ORDIN nr. 658 din 15 mai 2013
pentru aprobarea Listei medicamentelor, materialelor sanitare, echipamentelor medicale, echipamentelor de protecţie, a serviciilor, combustibililor şi lubrifianţilor pentru parcul auto, pentru care se organizează proceduri de achiziţie centralizate la nivel naţional
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 304 din 28 mai 2013



  Văzând Referatul de aprobare al Serviciului de achiziţii publice nr. E.N. 4.926 din 14 mai 2013,
  având în vedere dispoziţiile art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2012 privind desemnarea Ministerului Sănătăţii ca unitate de achiziţii publice, centralizată,
  în temeiul prevederilor art. 7 alin. (1) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Lista medicamentelor, materialelor sanitare, echipamentelor medicale, echipamentelor de protecţie, a serviciilor, combustibililor şi lubrifianţilor pentru parcul auto, pentru care se organizează proceduri de achiziţie centralizate la nivel naţional, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Pentru produsele şi serviciile prevăzute în lista menţionată la art. 1, unităţile sanitare publice pot achiziţiona cantităţile necesare pentru perioada care nu depăşeşte primul semestru al anului 2013.


  Articolul 3

  Direcţiile din cadrul Ministerului Sănătăţii, precum şi unităţile sanitare implicate vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.


  Articolul 4

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul sănătăţii,
  Gheorghe-Eugen Nicolăescu
  Bucureşti, 15 mai 2013.
  Nr. 658.


  Anexa
  LISTA
  medicamentelor, materialelor sanitare, echipamentelor
  medicale, echipamentelor de protecţie, a serviciilor,
  combustibililor şi lubrifianţilor pentru parcul auto, pentru
  care se organizează proceduri de achiziţie centralizate
  la nivel naţional

  Secţiunea I Dispozitive medicale
      Echipamente de diagnostic sau tratament prin radiaţii ionizante, medicină nucleară, rezonanţă magnetică şi ultrasunete  
    11Aparate de radiologie fixă+
    22Aparate de radiologie mobilă+
    33Computer tomograf+
    44Angiograf+
    55Osteodensitometru+
    66Echipament de imagistică prin rezonanţă magnetică+
    77Simulator computer tomograf+
    88Simulator pentru radioterapie+
    99Echipamente pentru medicină nucleară şi radioterapie+
    1010Masă de radiologie+
        Echipamente pentru anestezie şi terapie intensivă+
    111Aparat de anestezie+
    122Aparat de ventilaţie+
    133Defibrilator+
    144Monitor pacient, module şi centrale de monitorizare+
    155Pat ATI+
    166Injectomate+
    177Pompe de administrat lichide+
        Echipamente cardiovasculare+
      1Stenturi şi accesorii+
    18   Ac puncţie Seldinger+
    19   Seturi introducătoare pentru abord femural+
    20   Seturi introducătoare pentru abord radial+
    21   Ghid scurt teflonat, 0,035", cu vârf în J+
    22   Ghid lung teflonat, 0,035", cu vârf în J+
    23   Ghid teflonat 0,035", extradur, cu vârf în J+
    24   Ghid hidrofilic 0,035"+
    25   Catetere de diagnostic angiografic coronarian+
    26   Catetere de diagnostic specifice pentru abord radial+
    27   Cateter Swan-Ganz+
    28   Seturi diagnostic coronarografie abord femural+
    29   Seturi diagnostic coronarografie abord radial+
    30   Tub de legătură cu transductorul de presiune+
    31   Tub de legătură la seringa de angiografie+
    32   Tub de legătură scurt+
    33   Robinet cu 5 căi (maniford)+
    34   Robinet cu 3 căi+
    35   Pachet câmp steril specific pentru angiografie+
    36   Seringi de presiune pentru injectare manuală+
    37   Set accesorii PCI+
    38   Sondă ghid pentru PCI cu abord femural+
    39   Sondă ghid cu suport înalt+
    40   Sondă ghid specifică pentru PCI cu abord radial+
    41   Sondă ghid fără teacă (sheatless)+
    42   Ghid dirijabil pentru PCI 0,014"+
    43   Ghid dirijabil 0,014", hidrofil+
    44   Ghid dirijabil 0,014" cu suport sporit+
    45   Ghid dirijabil 0,014" pentru dezobstrucţii ocluzii cronice+
    46   Ghid dirijabil 0,014" cu vârf moale acoperit cu polimer pentru dezobstrucţii retrograde+
    47   Sonde de aspiraţie pentru trombi intracoronarieni+
    48   Microcateter (cateter de suport pentru dezobstrucţii coronariene)+
    49   Balon de angioplastie coronariană monorail+
    50   Balon coronarian cu profil mic pentru dezobstrucţii cronice+
    51   Balon coronarian necompliant+
    52   Balon coronarian coaxial+
    53   Balon coronarian pentru postdilatare cu diametre mari+
    54   Balon coronarian cu lame tăietoare (cutting baloon)+
    55   Balon impregnat cu substanţă activă+
    56   Sistem de închidere percutană a orificiului de puncţie femurală+
    57   Sistem de compresie după abord radial+
    58   Filtru de protecţie împotriva embolizării distale pentru dilatările de bypass+
    59   Pachet sistem de compresie mecanică femurală+
    60   Stent mecanic dedicat procedurilor de angioplastie primară+
    61   Stent metalic dedicat procedurilor de dilatare coronariană dificile, inclusiv în infarctul miocardic acut+
    62   Stent coronarian pentru leziuni de bifurcaţie+
    63   Stent-graft coronarian+
    64   Stent farmacologic activ cu polimer biodegradabil+
    65   Stent farmacologic activ cu polimer fix+
    66   Stent specific pentru dilatări artere renale şi artere coronariene cu diametru mare+
      2Dispozitive vasculare periferice şi aortice şi proteze cardiace valvulare
        Valvă mecanică cu două hemidiscuri pentru poziţia aortică+
    67   1.1 Valvă mecanică cu două hemidiscuri cu poziţionare aortică, inel de sutură standard+
    68   1.2 Valvă mecanică cu două hemidiscuri cu poziţionare aortică, inel de sutură de dimensiune redusă+
    69   1.3 Valvă mecanică cu două hemidiscuri cu poziţionare aortică, total supraanulară+
    70   2.1 Valvă mecanică cu două hemidiscuri cu poziţionare mitrală+
    71   2.2 Valvă mecanică cu două hemidiscuri cu poziţionare mitrală, dimensiune unică adaptabilă pentru dimensiuni variabile pentru inel mitral+
        Valve biologice din pericard bovin  
    72   3.1 Valve biologice din pericard bovin+
        Conducte cu valvă mecanică cu două hemidiscuri pentru poziţia aortică+
    73   4.1. Conducte cu valvă mecanică cu două hemidiscuri pentru poziţia aortică, cu proteză liniară+
    74   4.2. Conducte cu valvă mecanică cu două hemidiscuri pentru poziţia aortică, cu proteză cu sinusuri valsalva+
        Valve aortice transcateter+
    75   5.1 Valvă aortică transcateter abord transfemural+
    76   5.2 Valvă aortică transcateter abord transapical+
        Inele de anuloplastie valvă mitrală şi tricuspidă+
    77   6.1 Inel anuloplastie semiflexibil pentru valvă mitrală+
    78   6.2 Inel anuloplastie semirigid pentru valvă mitrală+
    79   6.3 Inel anuloplastie semirigid pentru valvă tricuspidă+
    80   6.4 Inel anuloplastie insuficienţă mitrală tip III b+
    81   6.5 Inel anuloplastie cardiomiopatie dilatativă+
        Stentgrafturi aortice pentru disecţii şi anevrisme+
    82   7.1 Stentgraft toracic hibrid+
    83   7.2 Stent toracic autoexpandabil+
    84   7.3 Stentgraft toracic autoexpandabil+
    85   7.4 Stentgraft abdominal bifurcat autoexpandabil+
        Proteze vasculare ţesute+
    86   8.1 Proteză vasculară pentru aorta toracică·12·34/30+
    87   8.2 Proteză vasculară bifurcată colagenată+
    88   8.3 Proteză liniară colagenată Ø 8 mm+
    89   8.4 Proteză vasculară bifurcată colagenată impregnată cu argint+
    90   8.5 Proteză vasculară liniară colagenată impregnată cu argint 8 mm/70 cm+
        Proteze vasculare din PTFE+
    91   9.1 Proteză vasculară liniară PTFE, dreapta+
    92   9.2 Proteză vasculară conică PTFE, dreapta, cu spirală normală+
    93   9.3 Proteză vasculară conică PTFE, dreapta, cu spirală normală pentru fistulă+
    94   9.4 Proteză vasculară liniară PTFE, perete spirală+
      3Stimulatoare implantabile şi accesorii  
    95   Stimulatoare cardiace unicamerale (tipul A - bazal, tipul B - avansat, tipul C - compatibil RMN)+
    96   Stimulatoare cardiace bicamerale (tipul A - bazal, tipul B - avansat, tipul C - compatibil RMN)+
    97   Stimulatoare cardiace tricamerale (tipul A - bazal, tipul B - avansat, tipul C - compatibil RMN)+
    98   Defibrilatoare cardiace unicamerale (tipul A - bazal, tipul B - avansat, tipul C - compatibil RMN)+
    99   Defibrilatoare cardiace bicamerale (tipul A - bazal, tipul B - avansat, tipul C - compatibil RMN)+
    100   Defibrilatoare cardiace tricamerale (tipul A - bazal, tipul B - avansat, tipul C - compatibil RMN)+
    101   Stimulatoare cardiace de uz pediatric+
    102   Sonde de stimulare cardiacă endocardică (tipul A - bazal, tipul B - avansat, tipul C - compatibil RMN)+
    103   Sonde de stimulare a ventriculului stâng via sinus coronar (tipul A - bazal, tipul B - avansat, tipul C - compatibil RMN)+
    104   Sonde de stimulare cardiacă epicardică+
    105   Sonde implantabile de defibrilare (tipul A - bazal şi tipul B - compatibil RMN)+
    106   Kit introducător de sinus coronar şi Kit introducător peel-away+
        Echipamente pentru endoscopie  
    107   Sistem complet pentru endoscopie+
    108   Trusă pentru videoendoscopie digestivă+
        Echipamente de explorare complexă cu ultrasunete+
    109   Ecograf+
    110   Ecograf doppler+
    111   Echipamente pentru diagnostic+
    112   Electrocardiograf+
    113   Electroencefalograf+
        Echipamente pentru neonatologie+
    114   Incubator nou-născuţi+
    115   Masă radiantă pentru resuscitare+
        Echipamente pentru urologie+
    116   Litotriptor extracorporeal+
        Echipamente pentru transport intraspitalicesc şi de utilizare în UPU/CPU+
    117   Pat pentru transfer şi resuscitare+
    118   Targă pentru transport pacienţi+
    119   Cărucior pentru transport pacienţi+
        Dispozitive medicale de diagnostic+
    120   Teste pentru diagnosticul infecţiei HIV/SIDA+
    121   Teste pentru monitorizarea şi tratamentul infecţiei HIV/SIDA+
        Echipamente de protecţie+
    122   Echipamente de protecţie pentru echipajele de intervenţie prespitalicească+


  Legendă:
  + Produse şi servicii asigurate de Ministerul Sănătăţii prin achiziţii centralizate cel târziu începând cu trimestrul IV al anului 2013


  Secţiunea a II-a Servicii, combustibili şi lubrifianţi
  1 Servicii de asigurare auto tip CASCO +
  2 Servicii de întreţinere aparatură medicală pentru ambulanţe, UPU, terapie intensivă +
  3 Servicii de întreţinere aparatură imagistică +
  4 Servicii de reparaţii, întreţinere şi furnizare anvelope pentru ambulanţe +
  5 Combustibil auto +
  6 Lubrifianţi pentru parcul auto +

  Legendă:
  + Produse şi servicii asigurate de Ministerul Sănătăţii prin achiziţii centralizate cel târziu începând cu trimestrul IV al anului 2013


  Secţiunea a III-a Materiale sanitare
  A Truse pentru traheostomie +
  1 Truse pentru traheostomie percutană cu forceps +
  2 Truse pentru traheostomie percutană cu forceps +
  3 Truse pentru traheostomie percutană cu forceps +
  4 Truse pentru traheostomie percutană fără forceps +
  5 Truse pentru traheostomie percutană fără forceps +
  6 Truse pentru traheostomie percutană fără forceps +
  7 Truse pentru minitraheostomie Seldinger +
  8 Canule de traheostomie nr. 6 +
