LEGE Nr. 29 din 21 martie 1991
pentru prelungirea unor termene din Legea fondului funciar, nr. 18/1991
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 59 din 22 martie 1991  Parlamentul României adopta prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Termenul de 30 de zile prevăzut de art. 10 alin. 4 din Legea fondului funciar, nr. 18/1991, pentru introducerea şi înregistrarea cererii de stabilire a dreptului de proprietate se prelungeşte cu 15 zile.
  În mod corespunzător, se prelungesc şi termenele prevăzute de art. 36 alin. 2 şi art. 93 alin. 1 din aceeaşi lege.
  Această lege a fost adoptată de Adunarea Deputaţilor în şedinţa din 21 martie 1991.
  PREŞEDINTELE ADUNĂRII DEPUTAŢILOR
  MARŢIAN DAN
  Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 21 martie 1991.
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  academician ALEXANDRU BÎRLĂDEANU
  În temeiul art. 82 lit m) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului şi a Preşedintelui României,
  promulgăm Legea pentru prelungirea unor termene din Legea fondului funciar, nr. 18/1991, şi dispunem publicarea sa în Monitorul Oficial al României.
  PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
  ION ILIESCU
  -------------------