HOTĂRÎRE Nr. 390 din 28 mai 1996
cu privire la îmbunătăţirea raportului dintre unele categorii de pensii, alte drepturi sociale şi salarii
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 111 din 30 mai 1996  Guvernul României hotărăşte:

  Articolul 1

  Cuantumul pensiilor de asigurări sociale de stat, inclusiv sumele fixe pentru îngrijire, acordate pensionarilor încadraţi în gradul I de invaliditate, cuantumul pensiilor agricultorilor, al pensiilor I.O.V.R., al pensiilor stabilite potrivit Legii nr. 42/1990, cu modificările ulterioare, al ajutoarelor sociale stabilite pe baza legislaţiei de pensii şi al indemnizaţiilor lunare acordate în baza Decretului-lege nr. 118/1990, cu modificările ulterioare, se corecteaza cu 10,5% în plus, începând cu data de 1 iunie 1996.


  Articolul 2

  Corecţia cu 10,5% în plus se aplică şi pensiilor prevăzute la art. 1, care se vor stabili după data de 1 iunie 1996, dacă în baza de calcul sunt cuprinse numai venituri anterioare acestei date.


  Articolul 3

  Sumele necesare aplicării prevederilor prezentei hotărâri se suporta din aceleaşi fonduri din care se plătesc drepturile la care se referă.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE VACAROIU
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministru de stat,
  ministrul muncii şi protecţiei sociale,
  Dan Mircea Popescu
  Ministru de stat, ministrul finanţelor,
  Florin Georgescu
  --------------------