DECIZIE nr. 9 din 10 iulie 2019privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 12-20 iulie 2019
EMITENT
 • SENATUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 572 din 11 iulie 2019
  În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (2) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat, cu modificările ulterioare,
  președintele Senatului d e c i d e:

  ARTICOL UNIC

  În perioada 12-20 iulie 2019, conducerea Senatului va fi asigurată de domnul senator Nicolae Moga, vicepreședinte al Senatului.

  PREȘEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

  București, 10 iulie 2019.
  Nr. 9.
  ----