ORDIN nr. 107 din 29 martie 2010 pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea și recunoașterea autorizării persoanelor fizice și juridice în vederea realizării și verificării lucrărilor de specialitate în domeniul cadastrului, geodeziei și cartografiei pe teritoriul României
EMITENT
 • MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR - AGENȚIA NAȚIONALĂ DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 231 din 13 aprilie 2010
  (la 06-12-2018, Titlul actului normativ a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 1.607 din 15 noiembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1037 din 06 decembrie 2018 )
  Având în vedere prevederile art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 10/2000 privind desfășurarea activității de realizare și de verificare a lucrărilor de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei și cartografiei de către persoanele fizice și juridice autorizate pe teritoriul României, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 795/2001,
  în temeiul art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.210/2004 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, republicată, cu modificările ulterioare
  directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

  Articolul 1

  Se aprobă Regulamentul privind autorizarea și recunoașterea autorizării persoanelor fizice și juridice în vederea realizării și verificării lucrărilor de specialitate în domeniul cadastrului, geodeziei și cartografiei pe teritoriul României, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
  (la 06-12-2018, Articolul 1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 1.607 din 15 noiembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1037 din 06 decembrie 2018 )


  Articolul 2

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Directorul general al Agenției Naționale
  de Cadastru și Publicitate Imobiliară,
  Mihai Busuioc

  București, 29 martie 2010.
  Nr. 107.

  Anexă

  REGULAMENT
  privind autorizarea și recunoașterea autorizării persoanelor fizice și juridice în vederea
  realizării și verificării lucrărilor de specialitate în domeniul cadastrului, geodeziei
  și cartografiei pe teritoriul României