  9 Canule de traheostomie nr. 7 +
  10 Canule de traheostomie nr. 8 +
  11 Canule de traheostomie nr. 9 +
  12 Canule de traheostomie nr. 10 +
  B Dispozitive de intubaţie +
  1 Sonde de intubaţie orotraheală fără balonaş 2,0 +
  2 Sonde de intubaţie orotraheală fără balonaş 2,5 +
  3 Sonde de intubaţie orotraheală fără balonaş 3,0 +
  4 Sonde de intubaţie orotraheală fără balonaş 3,5 +
  5 Sonde de intubaţie orotraheală fără balonaş 4,0 +
  6 Sonde de intubaţie orotraheală fără balonaş 4,5 +
  7 Sonde de intubaţie orotraheală fără balonaş 5,0 +
  8 Sonde de intubaţie orotraheală cu balonaş 3,5 +
  9 Sonde de intubaţie orotraheală cu balonaş 4,0 +
  10 Sonde de intubaţie orotraheală cu balonaş 4,5 +
  11 Sonde de intubaţie orotraheală cu balonaş 5,0 +
  12 Sonde de intubaţie orotraheală cu balonaş 5,5 +
  13 Sonde de intubaţie orotraheală cu balonaş 6,0 +
  14 Sonde de intubaţie orotraheală cu balonaş 6,5 +
  15 Sonde de intubaţie orotraheală cu balonaş 7,0 +
  16 Sonde de intubaţie orotraheală cu balonaş 7,5 +
  17 Sonde de intubaţie orotraheală cu balonaş 8,0 +
  18 Sonde de intubaţie orotraheală cu balonaş 8,5 +
  19 Sonde de intubaţie orotraheală cu balonaş 9,0 +
  20 Sonde de intubaţie orotraheală cu balonaş 10 mm +
  21 Sonde de intubaţie orotraheală pentru reducerea microaspiraţiilor 7 +
  22 Sonde de intubaţie orotraheală pentru reducerea microaspiraţiilor 7,5 +
  23 Sonde de intubaţie orotraheală pentru reducerea microaspiraţiilor 8 +
  24 Sonde de intubaţie orotraheală pentru reducerea microaspiraţiilor 8,5 +
  25 Sonde de intubaţie orotraheală pentru reducerea microaspiraţiilor 9 +
  26 Sonde de intubaţie orotraheală pentru reducerea microaspiraţiilor 10 +
  27 Sonde de intubaţie orotraheală cu sistem de aspiraţie subglotică 7 +
  28 Sonde de intubaţie orotraheală cu sistem de aspiraţie subglotică 7,5 +
  29 Sonde de intubaţie orotraheală cu sistem de aspiraţie subglotică 8 +
  30 Sonde de intubaţie orotraheală cu sistem de aspiraţie subglotică 8,5 +
  31 Sonde de intubaţie orotraheală cu sistem de aspiraţie subglotică 9 +
  32 Sonde de intubaţie orotraheală cu sistem de aspiraţie subglotică 10 +
  33 Trusă de intubaţie selectivă endobronşică pentru partea stângă, mărime 28 FR +
  34 Trusă de intubaţie selectivă endobronşică pentru partea stângă, mărime 32 FR +
  35 Trusă de intubaţie selectivă endobronşică pentru partea stângă, mărime 35 FR +
  36 Trusă de intubaţie selectivă endobronşică pentru partea stângă, mărime 37 FR +
  37 Trusă de intubaţie selectivă endobronşică pentru partea stângă, mărime 39 FR +
  38 Trusă de intubaţie selectivă endobronşică pentru partea stângă, mărime 41 FR +
  39 Trusă de intubaţie selectivă endobronşică pentru partea dreaptă, mărimea 35 FR +
  40 Trusă de intubaţie selectivă endobronşică pentru partea dreaptă, mărimea 37 FR +
  41 Trusă de intubaţie selectivă endobronşică pentru partea dreaptă, mărimea 39 FR +
  42 Trusă de intubaţie selectivă endobronşică pentru partea dreaptă, mărimea 41 FR +
  43 Fixator sondă de intubaţie orotraheală pentru condiţii dificile şi transport pentru copii +
  44 Fixator sondă de intubaţie orotraheală pentru condiţii dificile şi transport pentru adulţi +
  45 Fixator sondă de intubaţie orotraheală pentru adulţi +
  46 Fixator sondă de intubaţie orotraheală pentru copil/nou-născut +
  47 Racord flexibil la sonda de intubaţie orotraheală (adult, copil) +
  48 Filtre antibacteriene şi virale pentru adult +
  49 Filtre antibacteriene şi virale pentru copil +
  50 Filtre antibacteriene şi virale pentru nou-născut +
  51 Filtre antibacteriene şi virale cu umidificare pentru adult +
  52 Filtre antibacteriene şi virale cu umidificare pentru copil +
  53 Filtre antibacteriene şi virale cu umidificare pentru nou-născut +
  54 Mandrene pentru sonde de intubaţie cu dimensiuni între 2,5 şi 4,5 +
  55 Mandrene pentru sonde de intubaţie mai mari de 5,0 +
  C Dispozitive alternative intubaţiei +
  1 Trusă de intubaţie traheo/esofagiană cu dublu lumen, dimensiunea 37 FR +
  2 Trusă de intubaţie traheo/esofagiană cu dublu lumen, dimensiunea 41 FR +
  3 Mască laringiană nr. 1 +
  4 Mască laringiană nr. 1,5 +
  5 Mască laringiană nr. 2 +
  6 Mască laringiană nr. 2,5 +
  7 Mască laringiană nr. 3 +
  8 Mască laringiană nr. 4 +
  9 Mască laringiană nr. 5 +
  10 Mască laringiană nr. 6 +
  11 Bujie cu canal oxigenare/introductor +
  12 Bujie cu canal oxigenare/exchanger, dimensiunea 11 CH +
  13 Bujie cu canal oxigenare/exchanger, dimensiunea 14 Ch +
  14 Bujie cu canal oxigenare/exchanger, dimensiunea 19 CH +
  D Măşti oxigen +
  1 Măşti oxigen simple pentru adult +
  2 Măşti oxigen simple pentru copil +
  3 Măşti oxigen cu rezervor pentru adult +
  4 Măşti oxigen cu rezervor pentru copil +
  5 Măşti oxigen cu nebulizator pentru adult +
  6 Măşti oxigen cu nebulizator pentru copil +
  7 Mască de oxigen tip Venturi +
  8 Mască de ventilaţie noninvazivă nr. 1 +
  9 Mască de ventilaţie noninvazivă nr. 2 +
  10 Mască de ventilaţie noninvazivă nr. 3 +
  11 Mască de ventilaţie noninvazivă nr. 4 +
  12 Mască de ventilaţie noninvazivă nr. 5 +
  13 Mască de ventilaţie noninvazivă nr. 6 +
  E Pipe Guedel +
  1 Pipe Guedel nr. 000 +
  2 Pipe Guedel nr. 00 +
  3 Pipe Guedel nr. 0 +
  4 Pipe Guedel nr. 1 +
  5 Pipe Guedel nr. 2 +
  6 Pipe Guedel nr. 3 +
  7 Pipe Guedel nr. 4 +
  8 Pipe Guedel nr. 5 +
  9 Pipe Guedel nr. 6 +
  F Sonde de aspiraţie traheală +
  1 Sonde de aspiraţie traheală flexibilă, dimensiunea CH 4 +
  2 Sonde de aspiraţie traheală flexibilă, dimensiunea CH 5 +
  3 Sonde de aspiraţie traheală flexibilă, dimensiunea CH 6 +
