ORDIN nr. 2.023/172/2019pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a art. 1-10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene
EMITENT
 • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE Nr. 2.023 din 12 aprilie 2019
 • COMISIA NAȚIONALĂ DE STRATEGIE ȘI PROGNOZĂ Nr. 172 din 9 aprilie 2019
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 294 din 16 aprilie 2019
  În temeiul prevederilor art. 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 6 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 22/2007 privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul finanțelor publice și președintele Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză emit următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Normele metodologice de aplicare a art. 1-10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  p. Ministrul finanțelor publice,
  Daniela Pescaru,
  secretar de stat
  Președintele Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză,
  Ion Ghizdeanu


  ANEXĂ

  NORME METODOLOGICE
  de aplicare a art. 1-10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea
  unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea
  și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene