ORDIN nr. 951 din 14 mai 2015 (*actualizat*)
pentru aprobarea Programului naţional multianual privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu finanţare în anul 2015
(actualizat la data de 17 noiembrie 2015*)
EMITENT
 • MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
 • ----------
  În conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014, ale Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
  în temeiul art. 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Programul naţional multianual privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu finanţare în anul 2015, care cuprinde Centralizatorul creditelor bugetare alocate pe unităţi administrativ-teritoriale în anul 2015, prevăzut în anexa nr. 1, şi Lista blocurilor de locuinţe cuprinse în Programul naţional privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe cu finanţare în anul 2015, prevăzută în anexa nr. 2.


  Articolul 2

  Finanţarea Programului naţional multianual privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe se asigură conform prevederilor art. 13 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice la blocurile de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în limita sumelor alocate anual cu această destinaţie.


  Articolul 3

  Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 4

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  p. Ministrul dezvoltării

  regionale şi administraţiei publice,

  Shhaideh Sevil,

  secretar de stat

  Bucureşti, 14 mai 2015.
  Nr. 951.

  Anexa 1

  PROGRAMUL NAŢIONAL
  privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe,
  cu finanţare în anul 2015, derulat conform Ordonanţei de urgenţă a
  Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei
  energetice a blocurilor de locuinţe
                                              - lei -
  ┌────┬──────────────┬──────────────────┬──────────────┐
  │Nr. │ │ Unitatea │Total fonduri │
  │crt.│ Judeţul │ administrativ- │ alocate │
  │ │ │ teritorială │ 2015 │
  ├────┼──────────────┼──────────────────┼──────────────┤
  │ 1│Arad │Arad │ 166.266,84│
  ├────┼──────────────┼──────────────────┼──────────────┤
  │ 2│Argeş │Topoloveni │ 1.797.600,67│
  ├────┼──────────────┼──────────────────┼──────────────┤
  │ 3│Bihor │Oradea │ 881.425,00│
  ├────┼──────────────┼──────────────────┼──────────────┤
  │ 4│Bacău │Bacău │ 900.000,00│
  ├────┼──────────────┼──────────────────┼──────────────┤
  │ 5│Braşov │Braşov │ 526.061,00│
  ├────┼──────────────┼──────────────────┼──────────────┤
  │ 6│Bucureşti │Sectorul 2 │ 2.700.000,00│
  ├────┼──────────────┼──────────────────┼──────────────┤
  │ 7│Bucureşti │Sectorul 3 │ 5.634.643,99│
  ├────┼──────────────┼──────────────────┼──────────────┤
  │ 8│Caraş-Severin │Moldova Nouă │ 1.800.000,00│
  ├────┼──────────────┼──────────────────┼──────────────┤
  │ 9│Caraş-Severin │Oraviţa │ 375.275,00│
  ├────┼──────────────┼──────────────────┼──────────────┤
  │ 10│Cluj │Cluj-Napoca │ 68.056,43│
  ├────┼──────────────┼──────────────────┼──────────────┤
  │ 11│Cluj │Turda │ 229.068,73│
  ├────┼──────────────┼──────────────────┼──────────────┤
  │ 12│Constanţa │Cernavodă │ 1.692.000,00│
  ├────┼──────────────┼──────────────────┼──────────────┤
  │ 13│Dâmboviţa │Târgovişte │ 3.904.425,18│
  ├────┼──────────────┼──────────────────┼──────────────┤
  │ 14│Dâmboviţa │Titu │ 2.520.000,00│
  ├────┼──────────────┼──────────────────┼──────────────┤
  │ 15│Giurgiu │Mihăileşti │ 99.540,00│
  ├────┼──────────────┼──────────────────┼──────────────┤
  │ 16│Gorj │Rovinari │ 1.727.559,00│
  ├────┼──────────────┼──────────────────┼──────────────┤
  │ 17│Gorj │Târgu Jiu │ 2.500.000,00│
  ├────┼──────────────┼──────────────────┼──────────────┤
  │ 18│Harghita │Borsec │ 810.000,00│
  ├────┼──────────────┼──────────────────┼──────────────┤
  │ 19│Harghita │Miercurea-Ciuc │ 315.000,00│
  ├────┼──────────────┼──────────────────┼──────────────┤
  │ 20│Harghita │Topliţa │ 524.299,87│
  ├────┼──────────────┼──────────────────┼──────────────┤
  │ 21│Hunedoara │Hunedoara │ 198.000,00│
  ├────┼──────────────┼──────────────────┼──────────────┤
  │ 22│Hunedoara │Petrila │ 727.862,19│
  ├────┼──────────────┼──────────────────┼──────────────┤
  │ 23│Hunedoara │Petroşani │ 803.850,89│
  ├────┼──────────────┼──────────────────┼──────────────┤
  │ 24│Iaşi │Târgu Frumos │ 1.251.540,00│
  ├────┼──────────────┼──────────────────┼──────────────┤
  │ 25│Ilfov │1 Decembrie │ 1.748.523,02│
  ├────┼──────────────┼──────────────────┼──────────────┤
  │ 26│Ilfov │Bragadiru │ 292.124,96│
  ├────┼──────────────┼──────────────────┼──────────────┤
  │ 27│Ilfov │Brăneşti │ 491.266,52│
  ├────┼──────────────┼──────────────────┼──────────────┤
  │ 28│Ilfov │Buftea │ 2.401.659,00│
  ├────┼──────────────┼──────────────────┼──────────────┤
  │ 29│Ilfov │Chitila │ 483.630,00│
  ├────┼──────────────┼──────────────────┼──────────────┤
  │ 30│Ilfov │Cornetu │ 91.981,81│
  ├────┼──────────────┼──────────────────┼──────────────┤
  │ 31│Ilfov │Măgurele │ 1.295.004,00│
  ├────┼──────────────┼──────────────────┼──────────────┤
  │ 32│Ilfov │Pantelimon │ 3.805.684,97│
  ├────┼──────────────┼──────────────────┼──────────────┤
  │ 33│Ilfov │Snagov │ 1.226.259,94│
  ├────┼──────────────┼──────────────────┼──────────────┤
  │ 34│Mehedinţi │Drobeta-Turnu │ │
  │ │ │Severin │ 300.000,00│
  ├────┼──────────────┼──────────────────┼──────────────┤
  │ 35│Mureş │Târgu Mureş │ 900.000,00│
  ├────┼──────────────┼──────────────────┼──────────────┤
  │ 36│Prahova │Breaza │ 405.000,00│
  ├────┼──────────────┼──────────────────┼──────────────┤
  │ 37│Prahova │Buşteni │ 1.386.704,55│
  ├────┼──────────────┼──────────────────┼──────────────┤
  │ 38│Prahova │Sinaia │ 271.442,70│
  ├────┼──────────────┼──────────────────┼──────────────┤
  │ 39│Satu Mare │Satu Mare │ 89.916,74│
  ├────┼──────────────┼──────────────────┼──────────────┤
  │ 40│Tulcea │Isaccea │ 378.000,00│
  ├────┼──────────────┼──────────────────┼──────────────┤
  │ 41│Vrancea │Adjud │ 315.000,00│
  ├────┼──────────────┼──────────────────┼──────────────┤
  │ 42│Vrancea │Mărăşeşti │ 614.460,00│
  ├────┼──────────────┼──────────────────┼──────────────┤
  │ 43│Vrancea │Panciu │ 1.350.867,00│
  ├────┴──────────────┴──────────────────┼──────────────┤
  │ Total │ 50.000.000,00│
  └──────────────────────────────────────┴──────────────┘

  ----------
  Anexa 1 a fost înlocuită cu anexa 1 din ORDINUL nr. 1.036 din 6 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 851 din 17 noiembrie 2015, conform modificării aduse de art. I din acelaşi act normativ.


  Anexa 2

  LISTA
  blocurilor de locuinţe cuprinse în Programul naţional privind
  creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe,
  cu finanţare în anul 2015
  *Font 7*

