ORDIN nr. 2.599 din 20 iulie 2016
privind schimbarea de grupă valorică din B în A a Ansamblului fostei Mănăstiri Bărboi, a Bisericii Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel, a fostei Stăreţii, azi casă parohială, şi a Turnului clopotniţă şi clasarea a trei noi subcomponente în cadrul Ansamblului fostei Mănăstiri Bărboi, stradela Bărboi nr. 12, municipiul Iaşi, judeţul Iaşi, în LMI, categoria II, monumente de arhitectură, grupa valorică A, respectiv Monumentul Bisericii Sf. Vineri, Casa de apă (aghiazmatarul - cişmeaua) şi Zidul incintei
EMITENT
 • MINISTERUL CULTURII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 647 din 24 august 2016  Având în vedere Referatul nr. 1.576 din 9 mai 2016 de aprobare a proiectului de ordin al ministrului culturii de schimbare de grupă valorică din B în A a monumentelor istorice Ansamblul fostei Mănăstiri Bărboi, Biserica Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel, fosta Stăreţie, azi casă parohială, şi Turnul clopotniţă şi clasarea a trei noi subcomponente în categoria arhitectură, ca monumente, grupa valorică A, respectiv Zidul incintei, Casa de apă (aghiazmatarul-cişmeaua) şi Monumentul Bisericii Sf. Vineri în cadrul Ansamblului fostei Mănăstiri Bărboi, stradela Bărboi nr. 12, municipiul Iaşi, judeţul Iaşi,
  în conformitate cu dispoziţiile art. 13 alin. (1) pct. 2 lit. a) şi ale art. 33 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
  în temeiul prevederilor art. 16 alin. (2) şi alin. (3) din Normele metodologice de clasare şi inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.260/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 11 alin. (1) şi alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul culturii emite următorul ordin:

  Articolul 1

  (1) Se schimbă grupa valorică din B în A pentru monumentele istorice Ansamblul fostei Mănăstiri Bărboi, Biserica Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel, fosta Stăreţie, azi casă parohială, şi Turnul clopotniţă, situate în stradela Bărboi nr. 12, municipiul Iaşi, judeţul Iaşi, înscrise în LMI cu codurile IS-II-a-B-03730, respectiv IS-II-m-B-03730.01, IS-II-m-B-03730.02 şi IS-II-m-B-03730.03, şi vor avea următoarele coduri: ISII-a-A-03730, respectiv IS-II-m-A-03730.01, IS-II-m-A-03730.02 şi IS-II-m-A-03730.03.
  (2) Se clasează trei subcomponente noi în cadrul Ansamblului fostei Mănăstiri Bărboi, situate la adresa stradela Bărboi nr. 12, municipiul Iaşi, judeţul Iaşi, în categoria II - arhitectură, ca monumente, grupa valorică A: Zidul incintei, Casa de apă (aghiazmatarul-cişmeaua) şi Monumentul Bisericii Sf. Vineri, cu codurile în Lista monumentelor istorice IS-II-m-A-03730.04, IS-II-m-A-03730.05, IS-II-m-A-03730.06.
  (3) Zona de protecţie a monumentului istoric este cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Ministrul culturii,

  Corina Şuteu

  Bucureşti, 20 iulie 2016.
  Nr. 2.599.

  Anexă

  ZONA DE PROTECŢIE
  Ansamblul fostei Mănăstiri Bărboi, stradela Bărboi nr. 12,
  municipiul Iaşi, judeţul Iaşi
  Coordonate STEREO 70 - puncte de contur:
  ┌────┬───────────┬────────────────┐
  │Nr. │ │ │
  │crt.│ X │ Y │
  ├────┼───────────┼────────────────┤
  │ 1 │696810.92 │ 632448.90 │
  ├────┼───────────┼────────────────┤
  │ 2 │696841.69 │ 632378.97 │
  ├────┼───────────┼────────────────┤
  │ 3 │696841.69 │ 632378.97 │
  ├────┼───────────┼────────────────┤
  │ 4 │696589.94 │ 632257.98 │
  ├────┼───────────┼────────────────┤
  │ 5 │696522.81 │ 632408.34 │
  ├────┼───────────┼────────────────┤
  │ 6 │696494.83 │ 632443.30 │
  ├────┼───────────┼────────────────┤
  │ 7 │696534.00 │ 632513.24 │
  ├────┼───────────┼────────────────┤
  │ 8 │696502.53 │ 632570.58 │
  ├────┼───────────┼────────────────┤
  │ 9 │696439.59 │ 632555.19 │
  ├────┼───────────┼────────────────┤
  │ 10 │696411.61 │ 696411.61 │
  ├────┼───────────┼────────────────┤
  │ 11 │696553.58 │ 696553.58 │
  ├────┼───────────┼────────────────┤
  │ 12 │696583.65 │ 696583.65 │
  ├────┼───────────┼────────────────┤
  │ 13 │696608.82 │ 696608.82 │
  ├────┼───────────┼────────────────┤
  │ 14 │696754.98 │ 696754.98 │
  ├────┼───────────┼────────────────┤
  │ 15 │696900.44 │ 696900.44 │
  ├────┼───────────┼────────────────┤
  │ 16 │696970.37 │ 696970.37 │
  ├────┼───────────┼────────────────┤
  │ 17 │696939.60 │ 696939.60 │
  ├────┼───────────┼────────────────┤
  │ 18 │696899.74 │ 696899.74 │
  └────┴───────────┴────────────────┘

  ----