ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 87 din 14 iulie 2005
privind abrogarea art. 8 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a unor instituţii publice
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 637 din 20 iulie 2005  Având în vedere necesitatea imperativă a existenţei şi funcţionării în domeniul resurselor minerale şi petroliere a unei autorităţi publice autonome care să asigure gestionarea eficientă şi durabilă a acestor bunuri,
  ţinând cont că autonomia acestei autorităţi publice reprezintă o condiţie principală de funcţionare imparţială,
  văzând că, prin efectul dispoziţiilor art. 8 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a unor instituţii publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 194/2004, autonomia acestei autorităţi publice centrale nu poate fi asigurată, împrejurare ce produce importante disfuncţionalităţi în reglementarea domeniului minier şi petrolier,
  în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Articolul I

  Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă articolul 8 alineatul (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a unor instituţii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 464 din 29 iunie 2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 194/2004.


  Articolul II

  Începând cu data prezentei ordonanţe de urgenţă, finanţarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale se realizează pe bază de buget propriu prevăzut în anexă distinctă la bugetul de stat.


  Articolul III

  Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă în bugetul de stat pe anul 2005, aprobat prin Legea nr. 511/2004, modificările ce decurg din aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  ---------------
  p. Şeful Cancelariei Primului-Ministru,
  Vlad Octavian Moisescu
  Ministrul economiei şi comerţului,
  Codruţ Ioan Şereş
  Preşedintele Agenţiei Naţionale
  pentru Resurse Minerale,
  Gheorghe Buliga
  Ministrul finanţelor publice,
  Ionel Popescu
  Bucureşti, 14 iulie 2005.
  Nr. 87.
  ------------