LEGE nr. 295 din 3 decembrie 2018privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2018 pentru asigurarea continuității și decontării asistenței medicale primare prin centrele de permanență
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1032 din 5 decembrie 2018
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  ARTICOL UNIC

  Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57 din 28 iunie 2018 pentru asigurarea continuității și decontării asistenței medicale primare prin centrele de permanență, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 562 din 4 iulie 2018.

  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  CARMEN-ILEANA MIHĂLCESCU
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

  București, 3 decembrie 2018.
  Nr. 295.
  -----