  ┌────┬─────────────────┬────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────┐
  │Nr. │ Judeţul/ │ Unitatea │ │ Nr. │
  │crt.│ Municipiul │ administrativ- │ Adresa imobilului │aparta-│
  │ │ Bucureşti │ teritorială │ │mente │
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 1│Arad │Arad │Aleea Neptun nr. 6, bloc Y2 │ 44│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 2│Arad │Arad │Str. Nucet nr. 14, bloc 566 │ 10│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 3│Arad │Arad │Str. Frăţiei nr. 41, bloc 734 │ 20│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 4│Arad │Arad │Str. Alex. Popescu Negură, bloc 317, sc. A, B │ 20│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 5│Arad │Arad │Calea Aurel Vlaicu nr. 8A, bloc ES │ 20│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 6│Arad │Arad │Bd. Revoluţiei nr. 49-53 │ 120│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 7│Arad │Arad │Str. C. Brâncuşi, bloc X33 │ 40│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 8│Arad │Arad │Str. Prieteniei nr. 8, bloc 115/A │ 15│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 9│Arad │Arad │Str. Abrud nr. 88, bloc 157, sc. A, B │ 40│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 10│Arad │Arad │Str. Crasna nr. 21, bloc G1 │ 10│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 11│Arad │Arad │Str. Voinicilor nr. 49, bloc 503 │ 45│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 12│Arad │Arad │Str. Mioriţei nr. 45, bloc 206 │ 15│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 13│Arad │Arad │Str. Săvârşin nr. 41, bloc 208 │ 15│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 14│Arad │Arad │Str. Bihorului, bloc B1 │ 15│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 15│Arad │Arad │Calea 6 Vânători nr. 5-7, bloc V2, sc. A, B │ 40│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 16│Arad │Arad │Str. Ilie Măduţa, bloc 326, sc. A, B │ 20│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 17│Arad │Arad │Str. Elena Drăgoi, bloc 328, sc. B │ 19│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 18│Argeş │Topoloveni │Str. Inv. Bivolaru nr. 6, bloc P15 │ 38│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 19│Argeş │Topoloveni │Str. Parcului nr. 7, bloc P22 │ 66│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 20│Argeş │Topoloveni │Str. Calea Bucureşti nr. 119, bloc P5a │ 76│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 21│Argeş │Topoloveni │Str. Inv. Bivolaru nr. 5, bloc P39 │ 76│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 22│Argeş │Topoloveni │Str. Parcului nr. 4, bloc P21 │ 52│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 23│Bacău │Bacău │Str. Mărăşeşti nr. 120, sc. A │ 20│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 24│Bacău │Bacău │Str. Mărăşeşti nr. 189, sc. A │ 20│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 25│Bacău │Bacău │Str. Neagoe Vodă nr. 10, sc. A, B │ 40│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 26│Bacău │Bacău │Str. Slănicului nr. 4, sc. A, B │ 40│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 27│Bacău │Bacău │Str. Slănicului nr. 6, sc. A, B │ 40│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 28│Bacău │Bacău │Str. Neagoe Vodă nr. 3, sc. A, B │ 32│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 29│Bacău │Bacău │Str. Neagoe Vodă nr. 7, sc. A, B │ 32│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 30│Bacău │Bacău │Calea Republicii nr. 5, sc. A, B │ 40│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 31│Bacău │Bacău │Calea Republicii nr. 25, sc. A, B │ 32│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 32│Bacău │Bacău │Calea Republicii nr. 46, sc. A │ 55│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 33│Bacău │Bacău │Str. Letea nr. 2, sc. A-D │ 70│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 34│Bacău │Bacău │Str. Neagoe Vodă, nr. 1, sc. A │ 16│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 35│Bacău │Bacău │Str. Alecu Russo nr. 15, sc. E, F │ 40│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 36│Bihor │Oradea │Str. Bumbacului nr. 16/A, bloc Pb 16 │ 20│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 37│Bihor │Oradea │Str. Bumbacului nr. 14/A, bloc Pb 18 │ 20│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 38│Bihor │Oradea │Str. Bumbacului nr. 12/A, bloc Pb 20 │ 20│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 39│Bihor │Oradea │Str. Bumbacului nr. 10/A, bloc Pb 22 │ 20│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 40│Bihor │Oradea │Str. Cazaban nr. 2, bloc P6 │ 19│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 41│Bihor │Oradea │Str. Cazaban nr. 16/A, bloc Pb 16 │ 20│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 42│Bihor │Oradea │Str. Galileo Galilei nr. 1, bloc QR 59 │ 20│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 43│Bihor │Oradea │Str. Mareşal Alexandru Averescu nr. 15, bloc 15 │ 20│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 44│Braşov │Braşov │Str. Calea Bucureşti nr. 56, 58, 60, bloc S31 │ 30│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 45│Braşov │Braşov │Str. Salviei nr. 6, bloc 9A │ 19│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 46│Braşov │Râşnov │Cartier ISR, bloc 2C │ 40│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 47│Bucureşti │Sectorul 1 │Str. Ion Câmpineanu nr. 31, Bloc 4-5-6A │ 75│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 48│Bucureşti │Sectorul 2 │Calea Moşilor nr. 298, bloc 48, sc. I │ 31│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 49│Bucureşti │Sectorul 2 │Sos. Pantelimon nr. 354, bloc 2 │ 320│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 50│Bucureşti │Sectorul 2 │Calea Moşilor nr. 296, bloc 46 │ 106│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 51│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Ştefan cel Mare nr. 35, bloc 31, sc. 1-4 │ 150│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 52│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Ştefan cel Mare nr. 35, bloc 31, sc. 5 │ 38│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 53│Bucureşti │Sectorul 2 │Calea Moşilor nr. 201, bloc 9 │ 54│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 54│Bucureşti │Sectorul 2 │Calea Moşilor nr. 286, bloc 30A │ 30│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 55│Bucureşti │Sectorul 2 │Calea Moşilor nr. 199, bloc 3, sc. 2 │ 32│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 56│Bucureşti │Sectorul 2 │Calea Moşilor nr. 221, bloc 31A │ 64│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 57│Bucureşti │Sectorul 2 │Calea Moşilor nr. 294, bloc 42, sc. C │ 31│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 58│Bucureşti │Sectorul 2 │Calea Moşilor nr. 294, bloc 42, sc. A │ 40│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 59│Bucureşti │Sectorul 2 │Calea Moşilor nr. 225, bloc 33-35 │ 64│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 60│Bucureşti │Sectorul 2 │Calea Moşilor nr. 308, bloc 48 bis, sc. 2 │ 32│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 61│Bucureşti │Sectorul 2 │Calea Moşilor nr. 241, bloc 47 │ 96│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 62│Bucureşti │Sectorul 2 │Calea Moşilor nr. 308, bloc 48 bis, sc. 1 │ 24│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 63│Bucureşti │Sectorul 2 │Calea Moşilor nr. 237, bloc 45 │ 108│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 64│Bucureşti │Sectorul 2 │Calea Moşilor nr. 233, bloc 41 │ 32│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 65│Bucureşti │Sectorul 2 │Calea Moşilor nr. 209, bloc 17, sc. 1 │ 32│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 66│Bucureşti │Sectorul 2 │Calea Moşilor nr. 211, bloc 19 │ 40│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 67│Bucureşti │Sectorul 2 │Calea Moşilor nr. 209, bloc 17, sc. 3 │ 40│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 68│Bucureşti │Sectorul 2 │Calea Moşilor nr. 272, bloc 16, sc. A │ 31│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 69│Bucureşti │Sectorul 2 │Calea Moşilor nr. 268, bloc 12, sc. 1, 2 │ 59│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 70│Bucureşti │Sectorul 2 │Calea Moşilor nr. 274, bloc 18, sc. 2 │ 32│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 71│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Colentina nr. 2A, bloc 3, sc. A │ 44│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 72│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Colentina nr. 12, bloc 58 │ 80│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 73│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Colentina nr. 14, bloc Colentina │ 38│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 74│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Colentina nr. 97, bloc 94, sc. A │ 39│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 75│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Colentina nr. 64, bloc 105 │ 66│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 76│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Ştefan cel Mare nr. 15, bloc 15, sc. A │ 29│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 77│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Ştefan cel Mare nr. 26, bloc 24 A │ 40│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 78│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Colentina nr. 8, bloc 5, sc. 1 │ 44│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 79│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Colentina nr. 20, bloc 9B │ 176│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 80│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Colentina nr. 49, bloc OD46 │ 44│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 81│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Colentina nr. 37, bloc OD43 │ 44│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 82│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Colentina nr. 1, bloc 34 │ 325│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 83│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Colentina nr. 87, bloc 87, sc. A, B │ 88│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 84│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Colentina nr. 2b, bloc 4A, sc. A │ 44│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 85│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Colentina nr. 85, bloc 86 │ 88│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 86│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Colentina nr. 95, bloc 93 │ 44│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 87│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Ştefan cel Mare nr. 17, bloc 17 │ 116│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 88│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Ştefan cel Mare nr. 38, bloc 30A │ 62│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 89│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Ştefan cel Mare nr. 52, bloc 36A │ 39│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 90│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Ştefan cel Mare nr. 224, bloc 43, sc. 2 │ 28│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 91│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Ştefan cel Mare nr. 46, bloc 33B │ 40│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 92│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Ştefan cel Mare nr. 10, bloc 18A │ 39│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 93│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Ştefan cel Mare nr. 32, bloc 26A │ 108│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 94│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Mihai Bravu nr. 75-83, bloc 17 │ 131│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 95│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Mihai Bravu nr. 123-135, bloc D11 │ 132│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 96│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Mihai Bravu nr. 64-88, bloc P7 │ 176│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 97│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Mihai Bravu nr. 42-62, bloc P8 │ 176│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 98│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Mihai Bravu nr. 122, bloc D27 B, sc. B │ 40│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 99│Bucureşti │Sectorul 2 │Str. Chopin nr. 13 │ 40│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 100│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Mihai Bravu nr. 98-106, bloc D16 │ 188│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 101│Bucureşti │Sectorul 2 │Str. Aleea Avrig nr. 14, bloc P6 │ 132│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 102│Bucureşti │Sectorul 2 │Str. Elena nr. 4, bloc OD7B │ 44│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 103│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Pantelimon nr. 241, bloc 61, sc. 1 │ 44│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 104│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Pantelimon nr. 241, bloc 61, sc. 2 │ 44│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 105│Bucureşti │Sectorul 2 │Aleea Câmpul Moşilor nr. 3, bloc 1, sc. A │ 44│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 106│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Pantelimon nr. 369, bloc A4 │ 40│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 107│Bucureşti │Sectorul 2 │Str. Fabrica de Gheaţă nr. 6, bloc 89 │ 88│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 108│Bucureşti │Sectorul 2 │Str. J.L. Calderon nr. 1-5 │ 55│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 109│Bucureşti │Sectorul 