ORDONANŢĂ nr. 22 din 21 august 1992(*actualizată*)
privind finanţarea ocrotirii sănătăţii
(actualizată la data de 1 ianuarie 2007*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------
  În temeiul art. 1 lit. d) al Legii nr. 81/1992 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi autorizarea contractării şi garantării unor credite,
  Guvernul României emite următoarea ordonanţă:

  Articolul 1

  Abrogat.
  ----------
  Art. 1 a fost abrogat de art. 369 din Titlul XI din LEGEA nr. 95 din 14 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 372 din 28 aprilie 2006.


  Articolul 2

  Abrogat.
  -----------
  Art. 2 a fost abrogat de pct. 2 al art. 1 din ORDONANŢA nr. 109 din 30 august 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 423 din 31 august 1999.


  Articolul 3

  Abrogat.
  ----------
  Art. 3 a fost abrogat de art. 369 din Titlul XI din LEGEA nr. 95 din 14 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 372 din 28 aprilie 2006.


  Articolul 3^1

  Abrogat.
  ----------
  Art. 3^1 a fost abrogat conform art. 369 din Titlul XI din LEGEA nr. 95 din 14 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 372 din 28 aprilie 2006.


  Articolul 4

  Abrogat.
  ----------
  Art. 4 a fost abrogat de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 505 din 4 octombrie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 15 octombrie 2001 care modifică pct. 4 al art. 1 din ORDONANŢA nr. 109 din 30 august 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 423 din 31 august 1999.


  Articolul 5

  Abrogat.
  ----------
  Art. 5 a fost abrogat de art. 369 din Titlul XI din LEGEA nr. 95 din 14 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 372 din 28 aprilie 2006.


  Articolul 6

  Abrogat.
  ----------
  Art. 6 a fost abrogat de art. 369 din Titlul XI din LEGEA nr. 95 din 14 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 372 din 28 aprilie 2006.


  Articolul 7

  Abrogat.
  ----------
  Art. 7 a fost abrogat de pct. 6 al articolului unic din LEGEA nr. 505 din 4 octombrie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 15 octombrie 2001 care modifică pct. 7 al art. 1 din ORDONANŢA nr. 109 din 30 august 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 423 din 31 august 1999.


  Articolul 8

  Abrogat.
  ----------
  Art. 8 a fost abrogat de pct. 7 al articolului unic din LEGEA nr. 505 din 4 octombrie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 15 octombrie 2001 care modifică pct. 8 al art. 1 din ORDONANŢA nr. 109 din 30 august 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 423 din 31 august 1999.


  Articolul 9

  Abrogat.
  ----------
  Art. 9 a fost abrogat conform art. 369 din Titlul XI din LEGEA nr. 95 din 14 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 372 din 28 aprilie 2006.


  Articolul 10

  Abrogat.
  ----------
  Art. 10 a fost abrogat de art. 369 din Titlul XI din LEGEA nr. 95 din 14 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 372 din 28 aprilie 2006.


  Articolul 11

  Abrogat.
  ----------
  Art. 11 a fost abrogat de art. 369 din Titlul XI din LEGEA nr. 95 din 14 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 372 din 28 aprilie 2006.


  Articolul 12

  Abrogat.
  ----------
  Art. 12 a fost abrogat de art. 369 din Titlul XI din LEGEA nr. 95 din 14 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 372 din 28 aprilie 2006.


  Articolul 13

  Abrogat.
  ----------
  Art. 13 a fost abrogat de pct. 12 al articolului unic din LEGEA nr. 505 din 4 octombrie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 15 octombrie 2001 care modifică pct. 13 al art. 1 din ORDONANŢA nr. 109 din 30 august 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 423 din 31 august 1999.

  PRIM-MINISTRU
  THEODOR STOLOJAN
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul sănătăţii,
  Mircea Maiorescu
  Ministrul muncii şi
  protecţiei sociale,
  Dan Mircea Popescu
  Ministrul economiei şi finanţelor,
  George Danielescu

  Anexa 1

  Abrogată.
  ----------
  Anexa 1 a fost abrogată de art. 369 din Titlul XI din LEGEA nr. 95 din 14 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 372 din 28 aprilie 2006.


  Anexa 2

  Abrogată.
  ----------
  Anexa 2 a fost abrogată de art. 369 din Titlul XI din LEGEA nr. 95 din 14 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 372 din 28 aprilie 2006.
  -------