  4 Sonde de aspiraţie traheală flexibilă, dimensiunea CH 7 +
  5 Sonde de aspiraţie traheală flexibilă, dimensiunea CH 8 +
  6 Sonde de aspiraţie traheală flexibilă, dimensiunea CH 9 +
  7 Sonde de aspiraţie traheală flexibilă, dimensiunea CH 10 +
  8 Sonde de aspiraţie traheală flexibilă, dimensiunea CH 12 +
  9 Sonde de aspiraţie traheală flexibilă, dimensiunea CH 14 +
  10 Sonde de aspiraţie traheală flexibilă, dimensiunea CH 16 +
  11 Sonde de aspiraţie traheală flexibilă, dimensiunea CH 18 +
  12 Sonde de aspiraţie rigidă tip Yankaeur +
  G Canule nazale pentru administrarea oxigenului +
  1 Canule nazale pentru administrarea oxigenului pentru adult +
  2 Canule nazale pentru administrarea oxigenului pentru copil +
  H Set balon ventilaţie (resuscitator) +
  1 Set balon ventilaţie (resuscitator) pentru adult, 1500 ml + mască pentru adult +
  2 Set balon ventilaţie (resuscitator) pentru copil, 500-700 ml + mască pentru copil +
  3 Set balon ventilaţie (resuscitator) pentru nou-născut + mască pentru nou-născut +
  I Dispozitive de drenaj toracic +
  1 Truse de drenaj toracic cu valve Heimlich, dimensiunea 8 FR +
  2 Truse de drenaj toracic cu valve Heimlich, dimensiunea 14 FR +
  3 Truse de drenaj toracic cu valve Heimlich, dimensiunea 20 FR +
  4 Truse de drenaj toracic cu valve Heimlich, dimensiunea 24 FR +
  5 Truse de drenaj toracic cu valve Heimlich, dimensiunea 28 FR +
  6 Truse de drenaj toracic cu valve Heimlich, dimensiunea 32 FR +
  7 Tuburi de drenaj toracic, dimensiuni: 20 FR +
  8 Tuburi de drenaj toracic, dimensiuni: 24 FR +
  9 Tuburi de drenaj toracic, dimensiuni: 28 FR +
  10 Tuburi de drenaj toracic, dimensiuni: 32 FR +
  11 Tuburi de drenaj toracic, dimensiuni: 36 FR +
  12 Tuburi de drenaj toracic, dimensiuni: 40 FR +
  13 Dispozitiv de colectare drenaj toracic tricameral +
  J Dispozitive de monitorizare EKG +
  1 Electrozi EKG UF pentru monitorizare de scurtă durată pentru adult +
  2 Electrozi EKG UF pentru monitorizare de scurtă durată pentru copil +
  3 Electrozi EKG UF pentru monitorizare de lungă durată pentru adult +
  4 Electrozi EKG UF pentru monitorizare de lungă durată pentru copil +
  5 Gel EKG +
  6 Gel defibrilare +
  7 Set de drenaj suprapubian +
  K Sonde Blackemore +
  1 Sondă Blackemore de scurtă durată, mărimea 14 CH +
  2 Sondă Blackemore de scurtă durată, mărimea 16 CH +
  3 Sondă Blackemore de scurtă durată, mărimea 18 CH +
  4 Sondă Blackemore de scurtă durată, mărimea 21 CH +
  5 Sondă Blackemore de lungă durată din poliuretan, dimensiuni: 26 CH +
  6 Sondă Blackemore de lungă durată din poliuretan, dimensiuni: 28 CH +
  L Materiale folosite în traume +
  1 Guler cervical reglabil adult +
  2 Guler cervical reglabil pediatric +
  3 Comprese nesterile 10/10 +
  4 Comprese sterile 5/5 +
  5 Comprese sterile 10/10 +
  6 Comprese sterile 10/20 +
  7 Comprese sterile 20/40 +
  8 Feşi 10/10 +
  9 Feşi 10/15 +
  10 Feşi 10/20 +
  11 Pansament tubular elastic pentru cap +
  12 Faşă elastică 10 cm/5 m +
  13 Faşă elastică 20 cm/5 m +
  14 Vată 100 g +
  15 Vată 200 g +
  16 Comprese pentru arsuri 10/10 cm +
  17 Comprese pentru arsuri 20/40 cm +
  18 Comprese pentru arsuri 20/60 cm +
  19 Comprese pentru arsuri, zona feţei +
  20 Folie izolantă +
  21 Pătură pentru arşi +
  22 Lame de bisturiu cu mâner nr. 10 +
  23 Lame de bisturiu cu mâner nr. 20 +
  24 Lame de bisturiu cu mâner nr. 22 +
  25 Lame de bisturiu cu mâner nr. 24 +
  26 Fire de sutură neresorbabile cu ac triunghiular 0 +
  27 Fire de sutură neresorbabile cu ac triunghiular 1 +
  28 Fire de sutură neresorbabile cu ac triunghiular 2 +
  29 Fire de sutură neresorbabile cu ac triunghiular 3 +
  30 Fire de sutură neresorbabile cu ac triunghiular 4 +
  31 Fire de sutură neresorbabile cu ac triunghiular 5 +
  32 Fire de sutură neresorbabile cu ac triunghiular 6 +
  33 Fire de sutură resorbabile cu ac triunghiular 0 +
  34 Fire de sutură resorbabile cu ac triunghiular 1,0 +
  35 Fire de sutură resorbabile cu ac triunghiular 2,0 +
  36 Fire de sutură resorbabile cu ac triunghiular 3,0 +
  37 Fire de sutură resorbabile cu ac triunghiular 4,0 +
  38 Fire de sutură resorbabile cu ac triunghiular 5,0 +
  39 Bandă adezivă pentru sutură cutanată sterilă, dimensiuni 3 mm/75 mm +
  40 Bandă adezivă pentru sutură cutanată sterilă, dimensiuni 6 mm/100 mm +
  41 Bandă adezivă pentru sutură cutanată sterilă, dimensiuni 12 mm/100 mm +
  42 Feşi gipsate 10/3 +
  43 Feşi gipsate 15/3 +
  44 Feşi gipsate 20/3 +
  45 Vată sub gips 10/3 +
  46 Vată sub gips 20/3 +
  47 Tampoane absorbante 2 x 2 x 2 cm +
  M Sistemul circulator +
  1 Ace de unică folosinţă, G18 x 11/2, 1,10 x 40 mm (roz) +
  2 Ace de unică folosinţă, G19 x 11/2, 1,10 x 40 mm (galben) +
  3 Ace de unică folosinţă, G21 x 11/2, 0,80 x 40 mm (verde) +
  4 Ace de unică folosinţă, G22 x 11/4, 0,70 x 30 mm (fumuriu) +
  5 Ace de unică folosinţă, G22 x 11/2 (negru) +
  6 Ace de unică folosinţă, G23 x 11/4, 0,60 x 30 mm (albastru) +
  7 Ace de unică folosinţă, G25 x 5/8 (intradermic - portocaliu) +
  8 Ace de unică folosinţă, G27 x 4/5, injecţii subcutanate +
  9 Adaptor cateter venos 20G, adaptare Luer pentru recoltare pe branulă în vacutainer +
  10 Ace pentru recoltare în sistem vacuum G21 x 1/2 +
  11 Holder +
  12 Cateter de puncţie venoasă periferică nr. 14 (portocaliu) +
  13 Cateter de puncţie venoasă periferică nr. 16 (gri) +
  14 Cateter de puncţie venoasă periferică nr 18 (verde) +
  15 Cateter de puncţie venoasă periferică nr. 20 (roz) +
  16 Cateter de puncţie venoasă periferică nr. 22 (albastru) +
  17 Cateter de puncţie venoasă periferică nr. 24 (galben) +
  18 Cateter de puncţie venoasă periferică nr. 26 (mov) +
  19 Mini Spike Plus +
  20 Cateter ombilical, mărimea 3 FR +
  21 Cateter ombilical, mărimea 5 FR +
  22 Cateter ombilical, mărimea 8 FR +
  23 Cateter ombilical, mărimea 10 FR +
  24 Cateter ombilical, mărimea 12 FR +
  25 Cateter ombilical, mărimea 14 FR +
  26 Trusă de perfuzie +
  27 Trusă de transfuzie +
  28 Trusă de perfuzie cu micropicurător +
  29 Prelungitor injectomat +
  30 Robineţi 3 căi +
  31 Seringă pentru insulină +
  32 Seringă heparinizată 2 ml +
  33 Seringă de 2 ml (sau 2,5 ml) cu ac +
  34 Seringă de 5 ml cu ac +
  35 Seringă de 10 ml cu ac +
  36 Seringă de 20 ml cu ac +
  37 Seringă de 50 ml (sau 50 +10 ml) cu ac +
  38 Seringi tip Guyon (100 ml) +
  39 Set cateter venos central pentru adult +
  40 Set cateter venos central pentru copil +
  41 Pâlnii otice (pentru otoscop) cu orificiu de 2,5 mm +
  42 Pâlnii otice (pentru otoscop) cu orificiu de 3,5 mm +
  43 Pâlnii otice (pentru otoscop) cu orificiu de 4 mm +
  44 Teacă de protecţie senzor termometru bucal +
  45 Capişon termometru auricular +
  N Sondaje +
  1 Pahar recoltor pentru urină +
  2 Sonde vezicale neonatologie, CH 6 cu mandren +
  3 Sonde vezicale neonatologie, CH 8 cu mandren +
  4 Sonde vezicale, dimensiunea CH 12 +
  5 Sonde vezicale, dimensiunea CH 14 +
  6 Sonde vezicale, dimensiunea CH 16 +
  7 Sonde vezicale, dimensiunea CH 18 +
  8 Sonde vezicale, dimensiunea CH 20 +
  9 Sonde vezicale, dimensiunea CH 22 +
  10 Sonde vezicale, dimensiunea CH 24 +
  11 Sonde Nelaton CH 8 +
  12 Sonde Nelaton CH 10 +
  13 Sonde Nelaton CH 12 +
  14 Sonde Nelaton CH 14 +
  15 Sonde Nelaton CH 16 +
  16 Sonde Nelaton CH 18 +
  17 Sonde Tiemann CH 10 +
  18 Sonde Tiemann CH 12 +
  19 Sonde Tiemann CH 14 +
  20 Sonde Tiemann CH 16 +
  21 Sonde Tiemann CH 18 +
  22 Pungi colectoare de urină pentru nou-născuţi +
  23 Pungi colectoare de urină +
  24 Sonde nazogastrice, dimensiunea 6 CH +
  25 Sonde nazogastrice, dimensiunea 8 CH +
  26 Sonde nazogastrice, dimensiunea 12 CH +
  27 Sonde nazogastrice, dimensiunea 14 CH +
  28 Sonde nazogastrice, dimensiunea 16 CH +
  29 Sonde nazogastrice, dimensiunea 18 CH +
  30 Sonde nazogastrice, dimensiunea 20 CH +
  31 Sonde nazogastrice, dimensiunea 22 CH +
  32 Sonde nazogastrice, dimensiunea 24 CH +
  33 Sonde nazogastrice dublu lumen 10 FR +
  34 Sonde nazogastrice dublu lumen 12 FR +
  35 Sonde nazogastrice dublu lumen 14 FR +
  36 Sonde nazogastrice dublu lumen 16 FR +
  37 Sonde nazogastrice dublu lumen 18 FR +
  38 Sonde Faucher 12 CH +
  39 Sonde Faucher 16 CH +
  40 Sonde Faucher 24 CH +
  41 Sonde Faucher 30 CH +
  42 Sonde alimentaţie, dimensiunea 4 CH +
  43 Sonde alimentaţie, dimensiunea 6 CH +
  44 Sonde alimentaţie, dimensiunea 10 CH +
  45 Sonde alimentaţie, dimensiunea 12 CH +
  46 Pungă colectoare de vărsătură +
  47 Prezervative urinare M +
  48 Prezervative urinare L +
  49 Prezervative urinare XL +
  50 Gel lubrifiant steril +
  51 Trusă pentru sondaj vezical +
  O Altele +
  1 Cearşaf de unică folosinţă +
  2 Chilot absorbant de unică folosinţă pentru adult +
  3 Chilot absorbant de unică folosinţă pentru copil nr. 4 +
  4 Pijama de unică folosinţă - o singură piesă, cu închidere la spate, de tip halat; mărimea S, M, L, XL, XXL +
  5 Pijama de unică folosinţă - o singură piesă, cu închidere la spate, de tip halat; mărimea M +
  6 Pijama de unică folosinţă - o singură piesă, cu închidere la spate, de tip halat; mărimea L +
  7 Pijama de unică folosinţă - o singură piesă, cu închidere la spate, de tip halat; mărimea XL +
  8 Pijama de unică folosinţă - o singură piesă, cu închidere la spate, de tip halat; mărimea XXL +
  9 Halat de unică folosinţă, dimensiunea L +
  10 Halat de unică folosinţă, dimensiunea M +
  11 Halat de unică folosinţă, dimensiunea S +
  12 Pijama de unică folosinţă din două piese, bluză şi pantaloni, mărimea S +
  13 Pijama de unică folosinţă din două piese, bluză şi pantaloni, mărimea M +
  14 Pijama de unică folosinţă din două piese, bluză şi pantaloni, mărimea L +
  15 Pijama de unică folosinţă din două piese, bluză şi pantaloni, mărimea XL +
  16 Pijama de unică folosinţă din două piese, bluză şi pantaloni, mărimea XXL +
  17 Mască chirurgicală, nesterilă +
  18 Mască chirurgicală, sterilă +
  19 Bonete de unică folosinţă +
  20 Mănuşi de examinare S +
  21 Mănuşi de examinare M +
  22 Mănuşi de examinare L +
  23 Mănuşi de examinare XL +
  24 Mănuşi sterile (perechi) nr. 6 +
  25 Mănuşi sterile (perechi) nr. 6,5 +
  26 Mănuşi sterile (perechi) nr. 7 +
  27 Mănuşi sterile (perechi) nr. 7,5 +
  28 Mănuşi sterile (perechi) nr. 8 +
  29 Mănuşi sterile (perechi) nr. 8,5 +
  30 Tăviţă renală de unică folosinţă +
  31 Urinar de unică folosinţă - femei +
  32 Urinar de unică folosinţă - bărbaţi +
  33 Bazinet de unică folosinţă capacitate 1 l +
  34 Bazinet de unică folosinţă capacitate 3 l +
  35 Capac bazinet de unică folosinţă 1 l +
  36 Capac bazinet de unică folosinţă 3 l +
  37 Suport bazinet de unică folosinţă +
  38 Spatulă linguală de unică folosinţă +
  39 Saci menajeri mici +
  40 Saci menajeri mari +
  41 Saci pentru deşeuri periculoase +
  42 Saci pentru decedaţi +
  43 Saci pentru europubele +
  44 Cutii pentru incinerare 5 l +
  45 Cutii pentru incinerare 10 l +
  46 Cutii pentru incinerare 20 l +
  47 Recipient PVC obiecte înţepătoare-tăietoare tip auto +
  48 Recipient PVC obiecte înţepătoare-tăietoare +
  49 Burete pentru igienizarea pacientului +
  50 Test rapid de sarcină +
  51 Test rapid glicemie +

  Legendă:
  + Produse şi servicii asigurate de Ministerul Sănătăţii prin achiziţii centralizate cel târziu începând cu trimestrul IV al anului 2013.


