DECIZIE nr. 366 din 8 noiembrie 2019privind unele măsuri pentru exercitarea funcției de secretar general al Guvernului
EMITENT
 • PRIM-MINISTRUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 904 din 8 noiembrie 2019
  Având în vedere cererea domnului Toni Greblă,
  în temeiul art. 20 alin. (1), art. 29 și art. 31 lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare,
  prim-ministrul emite prezenta decizie.

  Articolul 1

  La data de 8 noiembrie 2019, domnul Toni Greblă se eliberează, la cerere, din funcția de secretar general al Guvernului, cu rang de ministru.


  Articolul 2

  Începând cu data prevăzută la art. 1, domnul Antonel Tănase se numește în funcția de secretar general al Guvernului, cu rang de ministru.

  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Toni Greblă

  București, 8 noiembrie 2019.
  Nr. 366.
  -----