HOTĂRÂRE nr. 423 din 20 aprilie 2011
privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 321 din 10 mai 2011  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare a imobilelor ce alcătuiesc domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, înregistrate la poziţiile MFP nr. 112106, nr. 112108, nr. 115295, în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  Ministerul Administraţiei şi Internelor îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  ---------------
  p. Ministrul administraţiei
  şi internelor,
  Gheorghe Emacu,
  secretar de stat
  Ministrul finanţelor publice,
  Gheorghe Ialomiţianu
  Bucureşti, 20 aprilie 2011.
  Nr. 423.


  Anexa
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale imobilelor aflate în domeniul public al statului
  şi în administrarea Ministerului Administraţiei
  şi Internelor, prin Instituţia Prefectului Vâlcea,
  care îşi modifică caracteristicile tehnice,
  precum şi valoarea de inventar
  *Font 9*
  Nr. M.F.P. Codul de clasificare Denumirea Descrierea tehnică (pe scurt) Adresa imobilului Valoarea de inventar - lei-
  112106 8.29.15 Palat administrativ corp A 64-18 Suprafaţa construită 673 mý, suprafaţa desfăşurată 2.658 mý Municipiul Râmnicu Vâlcea, str. Tudor Vladimirescu nr. 72 (nr. 1), judeţul Vâlcea 7.083.068,08
  112108 8.29.15 Garaj 64-18 Garaj cu 5 boxe, suprafaţa construită 297 mý şi suprafaţa desfăşurată 297 mý Municipiul Râmnicu Vâlcea, str. Tudor Vladimirescu nr. 72 (nr. 1), judeţul Vâlcea 24.942,90
  115295 8.29.15 Teren 64-18 Suprafaţă 6.929,01 mý, din care 300 mý teren aferent garajelor Municipiul Râmnicu Vâlcea, str. Tudor Vladimirescu nr. 72 (nr. 1), judeţul Vâlcea 911.982,63

  --------