  Secţiunea a IV-a Medicamente
  *Font 9*
  îi - 1 Acenocumarolum compr. 2 mg +
  1 Acetylcysteinum sol.inj./inhal.nebuliz./ instilaţie endotraheobron. 300 mg/3 ml +
  2 Acetylcysteinum sol. inj. 300 mg/3 ml +
  3 Acetylcysteinum sol. perf. 200 mg/ml +
  îi - 2 Acidum acetylsalicylicum compr. 100 mg +
  îi - 3 Acidum acetylsalicylicum compr. 500 mg +
  îi - 4 Acidum acetylsalicylicum compr. gastrorez. 100 mg +
  îi - 6 Acidum ascorbicum sol inj. 750 mg/5 ml +
  4 Acidum gadobenicum sol. inj. 0,5 M +
  îi - 7 Acidum gadopenteticum sol. inj. 469,01 mg/ml +
  îi - 9 Acidum gadopenteticum sol. inj. 500 micromol/ml +
  5 Acidum tiocticum (alfa-lipoicum) conc. pt. sol. perf. 30 mg/ml +
  6 Acidum tiocticum (alfa-lipoicum) sol. inj. 25 mg/ml +
  7 Acidum tiocticum (alfa-lipoicum) sol. perf. 600 mg/50 ml +
  îi - 10 Acidum valproicum + săruri caps. elib. prel. 150 mg +
  îi - 11 Acidum valproicum + săruri caps. elib. prel. 300 mg +
  îi - 12 Acidum valproicum + săruri caps. moi gastrorez. 150 mg +
  îi - 13 Acidum valproicum + săruri caps. moi gastrorez. 300 mg +
  îi - 14 Acidum valproicum + săruri caps. moi gastrorez. 500 mg +
  îi - 16 Acidum valproicum + săruri compr. elib. prel. 300 mg +
  îi - 17 Acidum valproicum + săruri compr. elib. prel. 500 mg +
  îi - 18 Acidum valproicum + săruri compr. film. elib. modif. 300 mg +
  îi - 19 Acidum valproicum + săruri compr. film. elib. modif. 500 mg +
  îi - 20 Acidum valproicum + săruri compr. film. gastrorez. 150 mg +
  îi - 21 Acidum valproicum + săruri compr. film. gastrorez. 300 mg +
  îi - 22 Acidum valproicum + săruri compr. film. gastrorez. 600 mg +
  îi - 15 Acidum valproicum + săruri compr. gastrorez. 200 mg +
  îi - 23 Acidum valproicum + săruri minicompr. elib. prel. 1000 mg +
  îi - 24 Acidum valproicum + săruri minicompr. elib. prel. 500 mg +
  8 Alanil-glutamină conc. pt. sol. perf. 200 mg/ml +
  îi - 26 Albuminum humanum sol. perf. 200 g/l +
  îi - 28 Albuminum humanum sol. perf. 250 g/l +
  îi - 29 Albuminum humanum sol. perf. 40 mg/ml +
  îi - 30 Albuminum humanum sol. perf. 50 g/l +
  îi - 32 Alprazolamum compr. 0,25 mg +
  îi - 33 Alprazolamum compr. elib. prel. 0,5 mg +
  îi - 34 Alprostadilum conc. pt. sol. perf. 20 æg +
  îi - 35 Alprostadilum conc. pt. sol. perf. 500 æg +
  îi - 36 Alprostadilum liof. pt. sol. perf. 20 æg +
  9 Alteplasum pulb. + solv. pt. sol. inj. 50 mg +
  10 Amikacinum sol. inj. 100 mg/2 ml +
  11 Amikacinum sol. inj. 500 mg/2 ml +
  12 Aminoacizi 5% şi glucoză 12% sol. perf. 5%/12% +
  13 Aminoacizi de uz hepatic 8% sol. perf. 8% +
  îi - 37 Aminophyllinum caps. 100 mg +
  îi - 38 Aminophyllinum compr. 100 mg +
  14 Aminophyllinum sol. inj. 24 mg/ml +
  15 Amiodaronum conc. pt. sol. perf. 50 mg/ml +
  îi - 39 Amlodipinum caps. 5 mg +
  îi - 40 Amlodipinum compr. 5 mg +
  16 Amoxicillinum + acidum clavulanicum pulb. pt. sol. inj./perf. 1,2 g +
  17 Amoxicillinum + acidum clavulanicum pulb. pt. sol. perf. 2000 mg+200 mg +
  19 Ampicillinum + sulbactam pulb. pt. sol. inj./perf. 1000 mg/500 mg +
  18 Ampicillinum + sulbactam pulb. pt. sol. inj. i.m./i.v. 1g + 500 mg +
  20 Anidulafunginum pulb. + solv. pt. conc. pt. sol. perf. 100 mg +
  21 Anidulafunginum pulb. pt. conc. pt. sol. perf. 100 mg +
  22 Antitrombină III pulb. + solv. pt. sol. perf. 50 UI/ml +
  23 Argininum sol. orală 1g/5 ml +
  îi - 41 Atorvastatinum compr. film. 40 mg +
  îi - 42 Atorvastatinum compr. film. 80 mg +
  îi - 43 Atorvastatinum compr. mast. 40 mg +
  26 Atosibanum conc. pt. sol. inj. 7,5 mg/ml +
  27 Atosibanum sol inj. 7,5 mg/ml +
  28 Atracurium sol. inj. 25 mg/2,5 ml +
  29 Atracurium sol. inj. 50 mg/5 ml +
  30 Atropinum sol. inj. 1 mg/ml +
  31 Aztreonam pulb.+ solv.pt. sol. de inhalat prin nebulizator +
  32 Beclometasonum sol. inhalat presurizata 250 æg/doză +
  îi - 44 Bisoprololum compr. 10 mg +
  îi - 45 Bisoprololum compr. film. 10 mg +
  33 Bivalirudinum pulb. pt. conc. pt. sol. inj./ perf. 250 mg +
  îi - 46 Bromazepamum compr. 3 mg +
  35 Bromocriptinum draj. 2,5 mg +
  îi - 47 Bupivacainum sol. inj. 0,25% +
  îi - 48 Bupivacainum sol. inj. 0,5% +
  îi - 49 Bupivacainum sol. inj. 2,5 mg/ml +
  îi - 50 Bupivacainum sol. inj. 5 mg/ml +
  îi - 51 Butylscopolammonii bromidum compr. 10 mg +
  îi - 52 Butylscopolammonii bromidum draj. 10 mg +
  îi - 53 Butylscopolammonii bromidum sol. inj. 10 mg/ml +
  îi - 54 Butylscopolammonii bromidum sol. inj. 20 mg/ml +
  37 Cafeinum citrat sol. perf./sol. orală 20 mg/ml +
  îi - 56 Calcii gluconas sol. inj. +
  îi - 55 Calcii gluconas sol. inj. 94 mg/ml +
  îi - 57 Captoprilum compr. 25 mg +
  îi - 58 Captoprilum compr. 50 mg +
  îi - 59 Carbamazepinum compr. 200 mg +
  îi - 60 Carbamazepinum compr. film. elib. prel. 200 mg +
  38 Carbazochromi salicylas sol. inj. 0,3 mg/ml +
  îi - 61 Carvedilolum compr. 12,5 mg +
  îi - 62 Carvedilolum compr. 6,25 mg +
  îi - 63 Carvedilolum compr. film. 12,5 mg +
  îi - 64 Carvedilolum compr. film. 6,25 mg +
  39 Caspofunginum pulb. pt. conc. pt. sol. perf. 50 mg +
  40 Caspofunginum pulb. pt. conc. pt. sol. perf. 70 mg +
  41 Cefepimum pulb. pt. sol. inj. sau perf. 1 g +
  îi - 68 Cefoperazonum pulb. pt. sol. inj./perf. i.m./ i.v. 1 g +
  îi - 67 Cefoperazonum pulb. pt. sol. inj./perf. i.m./ i.v. 2 g +
  îi - 65 Cefoperazonum pulb. pt. sol. inj. 1 g +
  II - 66 Cefoperazonum pulb. pt. sol. inj. 2 g +
  42 Cefpiromum pulb. pt. sol. inj./perf. 2 g +
  43 Ceftarolinum fosmil pulb. pt. conc. pt. sol. perf. 600 mg +
  44 Ceftazidimum pulb. pt. sol. inj./perf. 2 g +
  II - 74 Ceftriaxonum pulb. + solv. pt. sol. inj. 1 g +
  II - 70 Ceftriaxonum pulb. pt. sol. inj./perf. 1000 mg +
  II - 71 Ceftriaxonum pulb. pt. sol. inj./perf. 1 g +
  II - 72 Ceftriaxonum pulb. pt. sol. inj./perf. 2 g +
  II - 69 Ceftriaxonum pulb. pt. sol. inj. 1 g +
  II - 73 Ceftriaxonum pulb. pt. sol. perf. 2 g +
  II - 80 Cefuroximum pulb. pt. sol./susp. inj. i.v./ i.m. 750 mg +
  II - 77 Cefuroximum pulb. pt. sol. inj./perf. 1,5 g +
  II - 78 Cefuroximum pulb. pt. sol. inj./perf. 750 mg +
  II - 75 Cefuroximum pulb. pt. sol. inj. 750 mg +
  II - 76 Cefuroximum pulb. pt. sol. inj. i.v./perf. 1,5 g +
  II - 79 Cefuroximum pulb. pt. sol. perf. i.v. 1,5 g +
  II - 81 Cefuroximum pulb. pt. susp. (i.m)/sol. inj. (i.m., i.v.) 1,5 g +
  II - 82 Cefuroximum pulb. pt. susp. (i.m)/sol. inj. (i.m., i.v.) 750 mg +
  II - 83 Cefuroximum pulb. pt. susp. inj. sau sol. inj. i.m./i.v. 750 mg +
  II - 84 Ciprofloxacinum conc. pt. sol. perf. 100 mg/10 ml +
  II - 87 Ciprofloxacinum sol. perf. 2 mg/ml +
  46 Cisatracurium sol. inj./perf. 2 mg/ml +
  47 Clarithromycinum liof. pt. sol. perf. 500 mg +
  II - 95 Clindamycinum sol. inj./perf. 150 mg/ml +
  II - 96 Clonidinum compr. 0,15 mg +
  II - 98 Clopidogrelum compr. film. 75 mg +
  II - 97 Clopidogrelum compr 75 mg +
  48 Clorhidrat de articaină + clorhidrat de epinefrină sol. inj. +
  49 Colistinum pulb. pt. sol. inj./perf. 1000000 UI +
  II - 99 Combinaţii (addameln) (concentrat perfuzabil de oligoelemente) conc. pt. sol. perf. +
  II - 103 Combinaţii (aminoacizi) sol. perf. 100 g/l +
  II - 104 Combinaţii (aminoacizi) sol. perf. 50 g/l +
  51 Combinaţii (budesonidum + formoterolum) pulb. de inhalat 160 micrograme/ 4,5 micrograme/ inhalaţie +
  52 Combinaţii (carbonat de calciu, carbonat de magneziu, trisilicat de magneziu) compr. mast. +
  53 Combinaţii(cefoperazonum + sulbactamum) pulb. pt. sol. inj. +
  54 Combinaţii(cefoperazonum + sulbactamum) pulb. pt. sol. inj./perf. 1000 mg/1000 mg +
  55 Combinaţii (cernevit) (soluţie cu vitamine pentru nutriţie parenterală) liof. pt. sol. inj./perf. +
  56 Combinaţii (clorhidrat de oxitetraciclină, hidrocortizon) spray cut. - susp. +
  57 Combinaţii (extract uscat de valeriană, fenobarbital) compr. +
  58 Combinaţii (factori de coagulare) pulb. + solv. pt. sol. inj. 500 UI +
  50 Combinaţii (fibrinogen uman + trombină umană) sol. pt. hemostază locală +
  59 Combinaţii (hepathrombin 500 UI/g)(cu heparină) gel 500 UI/g +
  60 Combinaţii (hepathrombin 500 UI/g)(cu heparină) unguent 500 UI/g +
  II - 105 Combinaţii (hidroxid de aluminiu + hidroxid de magneziu) compr. mast. +
  II - 107 Combinaţii (kabiven) (aminoacizi, emulsie lipidică şi glucoză, cu adm. pe venă centrală) emulsie perf. +
  II - 106 Combinaţii (kabiven peripheral) (aminoacizi, emulsie lipidică şi glucoză, cu adm. pe venă periferică) emulsie perf. +
  69 Combinaţii (lipide) emulsie perf. 20% +
  61 Combinaţii (metamizol, clorhidrat de pitofenonă, bromometilat de fenpipramidă) compr. +
  62 Combinaţii (metamizol, clorhidrat de pitofenonă, bromometilat de fenpipramidă) sol. inj. +
  II - 108 Combinaţii (vitamine grup B) sol. inj. +
  II - 109 Combinaţii (neodolpasse) (soluţie perfuzabilă de diclofenac şi orfenadrină) sol. perf. +
  II - 111 Combinaţii (nutriflex lipid peri) (aminoacizi, emulsie lipidică şi glucoză, cu adm. pe venă periferică) emulsie perf. +
  II - 110 Combinaţii (nutriflex lipid plus) (aminoacizi, emulsie lipidică şi glucoză, cu adm. pe venă centrală) emulsie perf. +