2 │Str. Nicolae Filipescu nr. 52 │ 23│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 110│Bucureşti │Sectorul 2 │Aleea Petre Antonescu nr. 6, bloc 23 │ 54│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 111│Bucureşti │Sectorul 2 │Str. Herta nr. 20, bloc X2 │ 66│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 112│Bucureşti │Sectorul 2 │Str. Teiul Doamnei nr. 6, bloc 22 │ 35│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 113│Bucureşti │Sectorul 2 │Str. Alexandru cel Bun nr. 16, bloc T21A │ 52│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 114│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Iancului nr. 59, bl. 101A, sc. B │ 40│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 115│Bucureşti │Sectorul 2 │Str. Mozaicului nr. 2, bloc B5, sc. B │ 36│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 116│Bucureşti │Sectorul 2 │Str. Mozaicului nr. 2, bloc B5, sc. A │ 36│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 117│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Iancului nr. 59, bloc 101A, sc. C │ 32│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 118│Bucureşti │Sectorul 2 │Bd. Basarabia nr. 79, bloc A20, sc. A │ 36│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 119│Bucureşti │Sectorul 2 │Bd. Chişinău nr. 79, bloc A12 bis │ 44│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 120│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Pantelimon nr. 126, bloc 207, sc. 3 │ 44│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 121│Bucureşti │Sectorul 2 │Str. Doamna Ghica nr. 10, bloc 62 │ 76│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 122│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Pantelimon nr. 285, bloc 11 │ 80│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 123│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Iancului nr. 59, bloc 101A, sc. A │ 40│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 124│Bucureşti │Sectorul 2 │Bd. Chişinău nr. 24, bloc M14, sc. B │ 44│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 125│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Pantelimon nr. 91, bloc 403, sc. 1 │ 40│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 126│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Iancului nr. 35, bloc 104, sc. A, B │ 98│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 127│Bucureşti │Sectorul 2 │Str. Matei Voievod nr. 115-123, bloc O2, sc. B, C │ 88│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 128│Bucureşti │Sectorul 2 │Bd. Basarabia nr. 57, bloc M27 │ 87│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 129│Bucureşti │Sectorul 2 │Bd. Barbu Văcărescu nr. 137, bloc 86, sc. A, B │ 26│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 130│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Iancului nr. 4, bloc 113A, sc. A, B │ 88│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 131│Bucureşti │Sectorul 2 │Str. Avrig nr. 28, bloc P18 bis │ 132│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 132│Bucureşti │Sectorul 2 │Str. Avrig nr. 63, bloc E2 │ 233│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 133│Bucureşti │Sectorul 2 │Str. Avrig nr. 9-19, bloc U1 │ 243│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 134│Bucureşti │Sectorul 2 │Bd. Barbu Văcărescu nr. 145 │ 44│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 135│Bucureşti │Sectorul 2 │Bd. Barbu Văcărescu nr. 153 │ 12│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 136│Bucureşti │Sectorul 2 │Bd. Barbu Văcărescu nr. 155, bloc 155 │ 14│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 137│Bucureşti │Sectorul 2 │Bd. Barbu Văcărescu nr. 4, bloc 1, sc. 4 │ 33│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 138│Bucureşti │Sectorul 2 │Bd. Basarabia nr. 178, bloc G10 │ 40│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 139│Bucureşti │Sectorul 2 │Bd. Basarabia nr. 110, bloc L8, sc. A │ 24│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 140│Bucureşti │Sectorul 2 │Bd. Basarabia nr. 186-192, bloc G9 │ 40│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 141│Bucureşti │Sectorul 2 │Bd. Basarabia nr. 208c, bloc G7 bis, sc. A │ 44│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 142│Bucureşti │Sectorul 2 │Bd. Basarabia nr. 222, bloc M11, sc. 1 │ 100│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 143│Bucureşti │Sectorul 2 │Bd. Basarabia nr. 69, bloc A 16, sc. A │ 36│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 144│Bucureşti │Sectorul 2 │Str. Ceaikovski nr. 4, bloc 39 │ 39│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 145│Bucureşti │Sectorul 2 │Str. Ceaikovski nr. 5, bloc 203 │ 26│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 146│Bucureşti │Sectorul 2 │Str. Cercului nr. 6, bloc 5/7, sc. A │ 36│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 147│Bucureşti │Sectorul 2 │Str. Cercului nr. 6, bloc 5/7, sc. B │ 36│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 148│Bucureşti │Sectorul 2 │Bd. Chişinău nr. 11, bloc A3 bis │ 86│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 149│Bucureşti │Sectorul 2 │Bd. Chişinău nr. 13, bloc A3 │ 108│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 150│Bucureşti │Sectorul 2 │Bd. Chişinău nr. 21, bloc B6, sc. A │ 36│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 151│Bucureşti │Sectorul 2 │Bd. Chişinău nr. 22, bloc M13 │ 44│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 152│Bucureşti │Sectorul 2 │Bd. Chişinău nr. 7, bloc A1 │ 86│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 153│Bucureşti │Sectorul 2 │Str. Dimitrie Grozdea nr. 11, bloc 64 │ 38│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 154│Bucureşti │Sectorul 2 │Str. Doamna Ghica nr. 22, bloc 5 │ 54│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 155│Bucureşti │Sectorul 2 │Str. Doamna Ghica nr. 24, bloc 6 │ 54│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 156│Bucureşti │Sectorul 2 │Str. Doamna Ghica nr. 3, bloc 2 │ 86│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 157│Bucureşti │Sectorul 2 │Str. Doamna Ghica nr. 4, bloc 3A, sc. A │ 40│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 158│Bucureşti │Sectorul 2 │Str. Doamna Ghica nr. 6, bloc 3, sc. B │ 40│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 159│Bucureşti │Sectorul 2 │Str. Doamna Ghica nr. 6, bloc 3, sc. C │ 40│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 160│Bucureşti │Sectorul 2 │Str. Doamna Ghica nr. 66, bloc 69, sc. B │ 19│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 161│Bucureşti │Sectorul 2 │Bd. Ferdinand nr. 101, bloc P31 │ 42│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 162│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Fundeni nr. 227, bloc 116A │ 106│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 163│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Fundeni nr. 229, bloc 115, sc. 2 │ 108│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 164│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Fundeni nr. 231, bloc 114B │ 132│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 165│Bucureşti │Sectorul 2 │Bd. Ghica Tei nr. 112, bloc 41 │ 108│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 166│Bucureşti │Sectorul 2 │Bd. Ghica Tei nr. 91, bloc T32 │ 108│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 167│Bucureşti │Sectorul 2 │Str. Grigore Moisil nr. 8, bloc 9, sc. E, F │ 110│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 168│Bucureşti │Sectorul 2 │Str. Grigore Moisil nr. 8, bloc 9, tronson A, sc. A, B │ 110│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 169│Bucureşti │Sectorul 2 │Aleea Hobiţa nr. 2, bloc 300, scara A │ 44│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 170│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Iancului nr. 10, bloc 114B │ 104│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 171│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Iancului nr. 13, bloc 107 │ 88│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 172│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Iancului nr. 17, bloc 106C, scara A, B │ 92│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 173│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Iancului nr. 29, bloc 105B, sc. C │ 30│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 174│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Iancului nr. 29, bloc 105B, sc. A │ 58│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 175│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Iancului nr. 33, bloc 105A, sc. B │ 44│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 176│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Iancului nr. 33, bloc 105A, sc. A │ 44│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 177│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Iancului nr. 41, bloc 102D, sc. A │ 46│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 178│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Iancului nr. 41, bloc 102D, sc. B │ 58│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 179│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Iancului nr. 5, bloc 110, sc. A │ 51│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 180│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Iancului nr. 5, bloc 110, sc. B │ 56│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 181│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Iancului nr. 57, bloc 101B │ 32│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 182│Bucureşti │Sectorul 2 │Str. Jean Atanasiu nr. 21, bloc GH │ 41│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 183│Bucureşti │Sectorul 2 │Bd. Lacul Tei nr. 56, bloc 19 │ 60│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 184│Bucureşti │Sectorul 2 │Bd. Lacul Tei nr. 67, bloc 6 │ 34│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 185│Bucureşti │Sectorul 2 │Bd. Lacul Tei nr. 79, bloc 15A │ 132│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 186│Bucureşti │Sectorul 2 │Bd. Lacul Tei nr. 107, bloc 14 │ 180│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 187│Bucureşti │Sectorul 2 │Bd. Lacul Tei nr. 71, bloc 18, sc. A │ 44│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 188│Bucureşti │Sectorul 2 │Bd. Lacul Tei nr. 71, bloc 18, sc. B │ 44│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 189│Bucureşti │Sectorul 2 │Bd. Lacul Tei nr. 71, bloc 18, sc. C │ 44│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 190│Bucureşti │Sectorul 2 │Bd. Lacul Tei nr. 73, bloc 17 │ 78│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 191│Bucureşti │Sectorul 2 │Str. Luntrei nr. 6, bloc 7 │ 348│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 192│Bucureşti │Sectorul 2 │Str. Matei Voievod nr. 115-123, bloc O2, sc. A │ 44│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 193│Bucureşti │Sectorul 2 │Str. Matei Voievod nr. 103-113, bloc O3 │ 132│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 194│Bucureşti │Sectorul 2 │Str. Matei Voievod nr. 125-133, bloc O1 │ 132│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 195│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Mihai Bravu nr. 43, bloc P14 │ 106│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 196│Bucureşti │Sectorul 2 │Str. Mihail Glinka nr. 12 │ 26│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 197│Bucureşti │Sectorul 2 │Str. Mihail Glinka nr. 2, bloc 2 │ 26│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 198│Bucureşti │Sectorul 2 │Str. Mihail Glinka nr. 11, bloc 65 │ 16│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 199│Bucureşti │Sectorul 2 │Str. Mihail Glinka nr. 6 │ 26│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 200│Bucureşti │Sectorul 2 │Str. Mihail Glinka nr. 7, bloc 53 │ 50│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 201│Bucureşti │Sectorul 2 │Str. Mihail Glinka nr. 9 │ 22│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 202│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Pantelimon nr. 119, bloc 205, sc. B │ 39│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 203│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Pantelimon nr. 311a-311b, bloc 7a+b, sc. 7a, 7b │ 60│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 204│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Pantelimon nr. 107, bloc 400, sc. 2 │ 53│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 205│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Pantelimon nr. 126, bloc 207, sc. 1 │ 44│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 206│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Pantelimon nr. 126, bloc 207, sc. 2 │ 44│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 207│Bucureşti │Sectorul 2 │Bd. Pantelimon nr. 146, bloc 101, sc. 1, 2 │ 54│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 208│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Pantelimon nr. 225, bloc 66 │ 323│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 209│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Pantelimon nr. 227, bloc 70 │ 116│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 210│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Pantelimon nr. 229, bloc 69 turn │ 103│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 211│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Pantelimon nr. 23, bloc I.T.B. │ 30│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 212│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Pantelimon nr. 237, bloc 65 sc. 1-5 │ 216│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 213│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Pantelimon nr. 239, bloc 62 │ 111│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 