ORDIN nr. 2.329 din 28 decembrie 2001
pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii în partida simpla de către persoanele juridice fără scop lucrativ
EMITENT
 • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 20 din 15 ianuarie 2002  Ministrul finanţelor publice,
  în baza Hotărârii Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,
  având în vedere prevederile art. 5 alin. (2) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
  emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Normele metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii în partida simpla de către persoanele juridice fără scop lucrativ, prevăzute în anexa la prezentul ordin.


  Articolul 2

  Prevederile normelor metodologice menţionate la art. 1 se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2002.


  Articolul 3

  Direcţia de reglementări contabile va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 4

  Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul finanţelor publice,
  Mihai Nicolae Tanasescu


  Anexă

  NORMA 28/12/2001