare │nr. 334/2000│imobil│
  ├────┴────────┴───────┼──────────┴───────┴─────────┴──────────┴───────┴────┼──────────┼─────────┴────────────┴──────┤
  │ │TOTAL: │505.337,16│ │
  └─────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴─────────────────────────────┘


  Anexa 2
  MIJLOACE FIXE
  aparţinând domeniului public al statului propuse pentru trecerea în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune pe tronsoane parţiale de conducte
  *Font 7*
   Valori de inventar înainte şi după dezafectarea tronsoanelor

  ┌────┬─────┬───────┬──────────┬────────────┬───────┬─────────┬────┬───────┬────────────┬──────────┬────────────┐
  │Nr. │ │Cod de │ Denumire │ Descriere │Vecină-│Adresa │Anul│Lungi- │Valoare de │Valoare de│Valoare de │
  │crt.│Nr. │clasi- │conductă │ tehnică │tăţi │(Expl. │P.F.│mea │inventar │inventar │inventar │
  │ │M.F. │ficare │ gaze ├─────┬──────┤(după │Terit. │ │pro- │înainte de │af. tron- │după deza- │
  │ │ │ │ │ D │ L │caz, │T.G.N.) │ │pusă │dezafectare │son │fectare │
  │ │ │ │ │(mm) │ (km) │pe │ │ │ la │ - lei - │dezafectat│ - lei - │
  │ │ │ │ │ │ │ scurt)│ │ │casare │ │ - lei - │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │-km- │ │ │ │
  ├────┼─────┼───────┼──────────┼─────┼──────┼───────┼─────────┼────┼───────┼────────────┼──────────┼────────────┤
  │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │
  ├────┼─────┼───────┼──────────┼─────┼──────┼───────┼─────────┼────┼───────┼────────────┼──────────┼────────────┤
  │1. │65703│ 8,17│Albeni - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │Bucureşti │ 500 │ 70,2│ * │Bucureşti│1982│ 3,630 │3.257.773,00│168.457,49│3.089.315,51│
  ├────┼─────┼───────┼──────────┼─────┼──────┼───────┼─────────┼────┼───────┼────────────┼──────────┼────────────┤
  │2. │65564│ 8,17│Gura Şuţii│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │Bucureşti │ 400 │ 64,4│ * │Bucureşti│1958│11,503 │ 637.345,00│113.841,29│ 523.503,71│
  ├────┼─────┼───────┼──────────┼─────┼──────┼───────┼─────────┼────┼───────┼────────────┼──────────┼────────────┤
  │3. │65570│ 8,17│Racord SRM│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │Fulgeru │ 150 │ 2,4│ * │Bucureşti│1963│ 0,182 │ 19.560,49│ 1.483,33│ 18.077,16│
  ├────┼─────┼───────┼──────────┼─────┼──────┼───────┼─────────┼────┼───────┼────────────┼──────────┼────────────┤
  │4. │65546│ 8,17│Predeal - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │Sinaia │ 300 │ 19,0│ * │Braşov │1947│ 5,048 │ 581,49│ 154,49│ 427,00│
  ├────┼─────┼───────┼──────────┼─────┼──────┼───────┼─────────┼────┼───────┼────────────┼──────────┼────────────┤
  │5. │66147│ 8,17│Cond. Gaz │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │Nadeş- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │Fântânele │ 350 │ 17,3│ * │Mediaş │1957│ 3,000 │ 77.777,37│ 13.487,40│ 64.289,97│
  ├────┴─────┴───────┼──────────┼─────┼──────┼───────┼─────────┼────┼───────┼────────────┼──────────┼────────────┤
  │ │TOTAL: │ │ │ │ │ │ │3.993.037,35│297.424,00│3.695.613,35│
  └──────────────────┴──────────┴─────┴──────┴───────┴─────────┴────┴───────┴────────────┴──────────┴────────────┘

  ________