214│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Pantelimon nr. 243, bloc 52 sc. A, B, C, D │ 162│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 215│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Pantelimon nr. 252, bloc 55a │ 32│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 216│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Pantelimon nr. 255, bloc 43 │ 462│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 217│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Pantelimon nr. 256, bloc 53 sc. A, B, C, D │ 258│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 218│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Pantelimon nr. 285a, bloc 11a, sc. 2 │ 27│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 219│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Pantelimon nr. 287, bloc 10, sc. C │ 160│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 220│Bucureşti │Sectorul 2 │Aleea Pantelimon nr. 3, bloc 12 │ 84│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 221│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. A.p. Concordia, Pantelimon nr. 309, bloc 8 │ 320│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 222│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Pantelimon nr. 3-15, bloc P2 │ 80│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 223│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Pantelimon nr. 324, bloc D 1 │ 96│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 224│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Pantelimon nr. 328, bloc 5, sc. F │ 21│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 225│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Pantelimon nr. 328, bloc 5, sc. 1-5 │ 201│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 226│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Pantelimon nr. 332, bloc 32 │ 261│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 227│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Pantelimon nr. 352, bloc 3 │ 320│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 228│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Pantelimon nr. 358-362, bloc 15abc │ 60│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 229│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Pantelimon nr. 359, bloc B2 │ 40│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 230│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Pantelimon nr. 367, bloc A3, sc. 1, 2 │ 86│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 231│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Pantelimon nr. 74, bloc 411 │ 78│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 232│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Pantelimon nr. 89, bloc 404-405, sc. 1 │ 30│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 233│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Pantelimon nr. 89, bloc 404-405, sc. 3 │ 30│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 234│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Pantelimon nr. 89, bloc 404-405, sc. 2 │ 30│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 235│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Pantelimon nr. 91, bloc 403, sc. 2 │ 39│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 236│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Pantelimon nr. 93, bloc 403 a │ 39│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 237│Bucureşti │Sectorul 2 │Şos. Pantelimon nr. 96, bloc 210 │ 54│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 238│Bucureşti │Sectorul 2 │Str. Sachelarie Visarion nr. 4, bloc 112 a, sc. B │ 30│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 239│Bucureşti │Sectorul 2 │Str. Sachelarie Visarion nr. 4, bloc 112 a, sc. A │ 58│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 240│Bucureşti │Sectorul 2 │Str. Sachelarie Visarion nr. 16, bloc 118a │ 46│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 241│Bucureşti │Sectorul 2 │Str. Stolnicu Vasile nr. 14, bloc 8, sc. 1 │ 50│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 242│Bucureşti │Sectorul 2 │Str. Stolnicu Vasile nr. 21, bloc 60, sc. 1 │ 14│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 243│Bucureşti │Sectorul 2 │Str. Stolnicul Vasile nr. 16, bloc 6, sc. 2 │ 100│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 244│Bucureşti │Sectorul 2 │Str. Stolnicul Vasile nr. 20, bloc 3 │ 100│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 245│Bucureşti │Sectorul 2 │Str. Stolnicul Vasile nr. 21, bloc 60, sc. 2 │ 14│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 246│Bucureşti │Sectorul 2 │Aleea Teiul Doamnei nr. 10, bloc 24 │ 55│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 247│Bucureşti │Sectorul 2 │Str. Teiul Doamnei nr. 16, bloc 2 │ 40│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 248│Bucureşti │Sectorul 2 │Str. Teiul Doamnei nr. 2, bloc 10 │ 44│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 249│Bucureşti │Sectorul 2 │Aleea Teiul Doamnei nr. 2, bloc 20 │ 55│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 250│Bucureşti │Sectorul 2 │Aleea Teiul Doamnei nr. 4, bloc 21 │ 65│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 251│Bucureşti │Sectorul 2 │Str. Teiul Doamnei nr. 5, bloc 27 │ 64│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 252│Bucureşti │Sectorul 2 │Aleea Teiul Doamnei nr. 6, bloc 22 │ 55│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 253│Bucureşti │Sectorul 2 │Aleea Teiul Doamnei nr. 8, bloc 23 │ 65│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 254│Bucureşti │Sectorul 2 │Str. Teiul Doamnei nr. 9, bloc 32 │ 54│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 255│Bucureşti │Sectorul 2 │Str. Vatra Luminoasă nr. 1-27, bloc D7 │ 142│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 256│Bucureşti │Sectorul 2 │Str. Vatra Luminoasă, nr. 70, bloc W1 │ 44│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 257│Bucureşti │Sectorul 3 │Str. Patrioţilor nr. 9, bloc PM7, sc. B │ 36│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 258│Bucureşti │Sectorul 3 │Str. Patrioţilor nr. 9, bloc PM7, sc. C │ 36│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 259│Bucureşti │Sectorul 3 │Str. Patrioţilor nr. 9, bloc PM7, sc. D │ 36│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 260│Bucureşti │Sectorul 3 │Str. Foişorului nr. 8, bloc F3C, sc. 2 │ 27│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 261│Bucureşti │Sectorul 3 │Str. Foişorului nr. 8, bloc F3C, sc. 3 │ 36│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 262│Bucureşti │Sectorul 3 │Calea Vitan nr. 104, bloc V42A, sc. 1 │ 27│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 263│Bucureşti │Sectorul 3 │Calea Vitan nr. 104, bloc V42A, sc. 2 │ 36│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 264│Bucureşti │Sectorul 3 │Calea Vitan nr. 104, bloc V42A, sc. 3 │ 36│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 265│Bucureşti │Sectorul 3 │Aleea Buhuşi nr. 5, bloc 6 │ 220│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 266│Bucureşti │Sectorul 4 │Str. Slătioara nr. 2, bloc C3 │ 30│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 267│Bucureşti │Sectorul 4 │Str. Covasna nr. 1, bloc F6 │ 40│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 268│Bucureşti │Sectorul 4 │Târgu Frumos nr. 3-5, bloc 7 Livada │ 198│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 269│Bucureşti │Sectorul 4 │Str. Călţunaşi nr. 1, bloc 147 │ 52│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 270│Bucureşti │Sectorul 4 │Aleea Râul Târgului nr. 2, bloc D8 │ 60│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 271│Bucureşti │Sectorul 4 │Calea Şerban Vodă nr. 256, bloc 13 │ 70│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 272│Bucureşti │Sectorul 4 │Str. Stoian Militaru nr. 101, bloc 3, str. Crişul Alb nr. 33, bloc 101A│ 60│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 273│Bucureşti │Sectorul 4 │Str. Trestiana nr. 3, bloc 8 B │ 86│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 274│Bucureşti │Sectorul 4 │Bd. Dimitrie Cantemir nr. 8, bloc 3B │ 105│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 275│Bucureşti │Sectorul 4 │Şos. Olteniţei nr. 140, bloc 5, sc. 3 │ 40│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 276│Bucureşti │Sectorul 4 │Str. Vatra Dornei nr. 4, bloc E2 │ 20│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 277│Bucureşti │Sectorul 4 │Str. Uioara nr. 11, bloc A12 │ 60│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 278│Bucureşti │Sectorul 5 │Şos. Alexandriei nr. 106, bloc M4 │ 66│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 279│Bucureşti │Sectorul 5 │Str. Mărgeanului nr. 46, bloc M112 │ 40│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 280│Bucureşti │Sectorul 5 │Str. Mărgeanului nr. 44, bloc M113 │ 36│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 281│Bucureşti │Sectorul 5 │Str. Mărgeanului nr. 42, bloc M114 │ 36│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 282│Bucureşti │Sectorul 5 │Şos. Alexandriei nr. 110, bloc M2 │ 66│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 283│Bucureşti │Sectorul 5 │Str. Mărgeanului nr. 4, bloc M70 │ 26│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 284│Bucureşti │Sectorul 5 │Calea Rahovei nr. 303, bloc 66, sc. A2 │ 44│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 285│Bucureşti │Sectorul 5 │Şos. Alexandriei nr. 16, bloc L4, sc. C │ 39│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 286│Bucureşti │Sectorul 5 │Str. Mihail Sebastian nr. 141, bloc V73 │ 36│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 287│Bucureşti │Sectorul 5 │Str. Mihail Sebastian nr. 143, bloc A33 │ 36│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 288│Bucureşti │Sectorul 5 │Str. Mihail Sebastian nr. 27, bloc S10, sc. 1 │ 36│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 289│Bucureşti │Sectorul 5 │Str. Mihail Sebastian nr. 108, bloc V87 │ 27│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 290│Bucureşti │Sectorul 5 │Str. Mihail Sebastian nr. 139, bloc V74 │ 27│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 291│Bucureşti │Sectorul 5 │Str. Mihail Sebastian nr. 137, bloc V79, sc. 1 │ 36│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 292│Bucureşti │Sectorul 5 │Str. Mihail Sebastian nr. 137, bloc V79, sc. 2 │ 36│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 293│Bucureşti │Sectorul 5 │Str. Mihail Sebastian nr. 9, bloc S32 │ 27│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 294│Bucureşti │Sectorul 5 │Str. Mihail Sebastian nr. 31, bloc S8, sc. 1 │ 27│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 295│Bucureşti │Sectorul 5 │Str. Mihail Sebastian nr. 31, bloc S8, sc. 2 │ 27│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 296│Bucureşti │Sectorul 5 │Str. Mihail Sebastian nr. 31, bloc S8, sc. 3 │ 27│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 297│Bucureşti │Sectorul 5 │Str. Mihail Sebastian nr. 33, bloc S6, sc 1 │ 36│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 298│Bucureşti │Sectorul 5 │Str. Mihail Sebastian nr. 33, bloc S6, sc 2 │ 27│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 299│Bucureşti │Sectorul 5 │Str. Mihail Sebastian nr. 23, bloc S13 │ 32│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 300│Bucureşti │Sectorul 6 │Str. Gârleni nr. 11, bloc C45 │ 54│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 301│Caraş-Severin │Moldova Nouă │Aleea Crinilor, bloc 3 │ 8│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 302│Caraş-Severin │Moldova Nouă │Str. Nicolae Bălcescu, bloc 4 │ 8│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 303│Caraş-Severin │Moldova Nouă │Aleea Crinilor, bloc 5 │ 8│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 304│Caraş-Severin │Moldova Nouă │Aleea Crinilor, bloc 24 │ 8│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 305│Caraş-Severin │Moldova Nouă │Aleea Crinilor, bloc 25 │ 8│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 306│Caraş-Severin │Moldova Nouă │Str. Nicolae Titulescu, bloc 27 │ 8│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 307│Caraş-Severin │Moldova Nouă │Str. Nicolae Titulescu, bloc 28 │ 8│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 308│Caraş-Severin │Moldova Nouă │Str. Nicolae Titulescu, bloc 29 │ 8│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 309│Caraş-Severin │Moldova Nouă │Str. Eftimie Murgu, bloc 3A │ 75│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 310│Caraş-Severin │Moldova Nouă │Str. George Enescu, bloc 4 │ 60│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 311│Caraş-Severin │Moldova Nouă │Str. Traian Vuia, bloc 20 │ 60│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 312│Caraş-Severin │Moldova Nouă │Str. C-tin Daicovici, bloc 44 │ 40│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 313│Caraş-Severin │Moldova Nouă │Str. C-tin Daicovici, bloc 45 │ 20│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 314│Caraş-Severin │Moldova Nouă │Str. Ioan Slavici, bloc 47 │ 60│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 315│Caraş-Severin │Moldova Nouă │Str. Ioan Slavici, bloc 49 │ 70│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 316│Caraş-Severin │Oraviţa │Zona Gării, bloc B18 │ 14│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 317│Caraş-Severin │Oraviţa │Zona Gării, bloc B20 │ 12│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 318│Caraş-Severin │Oraviţa │Zona Gării, bloc F9 │ 20│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 319│Cluj │Cluj-Napoca │Str. Haţeg nr. 10, bloc N2 │ 40│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 320│Cluj │Cluj-Napoca │Str. Aurel Vlaicu nr. 44, bloc V16 │ 105│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 321│Cluj │Cluj-Napoca │Str. Gheorghe Dima nr. 16, bloc III B │ 20│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 322│Cluj │Floreşti │Str. Gheorghe Doja, bloc L │ 32│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 323│Cluj │Floreşti │Str. Gheorghe Doja, bloc I2 │ 16│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 324│Cluj │Floreşti │Str. Gheorghe Doja, bloc Z1 │ 16│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 325│Cluj │Floreşti │Str. Gheorghe Doja, bloc I3 │ 16│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 326│Cluj │Floreşti │Str. Gheorghe Doja, bloc M, sc. 1 │ 8│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 327│Cluj │Floreşti │Str. Gheorghe Doja, bloc J, sc. 1 │ 8│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 328│Cluj │Turda │Str. Zorilor nr. 8, bloc F5 │ 60│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 329│Cluj │Turda │Str. Narciselor nr. 14, bloc H 5 │ 20│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 330│Cluj │Turda │Str. Constructorilor nr. 14, bloc B3 │ 30│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 331│Cluj │Turda │Str. Constructorilor nr. 22, bloc A1 │ 40│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 332│Cluj │Turda │Str. Zorilor nr. 3, bloc F2 │ 40│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 333│Cluj │Turda │Str. Constructorilor nr. 44A, bloc E2 │ 40│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 334│Cluj │Turda │Str. Lăcrămioarelor nr. 1, bloc D1 │ 40│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 335│Cluj │Turda │Str. Panseluţelor nr. 6, bloc B3 │ 40│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 336│Constanţa │Cernavodă │Str. 24 Ianuarie, bloc nr. 23 │ 21│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 337│Constanţa │Cernavodă │Str. Liliacului, bloc H10 │ 40│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 338│Constanţa │Cernavodă │Str. 24 Ianuarie, bloc nr. 4 │ 20│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 339│Constanţa │Cernavodă │Str. Pinilor, bloc IAS │ 22│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 340│Constanţa │Cernavodă │Str. Mihai Eminescu, bloc nr. 56 │ 18│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 341│Constanţa │Cernavodă │Str. 24 Ianuarie, bloc nr. 19 │ 16│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 342│Constanţa │Cernavodă │Str. Răsăritului, bloc nr. 9 │ 20│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 343│Constanţa │Cernavodă │Str. Castanilor, bloc H2 │ 20│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 344│Constanţa │Cernavodă │Str. Răsăritului, bloc nr. 12 │ 8│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 345│Constanţa │Cernavodă │Str. Crişan, bloc nr. 34 │ 20│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 346│Constanţa │Năvodari │Str. Mării, cămin USAS │ 92│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 347│Constanţa │Năvodari │Str. Mării, cămin MIDIA │ 92│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 348│Constanţa │Năvodari │Str. Mării, cămin LEGMAS │ 92│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 349│Constanţa │Năvodari │Str. Mării, cămin CONSIR │ 65│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 350│Constanţa │Năvodari │Str. Nuferilor, bloc 34 EST │ 50│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 351│Constanţa │Năvodari │Str. Nuferilor, bloc 35 EST │ 120│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 352│Constanţa │Năvodari │Str. Constanţei, bloc 54 │ 32│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 353│Dâmboviţa │Răcari │Aleea Pompierilor, bloc A4 │ 16│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 354│Dâmboviţa │Răcari │Aleea Pompierilor, bloc A3 │ 16│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 355│Dâmboviţa │Răcari │Aleea Pompierilor, bloc A2 │ 16│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 356│Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Lăzărică Petrescu, bloc 51, sc. A │ 12│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 357│Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Nicolin Ion, bloc 51, sc. C │ 15│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 358│Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Nicolin Ion, bloc 51, sc. D │ 20│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 359│Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Petru Cercel, bloc 47, sc. A │ 15│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 360│Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Căpitan Stănică Ilie, bloc 50, sc. A │ 15│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 361│Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Lăzărică Petrescu, bloc 50, sc. B │ 20│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 362│Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Lăzărică Petrescu, bloc 50, sc. C │ 15│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 363│Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Ana Ipătescu, bloc 8, sc. C │ 44│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 364│Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Radu Popescu, bloc 29, sc. A │ 44│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 365│Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Radu Popescu, bloc 31, sc. A │ 44│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 366│Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Radu Popescu, bloc 23, sc. F │ 44│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 367│Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Ioan Ghica, bloc 10, sc. A │ 20│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 368│Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Ioan Ghica, bloc 10, sc. B │ 20│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 369│Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Căpitan Stănică Ilie, bloc 48, sc. B │ 20│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 370│Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Dinu Lipatti, bloc 39, sc. A │ 10│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 371│Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Dinu Lipatti, bloc 39, sc. B │ 10│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 372│Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Dinu Lipatti, bloc 39, sc. C │ 10│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 373│Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Vasile Florescu, bloc 20, sc. A │ 20│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 374│Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Vasile Blendea, bloc 24, sc. C │ 20│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 375│Dâmboviţa │Târgovişte │Aleea Griviţei, bloc 4, sc. B │ 20│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 376│Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Căpitan Stănică Ilie, bloc 49, sc. A │ 20│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 377│Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Boerescu Zaharia nr. 3, bloc K 2 │ 19│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 378│Dâmboviţa │Târgovişte │Str. I.C. Brătianu, bloc 24, sc. B │ 19│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 379│Dâmboviţa │Târgovişte │Str. I.C. Brătianu, bloc 25, sc. D │ 19│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 380│Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Mihai Popescu, bloc 28, sc. A │ 19│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 381│Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Revoluţiei, bloc D5 │ 16│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 382│Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Revoluţiei, bloc D6 │ 16│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 383│Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Revoluţiei, bloc D7 │ 16│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 384│Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Nicolin Ion, bloc 52, sc. B │ 15│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 385│Dâmboviţa │Târgovişte │Str. George Cair, bloc 25, sc. D │ 15│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 386│Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Soldat Nae Ion, bloc 54, sc. C │ 15│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 387│Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Ion Ghica, bloc 13, sc. A │ 16│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 388│Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Ion Ghica, bloc 13, sc. B │ 16│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 389│Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Ion Ghica, bloc 13, sc. C │ 16│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 390│Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Mircea cel Bătrân, bloc H 1 │ 34│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 391│Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Mircea cel Bătrân, bloc H 2 │ 16│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 392│Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Mircea cel Bătrân, bloc H 3/C │ 9│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 393│Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Mircea cel Bătrân, bloc H 3/D │ 9│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 394│Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Mircea cel Bătrân, bloc H 4 │ 16│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 395│Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Mircea cel Bătrân, bloc H 5 │ 12│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 396│Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Mircea cel Bătrân, bloc H 6/G │ 19│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 397│Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Mircea cel Bătrân, bloc H 6/H │ 19│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 398│Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Mircea cel Bătrân, bloc H 6/I │ 21│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 399│Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Mircea cel Bătrân, bloc H 7 │ 22│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 400│Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Mircea cel Bătrân, bloc H 8 │ 23│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 401│Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Mircea cel Bătrân, bloc H 9 │ 23│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 402│Dâmboviţa │Târgovişte │Bd. Independenţei, bloc H 10 │ 24│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 403│Dâmboviţa │Târgovişte │Bd. Independenţei, bloc H 12 │ 21│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 404│Dâmboviţa │Târgovişte │Bd. Independenţei, bloc H 13 │ 21│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 405│Dâmboviţa │Târgovişte │Bd. Libertăţii, bloc C 1 │ 17│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 406│Dâmboviţa │Târgovişte │Bd. Libertăţii, bloc C 2 │ 19│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 407│Dâmboviţa │Târgovişte │Bd. Libertăţii, bloc C 3 │ 19│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 408│Dâmboviţa │Târgovişte │Bd. Libertăţii, bloc C 4 │ 16│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 409│Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Revoluţiei, bloc C 6 │ 16│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 410│Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Revoluţiei, bloc C 7 │ 16│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 411│Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Revoluţiei, bloc C 10 │ 16│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 412│Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Revoluţiei, bloc C 11 │ 16│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 413│Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Revoluţiei, bloc C14 │ 16│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 414│Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Revoluţiei, bloc C15 │ 16│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 415│Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Revoluţiei, bloc C16 │ 12│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 416│Dâmboviţa │Târgovişte │Bd. Libertăţii, bloc B 3 │ 24│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 417│Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Vasile Blendea, bloc 24, sc. B │ 12│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 418│Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Vasile Blendea, bloc 24, sc. D │ 12│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 419│Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Dinu Lipatti, bloc 39, sc. D │ 10│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 420│Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Dinu Lipatti, bloc 39, sc. E │ 10│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 421│Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Vasile Blendea, bloc 25C, sc. B │ 20│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 422│Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Mihai Popescu, bloc 27, sc. A │ 19│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 423│Dâmboviţa │Târgovişte │Str. Neagoe Basarab, bloc A1, sc. C │ 19│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 424│Dâmboviţa │Titu │Str. I.C. Visarion, bloc 20 │ 60│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 425│Dâmboviţa │Titu │Str. I.C. Visarion nr. 20, bloc M1, M2 │ 38│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 426│Dâmboviţa │Titu │Str. I.C. Visarion nr. 15, bloc C3, C4 │ 40│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 427│Dâmboviţa │Titu │Str. I.C. Visarion nr. 19, bloc 2 │ 40│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 428│Dâmboviţa │Titu │Str. I.C. Visarion, bloc Baia │ 16│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 429│Dâmboviţa │Titu │Str. I.C. Visarion nr. 33, bloc 9 │ 40│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 430│Dâmboviţa │Titu │Str. I.C. Visarion nr. 79, bloc 4 │ 40│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 431│Dâmboviţa │Titu │Str. I.C. Visarion nr. 53-55-57, bloc 15 │ 60│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 432│Dâmboviţa │Titu │Str. I.C. Visarion nr. 77, bloc 19 │ 20│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 433│Dâmboviţa │Titu │Str. Nouă nr. 11, bloc D2 │ 40│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 434│Giurgiu │Mihăileşti │Str. Burebista nr. 15, bloc 35 │ 24│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 435│Giurgiu │Mihăileşti │Str. Constantin Brâncoveanu nr. 5-7, bloc 120 │ 36│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 436│Giurgiu │Mihăileşti │Str. Constantin Brâncoveanu nr. 11, bloc 121 │ 12│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 437│Gorj │Rovinari │Str. Muncii nr. 2, bloc I1 │ 30│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 438│Gorj │Rovinari │Str. Jiului nr. 5, bloc I4 │ 38│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 439│Gorj │Rovinari │Str. Muncii nr. 12, bloc H1 │ 30│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 440│Gorj │Rovinari │Str. Tineretului nr. 10, bloc M1 │ 44│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 441│Gorj │Rovinari │Str. Termocentralei nr. 16, bloc R1 │ 38│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 442│Gorj │Târgu Jiu │Bd. Republicii nr. 19 │ 48│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 443│Gorj │Târgu Jiu │Bd. Republicii nr. 10 │ 48│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 444│Gorj │Târgu Jiu │Bd. Republicii nr. 11 │ 32│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 445│Gorj │Târgu Jiu │Bd. Republicii nr. 3 │ 30│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 446│Gorj │Târgu Jiu │Bd. Republicii nr. 2 │ 15│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 447│Gorj │Târgu Jiu │Str. Unirii nr. 1 │ 40│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 448│Gorj │Târgu Jiu │Str. Unirii nr. 17 │ 60│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 449│Gorj │Târgu Jiu │Str. Unirii nr. 23 │ 60│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 450│Gorj │Târgu Jiu │Str. 16 Februarie nr. 10 │ 60│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 451│Gorj │Târgu Jiu │Str. Slt. M.C. Oancea nr. 7, 2 │ 120│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 452│Gorj │Târgu Jiu │Str. General Tell nr. 9 │ 44│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 453│Gorj │Târgu Jiu │Str. General Tell nr. 13 │ 44│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 454│Gorj │Târgu Jiu │Str. General Tell nr. 19 │ 44│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 455│Gorj │Târgu Jiu │Str. Slt. M. C. Oancea nr. 6 │ 100│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 456│Gorj │Târgu Jiu │Str. Slt. M. C. Oancea nr. 8 │ 44│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 457│Gorj │Târgu Jiu │Str. Victoriei nr. 1 │ 12│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 458│Gorj │Târgu Jiu │Str. Victoriei nr. 3 │ 8│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 459│Gorj │Târgu Jiu │Bd. Eroilor nr. 17 │ 26│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 460│Gorj │Târgu Jiu │Str. Victoriei nr. 5 │ 23│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 461│Gorj │Târgu Jiu │Str. Victoriei nr. 7 │ 12│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 462│Gorj │Târgu Jiu │Str. Victoriei nr. 9 │ 26│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 463│Gorj │Târgu Jiu │Str. Victoriei nr. 11 │ 24│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 464│Gorj │Târgu Jiu │Str. Victoriei nr. 13 │ 42│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 465│Gorj │Târgu Jiu │Str. Victoriei nr. 15 │ 24│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 466│Gorj │Târgu Jiu │Str. Unirii nr. 6 │ 74│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 467│Gorj │Târgu Jiu │Str. Unirii nr. 12 │ 24│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 468│Gorj │Târgu Jiu │Str. Unirii nr. 14 │ 23│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 469│Gorj │Târgu Jiu │Str. Unirii nr. 16 │ 20│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 470│Gorj │Târgu Jiu │Str. Unirii nr. 18 │ 44│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 471│Gorj │Târgu Jiu │Str. Unirii nr. 5 │ 35│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 472│Gorj │Târgu Jiu │Str. Unirii nr. 1 │ 19│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 473│Gorj │Târgu Jiu │Bd. C-tin Brâncuşi nr. 43 │ 17│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 474│Gorj │Târgu Jiu │Bd. C-tin Brâncuşi nr. 45 │ 11│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 475│Gorj │Târgu Jiu │Bd. C-tin Brâncuşi nr. 47 │ 54│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 476│Gorj │Târgu Jiu │Str. Traian nr. 7 │ 40│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 477│Gorj │Târgu Jiu │Str. Traian nr. 9 │ 48│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 478│Gorj │Târgu Jiu │Str. Traian nr. 6 │ 30│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 479│Harghita │Borsec │Str. Gheorghe Doja, bloc A1 │ 20│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 480│Harghita │Borsec │Str. Gheorghe Doja, bloc A2 │ 20│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 481│Harghita │Borsec │Str. Gheorghe Doja, bloc A3 │ 20│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 482│Harghita │Borsec │Str. Gheorghe Doja, bloc A4 │ 20│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 483│Harghita │Borsec │Str. Gheorghe Doja, bloc G1 │ 23│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 484│Harghita │Borsec │Str. Carpaţi, bloc E1 │ 30│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 485│Harghita │Miercurea-Ciuc │Str. Braşovului nr. 6 │ 6│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 486│Harghita │Miercurea-Ciuc │Str. Harghitei nr. 11 │ 9│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 487│Harghita │Miercurea-Ciuc │Str. Uzina Electrică nr. 1 │ 20│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 488│Harghita │Topliţa │Str. N. Bălcescu, bloc D │ 76│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 489│Harghita │Topliţa │Str. N. Bălcescu, bloc F │ 96│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 490│Harghita │Topliţa │Str. Eroilor, bloc B │ 80│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 491│Hunedoara │Hunedoara │Bd. G. Enescu nr. 10, bloc 10 (132) │ 42│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 492│Hunedoara │Petrila │Str. Muncii, bloc 8 │ 24│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 493│Hunedoara │Petrila │Str. Muncii, bloc 6 │ 19│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 494│Hunedoara │Petrila │Str. Muncii, bloc 5 │ 19│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 495│Hunedoara │Petrila │Str. Muncii, bloc 2 │ 19│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 496│Hunedoara │Petrila │Str. Republicii, bloc 319 │ 54│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 497│Hunedoara │Petrila │Str. Republicii, bloc 317 │ 35│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 498│Hunedoara │Petrila │Str. 8 Martie, Bl. 20 │ 80│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 499│Hunedoara │Petrila │Str. 8 Martie, bloc 58 │ 40│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 500│Hunedoara │Petrila │Str. 8 Martie, bloc 29 │ 34│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 501│Hunedoara │Petrila │Str. 22 Decembrie, bloc 1 │ 48│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 502│Hunedoara │Petrila │Str. 22 Decembrie, bloc 2 │ 37│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 503│Hunedoara │Petrila │Str. 22 Decembrie, bloc 3 │ 37│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 504│Hunedoara │Petrila │Str. Minei, bloc 33 │ 24│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 505│Hunedoara │Petrila │Str. Minei, bloc 40 │ 32│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 506│Hunedoara │Petroşani │Str. Păcii, bloc 6 │ 30│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 507│Hunedoara │Petroşani │Str. Păcii, bloc 8 │ 30│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 508│Hunedoara │Petroşani │Str. Păcii, bloc 10 │ 30│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 509│Hunedoara │Petroşani │Str. Păcii, bloc 12 │ 30│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 510│Hunedoara │Petroşani │Str. Păcii, bloc 14 │ 30│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 511│Hunedoara │Petroşani │Str. Păcii, bloc 16 │ 30│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 512│Hunedoara │Petroşani │Str. Păcii, bloc 18 │ 30│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 513│Hunedoara │Petroşani │Str. Păcii, bloc 20 │ 30│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 514│Hunedoara │Petroşani │Str. 1 Decembrie 1918, bloc 92 │ 52│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 515│Hunedoara │Petroşani │Str. Păcii, bloc 4 │ 30│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 516│Iaşi │Târgu Frumos │Str. Cuza Vodă, bloc 7 │ 48│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 517│Iaşi │Târgu Frumos │Str. Cuza Vodă, bloc 43 │ 44│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 518│Iaşi │Târgu Frumos │Str. Cuza Vodă, bloc 41 │ 25│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 519│Ilfov │1 Decembrie │Str. Artiştilor nr. 61B, bloc Pk 3 │ 23│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 520│Ilfov │1 Decembrie │Str. Artiştilor nr. 61C, bloc Pk2 │ 23│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 521│Ilfov │1 Decembrie │Şos. Giurgiului nr. 202, bloc P 12 │ 23│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 522│Ilfov │1 Decembrie │Str. Ion Barbu nr. 8 şi Str. Prunilor nr. 1 A, bloc P7 │ 35│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 523│Ilfov │1 Decembrie │Str. Prelungirea Prunilor nr. 8, bloc PK4 │ 32│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 524│Ilfov │1 Decembrie │Str. Grigore Moisil nr. 3, bloc PK5 │ 32│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 525│Ilfov │1 Decembrie │Str. Ion Barbu nr. 1, bloc P 4 │ 23│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 526│Ilfov │1 Decembrie │Str. Ion Barbu nr. 4, bloc P2 │ 23│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 527│Ilfov │1 Decembrie │Str. Tudor Arghezi nr. 21, bloc PK7 │ 9│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 528│Ilfov │Bragadiru │Str. Florilor nr. 8, bloc P3 │ 35│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 529│Ilfov │Bragadiru │Str. Florilor nr. 10, bloc P4 │ 24│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 530│Ilfov │Bragadiru │Str. Florilor nr. 11, bloc P10 │ 23│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 531│Ilfov │Bragadiru │Str. Florilor nr. 9, bloc P11 │ 23│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 532│Ilfov │Bragadiru │Str. Anemonelor nr. 2, bloc P44 │ 17│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 533│Ilfov │Bragadiru │Str. Povernei nr. 51, bloc P43 │ 17│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 534│Ilfov │Brăneşti │Str. I. C. Brătianu nr. 5, bloc 5 │ 6│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 535│Ilfov │Brăneşti │Str. I. C. Brătianu nr. 7, bloc 7 │ 6│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 536│Ilfov │Brăneşti │Str. I. C. Brătianu nr. 3, bloc 3 │ 8│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 537│Ilfov │Brăneşti │Str. Sublocotenent Petre Ionel nr. 5, bloc 5 │ 12│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 538│Ilfov │Buftea │Şos. Bucureşti-Târgovişte nr. 4, bloc 32 │ 60│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 539│Ilfov │Buftea │Şos. Bucureşti-Târgovişte nr. 147, bloc 27 │ 165│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 540│Ilfov │Buftea │Şos. Bucureşti-Târgovişte nr. 41, bloc R7 │ 44│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 541│Ilfov │Buftea │Şos. Bucureşti-Târgovişte nr. 39, bloc R8 │ 60│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 542│Ilfov │Buftea │Şos. Bucureşti-Târgovişte nr. 37, bloc R9 │ 60│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 543│Ilfov │Buftea │Bd. Mihai Eminescu nr. 1, bloc R1 │ 137│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 544│Ilfov │Buftea │Bd. Mihai Eminescu nr. 5, 7, 9, bloc R3 │ 57│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 545│Ilfov │Buftea │Bd. Mihai Eminescu nr. 6, bloc R 5 │ 75│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 546│Ilfov │Buftea │Bd. Mihai Eminescu nr. 10, bloc R6 │ 68│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 547│Ilfov │Chitila │Str. Banatului nr. 44, bloc AVile │ 14│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 548│Ilfov │Chitila │Str. Banatului nr. 44, bloc A 3 │ 12│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 549│Ilfov │Chitila │Str. Banatului nr. 44, bloc A 4 │ 12│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 550│Ilfov │Chitila │Str. Banatului nr. 44, bloc A 5 │ 11│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 551│Ilfov │Cornetu │Şos. Alexandriei nr. 142, bloc D1 │ 36│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 552│Ilfov │Cornetu │Şos. Alexandriei nr. 163, bloc D3 │ 36│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 553│Ilfov │Cornetu │Str. Livezi nr. 5, bloc P6 │ 35│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 554│Ilfov │Jilava │Şos. Giurgiului nr. 286, bloc 2 │ 12│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 555│Ilfov │Jilava │Şos. Giurgiului nr. 286, bloc 4 │ 12│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 556│Ilfov │Jilava │Şos. Giurgiului nr. 286, bloc 6 │ 6│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 557│Ilfov │Jilava │Şos. Giurgiului nr. 49A, bloc B1 │ 66│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 558│Ilfov │Jilava │Şos. Giurgiului nr. 49A, bloc B2 │ 35│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 559│Ilfov │Măgurele │Str. Mărăşeşti nr. 5, bloc B8 │ 35│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 560│Ilfov │Măgurele │Str. Mărăşeşti nr. 6, bloc B1 │ 24│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 561│Ilfov │Măgurele │Str. Mărăşeşti nr. 3, bloc B9 │ 24│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 562│Ilfov │Măgurele │Str. Atomiştilor nr. 240, bloc B19 │ 24│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 563│Ilfov │Măgurele │Str. Mărăşeşti nr. 4, bloc B16 │ 12│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 564│Ilfov │Măgurele │Str. Mărăşeşti nr. 12, bloc B4 │ 23│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 565│Ilfov │Măgurele │Str. Mărăşeşti nr. 10, bloc B3 │ 23│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 566│Ilfov │Măgurele │Str. Mărăşeşti nr. 8, bloc B2 │ 23│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 567│Ilfov │Măgurele │Str. Bujorilor nr. 2, bloc B5 │ 23│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 568│Ilfov │Măgurele │Str. Mărăşeşti nr. 9, bloc B6 │ 24│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 569│Ilfov │Măgurele │Str. Mărăşeşti nr. 7, bloc B7 │ 11│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 570│Ilfov │Pantelimon │Str. Eroilor nr. 3, bloc E1 │ 27│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 571│Ilfov │Pantelimon │Str. Eroilor nr. 7, bloc E3 │ 27│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 572│Ilfov │Pantelimon │Str. Eroilor nr. 9, bloc F1 │ 18│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 573│Ilfov │Pantelimon │Str. Livezilor nr. 19, bloc K │ 27│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 574│Ilfov │Pantelimon │Str. Livezilor nr. 17, bloc J, sc. 1, 2 │ 18│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 575│Ilfov │Pantelimon │Str. Livezilor nr. 15, bloc I, sc. 1, 2 │ 18│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 576│Ilfov │Pantelimon │Str. Livezilor nr. 13, bloc H, sc. 1, 2 │ 18│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 577│Ilfov │Pantelimon │Str. Eroilor nr. 5, bloc E2 │ 27│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 578│Ilfov │Pantelimon │Str. Eroilor nr. 2, bloc P6 │ 27│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 579│Ilfov │Pantelimon │Str. Eroilor nr. 4, bloc P7 │ 27│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 580│Ilfov │Pantelimon │Str. Duzilor nr. 48, bloc P13, sc. 1, 2, 3 │ 27│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 581│Ilfov │Snagov │Str. Izlaz nr. 2, bloc D5 │ 24│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 582│Ilfov │Snagov │Str. Alba Iulia, bloc P19 │ 9│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 583│Ilfov │Snagov │Str. Gorăslau nr. 13, bloc P18 │ 18│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 584│Ilfov │Snagov │Str. Ghermăneşti, bloc P27 │ 18│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 585│Ilfov │Snagov │Str. Gorăslau nr. 11, bloc P17 │ 18│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 586│Ilfov │Snagov │Şos. Ghermăneşti nr. 31, bloc A1 │ 6│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 587│Ilfov │Snagov │Şos. Ghermăneşti nr. 37, bloc A6 │ 6│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 588│Maramureş │Cavnic │Str. V. Lucaciu, bloc 9 │ 32│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 589│Maramureş │Borşa │Str. Tineretului, bloc C 1 │ 20│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 590│Maramureş │Borşa │Str. Tineretului, bloc B 20 │ 20│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 591│Maramureş │Borşa │Str. Floare de colţ, bloc A 5, sc. A │ 20│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 592│Maramureş │Şomcuta Mare │Str. I. Buteanu , bloc 3 │ 15│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 593│Mehedinţi │Drobeta-Turnu │ │ │
  │ │ │Severin │Str. Kiseleff nr. 2, bloc B7 │ 15│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 594│Mehedinţi │Drobeta-Turnu │ │ │
  │ │ │Severin │Splai M. Viteazu nr. 3, bloc 7 │ 75│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 595│Mehedinţi │Drobeta-Turnu │ │ │
  │ │ │Severin │Str. Kiseleff nr. 2, bloc B6 │ 15│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 596│Mehedinţi │Drobeta-Turnu │ │ │
  │ │ │Severin │Str. Alion nr. 1, bloc B2 │ 80│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 597│Mehedinţi │Drobeta-Turnu │ │ │
  │ │ │Severin │Str. Traian 64, bloc 1 │ 38│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 598│Mehedinţi │Drobeta-Turnu │ │ │
  │ │ │Severin │Str. Gh. Bibicescu nr. 4, bloc 4 │ 55│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 599│Mehedinţi │Drobeta-Turnu │ │ │
  │ │ │Severin │Bd. Carol I nr. 85, bloc A2 │ 44│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 600│Mehedinţi │Drobeta-Turnu │ │ │
  │ │ │Severin │Str. Veterani nr. 5, bloc KM6 │ 42│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 601│Mehedinţi │Drobeta-Turnu │ │ │
  │ │ │Severin │Str. Crişan nr. 29, bloc B3 │ 132│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 602│Mehedinţi │Drobeta-Turnu │ │ │
  │ │ │Severin │Str. Păcii nr. 3, bloc O2 │ 70│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 603│Mehedinţi │Drobeta-Turnu │ │ │
  │ │ │Severin │Str. Cicero nr. 100, bloc XF2 │ 30│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 604│Mehedinţi │Drobeta-Turnu │ │ │
  │ │ │Severin │Splai M. Viteazu nr. 21, bloc A2 │ 70│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 605│Mehedinţi │Drobeta-Turnu │ │ │
  │ │ │Severin │Str. Dr. Babeş nr. 101, bloc C1 │ 20│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 606│Mehedinţi │Drobeta-Turnu │ │ │
  │ │ │Severin │Str. Petre Sergescu nr. 5, bloc C1 │ 60│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 607│Mehedinţi │Drobeta-Turnu │ │ │
  │ │ │Severin │Calea Timişoarei nr. 161, bloc S4 │ 12│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 608│Mehedinţi │Drobeta-Turnu │ │ │
  │ │ │Severin │Str. Aurelian nr. 51 │ 25│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 609│Mehedinţi │Drobeta-Turnu │ │ │
  │ │ │Severin │Str. Cicero nr. 107, bloc S4 │ 44│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 610│Mehedinţi │Drobeta-Turnu │ │ │
  │ │ │Severin │Str. Dr. Babeş nr. 4, bloc TN19 │ 58│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 611│Mehedinţi │Drobeta-Turnu │ │ │
  │ │ │Severin │Str. Petre Sergescu nr. 15, bloc C6 │ 60│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 612│Mehedinţi │Drobeta-Turnu │ │ │
  │ │ │Severin │Str. Petre Sergescu nr. 13, bloc C5 │ 60│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 613│Mehedinţi │Drobeta-Turnu │ │ │
  │ │ │Severin │Str. Independenţei nr. 32, Bloc IA1A │ 44│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 614│Mehedinţi │Drobeta-Turnu │ │ │
  │ │ │Severin │Str. Alion nr. 68, bloc IA1B │ 28│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 615│Mehedinţi │Drobeta-Turnu │ │ │
  │ │ │Severin │Str. Eugen Mareşi nr. 6, bloc U3 │ 60│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 616│Mehedinţi │Drobeta-Turnu │ │ │
  │ │ │Severin │Str. Eugen Mareşi nr. 8, bloc U7 │ 40│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 617│Mehedinţi │Drobeta-Turnu │ │ │
  │ │ │Severin │Str. Horaţiu 32A, bloc F19 │ 43│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 618│Mehedinţi │Drobeta-Turnu │ │ │
  │ │ │Severin │Str. Cicero nr. 106, bloc XF11 │ 29│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 619│Mehedinţi │Drobeta-Turnu │ │ │
  │ │ │Severin │Bd. Revoluţiei nr. 9, bloc E2 │ 60│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 620│Mehedinţi │Drobeta-Turnu │ │ │
  │ │ │Severin │Str. C. Brâncoveanu nr. 174, bloc E15 │ 43│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 621│Mehedinţi │Drobeta-Turnu │ │ │
  │ │ │Severin │Str. Eroii de la Cerna nr. 27, bloc E14 │ 30│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 622│Mehedinţi │Drobeta-Turnu │ │ │
  │ │ │Severin │Aleea Grigore Florescu nr. 8, bloc A5 │ 100│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 623│Mehedinţi │Drobeta-Turnu │ │ │
  │ │ │Severin │Bd. I.C. Brătianu nr. 9, bloc 6 │ 220│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 624│Mehedinţi │Drobeta-Turnu │ │ │
  │ │ │Severin │Str. Orly nr. 86, bloc H2 │ 110│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 625│Mehedinţi │Drobeta-Turnu │ │ │
  │ │ │Severin │Str. Orly nr. 88, bloc H3 │ 165│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 626│Mehedinţi │Drobeta-Turnu │ │ │
  │ │ │Severin │Aleea Danubius nr. 7, bloc XF13 │ 52│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 627│Mehedinţi │Drobeta-Turnu │ │ │
  │ │ │Severin │Bd. Carol I nr. 22, bloc B8 │ 16│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 628│Mehedinţi │Drobeta-Turnu │ │ │
  │ │ │Severin │Aleea Privighetorilor nr. 8, bloc T1 │ 100│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 629│Mehedinţi │Drobeta-Turnu │ │ │
  │ │ │Severin │Str. Mărăcineanu nr. 8, bloc 12 │ 100│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 630│Mehedinţi │Drobeta-Turnu │ │ │
  │ │ │Severin │Str. Calomfirescu nr. 21, bloc F21 │ 29│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 631│Mehedinţi │Drobeta-Turnu │ │ │
  │ │ │Severin │Str. Horaţiu nr. 29 , bloc F20 │ 43│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 632│Mehedinţi │Drobeta-Turnu │ │ │
  │ │ │Severin │Str. Sergescu nr. 6, bloc B 1 │ 55│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 633│Mureş │Târgu Mureş │Str. Cornişa nr. 19 │ 15│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 634│Mureş │Târgu Mureş │Str. Cornişa nr. 8 │ 44│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 635│Mureş │Târgu Mureş │Str. Aleea Covasna nr. 9 │ 14│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 636│Mureş │Târgu Mureş │Str. Ion Buteanu nr. 22 │ 20│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 637│Mureş │Târgu Mureş │Str. Petru Dobra nr. 18 │ 20│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 638│Neamţ │Piatra-Neamţ │Str. Mihai Eminescu, bloc D5 │ 108│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 639│Neamţ │Piatra-Neamţ │Str. Mihai Eminescu nr. 16, bloc E3 │ 68│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 640│Olt │Slatina │Str. Primăverii, bloc GA15, sc. A, B, C │ 132│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 641│Olt │Slatina │Str. Libertăţii, bloc GA8A │ 66│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 642│Olt │Slatina │Str. Libertăţii, bloc GA8C │ 44│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 643│Olt │Slatina │Str. Drăgăneşti, bloc G1, sc. A │ 40│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 644│Olt │Slatina │Str. Drăgăneşti, bloc G2, sc. A │ 40│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 645│Olt │Slatina │Str. Drăgăneşti, bloc G3, sc. A │ 40│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 646│Prahova │Breaza │Str. Victoriei nr. 3, bloc N1 │ 8│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 647│Prahova │Breaza │Str. Victoriei nr. 1, bloc N2 │ 19│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 648│Prahova │Breaza │Str. Republicii nr. 33 B, bloc N3 │ 9│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 649│Prahova │Buşteni │Str. Aleea Parcului nr. 1, bloc 1 │ 11│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 650│Prahova │Buşteni │Str. Aleea Parcului nr. 3, bloc 5 │ 18│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 651│Prahova │Buşteni │Str. Aleea Parcului nr. 3, bloc 6 │ 18│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 652│Prahova │Buşteni │Str. Aleea Parcului nr. 7, bloc 7 │ 18│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 653│Prahova │Buşteni │Str. Cezar Petrescu nr. 22, bloc 8 │ 20│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 654│Prahova │Buşteni │Str. Telecabinei nr. 54, bloc A1 │ 12│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 655│Prahova │Buşteni │Str. Telecabinei nr. 52, bloc A10 │ 20│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 656│Prahova │Buşteni │Str. Telecabinei nr. 52, bloc A11 │ 20│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 657│Prahova │Buşteni │Str. Aleea Parcului nr. 9, bloc 9 │ 18│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 658│Prahova │Buşteni │Str. Telecabinei nr. 54, bloc A12 │ 20│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 659│Prahova │Buşteni │Str. Telecabinei nr. 54, bloc A13 │ 20│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 660│Prahova │Buşteni │Str. Telecabinei nr. 52, bloc A8 │ 20│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 661│Prahova │Buşteni │Str. Telecabinei nr. 52, bloc A9 │ 20│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 662│Prahova │Buşteni │Str. Telecabinei nr. 54, bloc A14 │ 20│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 663│Prahova │Buşteni │Str. Telecabinei nr. 54, bloc A15 │ 20│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 664│Prahova │Buşteni │Str. Telecabinei nr. 54, bloc B4 │ 12│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 665│Prahova │Buşteni │Str. Telecabinei nr. 54, bloc, B6 │ 12│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 666│Prahova │Buşteni │Str. Telecabinei nr. 52, bloc B7 │ 12│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 667│Prahova │Sinaia │Str. Avram Iancu nr. 2, bloc 5 │ 44│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 668│Satu Mare │Satu Mare │Str. 14 Mai 1970, bloc 2, 3 │ 14│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 669│Suceava │Rădăuţi │Str. Iacob Zadik nr. 31 │ 60│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 670│Suceava │Rădăuţi │Str. Bogdan Vodă nr. 17 │ 48│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 671│Suceava │Rădăuţi │Str. Putnei nr. 10, bloc 10 sc. A, B │ 12│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 672│Suceava │Rădăuţi │Str. Putnei nr. 12, bloc 12, sc. A, B │ 12│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 673│Suceava │Rădăuţi │Str. 1 Mai nr. 1, sc. A, B │ 54│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 674│Tulcea │Isaccea │Str. Mircea Vodă nr. 14 │ 8│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 675│Tulcea │Isaccea │Str. Mircea Vodă nr. 8, sc. A, B, C │ 60│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 676│Tulcea │Sulina │Str. Ghica nr. 2 │ 38│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 677│Tulcea │Sulina │Str. a II-a nr. 282 │ 58│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 678│Tulcea │Sulina │Str. a I-a nr. 199 │ 32│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 679│Tulcea │Sulina │Str. a III-a nr. 71 │ 19│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 680│Vaslui │Negreşti │Str. Mihail Kogălniceanu, bloc C3 │ 91│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 681│Vaslui │Negreşti │Str. 1 Decembrie, bloc D3 │ 48│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 682│Vrancea │Adjud │Str. Republicii nr. 30, bloc 88 │ 24│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 683│Vrancea │Adjud │Str. Republicii nr. 32, bloc 89 │ 24│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 684│Vrancea │Adjud │Str. Republicii nr. 34, bloc 90 │ 24│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 685│Vrancea │Câmpineanca │Str. Calea Odobeşti nr. 1 │ 8│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 686│Vrancea │Câmpineanca │Str. Calea Odobeşti nr. 2 │ 9│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 687│Vrancea │Câmpineanca │Str. Calea Odobeşti nr. 3 │ 9│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 688│Vrancea │Câmpineanca │Str. Calea Odobeşti nr. 5 │ 8│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 689│Vrancea │Câmpineanca │Str. Calea Odobeşti nr. 9 │ 7│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 690│Vrancea │Câmpineanca │Str. Calea Odobeşti nr. 11 │ 7│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 691│Vrancea │Câmpineanca │Str. Aurora nr. 1 │ 9│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 692│Vrancea │Câmpineanca │Str. Aurora nr. 3 │ 9│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 693│Vrancea │Câmpineanca │Str. Câmpului nr. 4 │ 8│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 694│Vrancea │Câmpineanca │Str. Zorilor nr. 1 │ 9│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 695│Vrancea │Câmpineanca │Str. Zorilor nr. 2 │ 9│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 696│Vrancea │Mărăşeşti │Str. Doinei, bloc 117, sc. A │ 20│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 697│Vrancea │Mărăşeşti │Str. Doinei, bloc 117, sc. B │ 20│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 698│Vrancea │Mărăşeşti │Str. Doinei, bloc 117, sc. C │ 20│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 699│Vrancea │Mărăşeşti │Str. Garoafei nr. 17, bloc B1, sc. A │ 20│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 700│Vrancea │Mărăşeşti │Str. Garoafei nr. 17, bloc B1, sc. B │ 20│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 701│Vrancea │Panciu │Str. Nicolae Titulescu, bloc A3 A │ 20│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 702│Vrancea │Panciu │Str. Nicolae Titulescu, bloc A3 B │ 20│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 703│Vrancea │Panciu │Str. Nicolae Titulescu, bloc 21 │ 9│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 704│Vrancea │Panciu │Str. Nicolae Titulescu, bloc C1 A │ 16│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 705│Vrancea │Panciu │Str. Nicolae Titulescu, bloc C1 B │ 16│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 706│Vrancea │Panciu │Str. Nicolae Titulescu, bloc C4 A │ 16│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 707│Vrancea │Panciu │Str. Nicolae Titulescu, bloc C4 B │ 16│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 708│Vrancea │Panciu │Str. Nicolae Titulescu, bloc C5 A │ 16│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 709│Vrancea │Panciu │Str. Nicolae Titulescu, bloc C5 B │ 16│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 710│Vrancea │Panciu │Str. Nicolae Titulescu, bloc 66 │ 16│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 711│Vrancea │Panciu │Str. Nicolae Titulescu, bloc 68 │ 16│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 712│Vrancea │Panciu │Str. Nicolae Titulescu, bloc 70 │ 16│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 713│Vrancea │Panciu │Str. Nicolae Titulescu, bloc 1 │ 14│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 714│Vrancea │Panciu │Str. Nicolae Titulescu, bloc A1, sc. A │ 8│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 715│Vrancea │Panciu │Str. Nicolae Titulescu, bloc A1, sc. B │ 8│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 716│Vrancea │Panciu │Str. Nicolae Titulescu, bloc A1, sc. C │ 8│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 717│Vrancea │Panciu │Str. Nicolae Titulescu, bloc 64 │ 16│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 718│Vrancea │Panciu │Str. Nicolae Titulescu, bloc 3 │ 16│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 719│Vrancea │Panciu │Str. Nicolae Titulescu, bloc 5 │ 16│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 720│Vrancea │Panciu │Str. Nicolae Titulescu, bloc 7 │ 16│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 721│Vrancea │Panciu │Str. Nicolae Titulescu, bloc 7 bis │ 9│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 722│Vrancea │Panciu │Str. Nicolae Titulescu, bloc 2 │ 16│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 723│Vrancea │Panciu │Str. Nicolae Titulescu, bloc 4 │ 16│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 724│Vrancea │Panciu │Str. Nicolae Titulescu, bloc 6 │ 14│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 725│Vrancea │Panciu │Str. Titu Maiorescu, bloc 1 │ 14│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 726│Vrancea │Panciu │Aleea Libertăţii, bloc 1 │ 14│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 727│Vrancea │Panciu │Str. Nicolae Titulescu, bloc 8 │ 9│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 728│Vrancea │Panciu │Str. Nicolae Titulescu, bloc 10 │ 9│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 729│Vrancea │Panciu │Str. Nicolae Titulescu, bloc 12 │ 9│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 730│Vrancea │Panciu │Str. Titu Maiorescu, bloc 2 │ 20│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 731│Vrancea │Panciu │Str. Titu Maiorescu, bloc 4 │ 20│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 732│Vrancea │Panciu │Str. Titu Maiorescu, bloc 6 │ 20│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 733│Vrancea │Panciu │Str. Titu Maiorescu, bloc 8 │ 20│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 734│Vrancea │Panciu │Str. Titu Maiorescu, bloc 10 │ 15│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 735│Vrancea │Panciu │Str. Independenţei, bloc C │ 12│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 736│Vrancea │Panciu │Str. Independenţei, bloc B1 A │ 12│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 737│Vrancea │Panciu │Str. Independenţei, bloc B1 B │ 12│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 738│Vrancea │Panciu │Str. Independenţei, bloc B8 A │ 12│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 739│Vrancea │Panciu │Str. Independenţei, bloc B8 B │ 12│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 740│Vrancea │Panciu │Str. Independenţei, bloc B9 A │ 12│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 741│Vrancea │Panciu │Str. Independenţei, bloc B9 B │ 12│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 742│Vrancea │Panciu │Str. N. Titulescu, bloc 16 │ 9│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 743│Vrancea │Panciu │Str. Ghiocei, bloc 1 │ 9│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 744│Vrancea │Panciu │Str. Ghiocei, bloc 2 │ 15│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 745│Vrancea │Panciu │Str. Ghiocei, bloc 3 │ 9│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 746│Vrancea │Panciu │Str. Ghiocei, bloc 4 │ 9│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 747│Vrancea │Panciu │Str. Ghiocei, bloc 5 │ 9│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 748│Vrancea │Panciu │Str. Ghiocei, bloc 6 │ 9│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 749│Vrancea │Panciu │Str. Ghiocei, bloc 8 │ 9│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 750│Vrancea │Panciu │Str. Libertăţii, bloc 13 │ 9│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 751│Vrancea │Panciu │Str. Libertăţii, bloc 15 │ 9│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 752│Vrancea │Panciu │Str. Libertăţii, bloc 17 │ 9│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 753│Vrancea │Panciu │Str. 1 Mai, bloc 2 │ 9│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 754│Vrancea │Panciu │Str. Independenţei, bloc A │ 12│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 755│Vrancea │Panciu │Str. Independenţei, bloc B │ 12│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 756│Vrancea │Panciu │Str. Independenţei, bloc A2 │ 12│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 757│Vrancea │Panciu │Str. N. Titulescu, bloc 13 bis │ 9│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 758│Vrancea │Panciu │Str. N. Titulescu, bloc 15 │ 9│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 759│Vrancea │Panciu │Str. N. Titulescu, bloc 17 │ 9│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 760│Vrancea │Panciu │Str. Ghiocei, bloc 7 │ 9│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 761│Vrancea │Panciu │Str. Libertăţii, bloc 19 │ 9│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 762│Vrancea │Panciu │Str. Ciprian Porumbescu, bloc 2 │ 20│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 763│Vrancea │Panciu │Str. Ciprian Porumbescu, bloc 4 │ 20│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 764│Vrancea │Panciu │Str. Aleea Libertăţii, bloc 2 │ 12│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 765│Vrancea │Panciu │Str. Aleea Libertăţii, bloc 3 │ 15│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 766│Vrancea │Panciu │Str. Aleea Libertăţii, bloc 4 │ 16│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 767│Vrancea │Panciu │Str. Aleea Libertăţii, bloc 5 │ 15│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 768│Vrancea │Panciu │Str. Aleea Libertăţii, bloc 6 │ 12│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 769│Vrancea │Panciu │Str. Aleea Libertăţii, bloc 7 │ 12│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 770│Vrancea │Panciu │Str. Aleea Libertăţii, bloc 8 │ 15│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 771│Vrancea │Panciu │Str. Nicolae Titulescu, bloc 9 │ 15│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 772│Vrancea │Panciu │Str. Nicolae Titulescu, bloc 11 │ 16│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 773│Vrancea │Panciu │Str. Nicolae Titulescu, bloc 13 │ 15│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 774│Vrancea │Panciu │Str. Nicolae Titulescu, bloc D4, sc. A │ 20│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 775│Vrancea │Panciu │Str. Nicolae Titulescu, bloc D4, sc. B │ 20│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 776│Vrancea │Panciu │Str. Mihail Kogălniceanu, bloc 1 │ 8│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 777│Vrancea │Panciu │Str. Eroilor, bloc C3 │ 20│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 778│Vrancea │Panciu │Str. Ciprian Porumbescu, bloc 1 │ 15│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 779│Vrancea │Panciu │Str. Ciprian Porumbescu, bloc 1, bis │ 9│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 780│Vrancea │Panciu │Str. Ciprian Porumbescu, bloc 3 │ 16│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 781│Vrancea │Panciu │Str. Ciprian Porumbescu, bloc 5 │ 15│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 782│Vrancea │Panciu │Str. Ciprian Porumbescu, bloc 6 │ 20│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 783│Vrancea │Panciu │Str. Ciprian Porumbescu, bloc D1 │ 15│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 784│Vrancea │Panciu │Str. Ciprian Porumbescu, bloc D2 │ 12│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 785│Vrancea │Panciu │Str. Libertăţii, bloc 7 │ 12│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 786│Vrancea │Panciu │Str. Libertăţii, bloc 9 │ 15│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 787│Vrancea │Panciu │Str. Libertăţii, bloc 11 │ 15│
  ├────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
  │ 788│Vrancea │Panciu │Str. Independenţei, bloc 3 │ 11│
  └────┴─────────────────┴────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┘

  ----------
  Anexa 2 a fost înlocuită cu anexa 2 din ORDINUL nr. 1.036 din 6 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 851 din 17 noiembrie 2015, conform modificării aduse de art. I din acelaşi act normativ.

  -------