  II - 112 Combinaţii (nutriflex omega plus) (aminoacizi, emulsie lipidică şi glucoză, cu adm. pe venă centrală) emulsie perf. +
  II - 113 Combinaţii (nutriflex omega special) (aminoacizi emulsie lipidică şi glucoză, cu adm. pe venă centrală) emulsie perf. +
  II - 114 Combinaţii (oliclinomel N4-550E) (aminoacizi, emulsie lipidică şi glucoză, cu adm. pe venă centrală) emulsie perf. +
  II - 115 Combinaţii (oliclinomel N6-900E) (aminoacizi, emulsie lipidică şi glucoză, cu adm. pe venă centrală) emulsie perf. +
  II - 116 Combinaţii (oliclinomel N7-1000E) (aminoacizi, emulsie lipidică şi glucoză, cu adm. pe venă centrală) emulsie perf. +
  II - 117 Combinaţii (olimel N5E) (aminoacizi, emulsie lipidică şi glucoză, cu adm. pe venă centrală) emulsie perf. +
  II - 118 Combinaţii (olimel N7) (aminoacizi, emulsie lipidică şi glucoză, cu adm. pe venă centrală) emulsie perf. +
  II - 119 Combinaţii (olimel N7E) (aminoacizi, emulsie lipidică şi glucoză, cu adm. pe venă centrală) emulsie perf. +
  II - 120 Combinaţii (olimel N9) (aminoacizi, emulsie lipidică şi glucoză, cu adm. pe venă centrală) emulsie perf. +
  II - 121 Combinaţii (olimel N9E) (aminoacizi, emulsie lipidică şi glucoză, cu adm. pe venă centrală) emulsie perf. +
  II - 122 Combinaţii (omegaven) (emulsie lipidică, ulei de peşte, glicerol şi fosfatide) emulsie perf. +
  II - 123 Combinaţii (periolimel N4E) (aminoacizi, emulsie lipidică, glucoză şi electroliţi, cu adm. pe venă centrală) emulsie perf. +
  II - 124 Combinaţii (rehydron) (săruri de rehidratare) pulb. pt. sol. orală +
  64 Combinaţii (smofkabiven central) [soluţie alimentaţie parenterală complexă (aminoacizi, taurină, emulsie lipidică ulei soia/ulei măsline/ trigliceride cu lanţ mediu/ulei peşte, glucoză, electroliţi)] emulsie perf. +
  63 Combinaţii (smofkabiven central fără electroliţi) [soluţie alimentaţie parenterală complexă (aminoacizi 10%, taurină, emulsie lipidică ulei soia/ulei măsline/ trigliceride cu lanţ mediu/ulei peşte, glucoză)] emulsie perf. +
  65 Combinaţii (smofkabiven peripheral) [soluţie alimentaţie parenterală complexă (aminoacizi, taurină, emulsie lipidică ulei soia/ulei măsline/ trigliceride cu lanţ mediu/ulei peşte, glucoză, electroliţi)] emulsie perf. +
  II - 134 Combinaţii (soluţie Ringer) sol. perf. +
  II - 132 Combinaţii (soluţie Ringer lactat) sol. perf. +
  66 Combinaţii [sulfat de atropină, ergoton (alcaloizi totali din corn de secară), clorhidrat de propranolol, amobarbital sodic] compr. film. +
  II - 135 Combinaţii (tracutil) (concentrat perfuzabil de oligoelemente) conc. pt. sol. perf. +
  67 Combinaţii (vitalipid N adult) (concentrat de emulsie perfuzabilă cu un conţinut de vitamine liposolubile, utilizat ca supliment în nutriţia parenterală, la sugari şi copii cu vârsta peste 11 ani) conc. pt. emulsie perf. +
  68 Combinaţii (vitalipid N infant) (concentrat de emulsie perfuzabilă cu un conţinut de vitamine liposolubile, utilizat ca supliment în nutriţia parenterală, la sugari şi copii cu vârsta până la 11 ani) conc. pt. emulsie perf. +
  70 Complex de fier (III) izomaltozat sol. inj./perf. 100 mg/ml +
  71 Complex de hidroxid de fier (III) sucroză sol. inj./perf. 20 mg/ml +
  72 Cyanocobalaminum sol. inj. 1000 æg/ml +
  74 Dalteparinum sol. inj. +
  76 Daptomycinum pulb. pt. conc. pt. sol. perf. 500 mg +
  77 Desfluranum lichid volatil pt. inhalat 100% +
  II - 141 Desloratadinum compr. 5 mg +
  II - 142 Desloratadinum compr. film. 5 mg +
  II - 143 Desloratadinum compr. orodispersabile 5 mg +
  II - 144 Desloratadinum liof. oral 5 mg +
  II - 145 Desloratadinum sirop 0,5 mg/ml +
  II - 146 Desloratadinum sol. orală 0,5 mg/ml +
  II - 147 Desmopressinum compr. 0,2 mg +
  78 Desmopressinum liof. oral 120 æg +
  79 Desmopressinum liof. oral 240 æg +
  80 Desmopressinum liof. oral 60 æg +
  II - 148 Dexamethasonum sol. inj. 4 mg/ml +
  81 Dexketoprofenum sol. inj./conc. pt. sol. perf. 50 mg/2 ml +
  82 Dexmedetomidinum conc. pt. sol. perf. 100 micrograme/ ml +
  83 Dexpanthenolum gel oft. 5% +
  84 Dexpanthenolum spumă cut. 46,30 mg/g +
  II - 151 Dextranum sol. perf. +
  II - 152 Diazepamum compr. 10 mg +
  85 Diazepamum sol. inj. 10 mg/2 ml +
  86 Diazepamum sol. rectală 10 mg/2,5 ml +
  87 Diazepamum sol. rectală 5 mg/2,5 ml +
  II - 155 Diclofenacum sol. inj./perf. 25 mg/ml +
  II - 153 Diclofenacum sol. inj. 25 mg/ml +
  88 Digoxinum compr. 0,25 mg +
  II - 156 Digoxinum sol. inj. 0,25 mg/ml +
  89 Diosmectita pulb. pt. susp. orală 3 g/plic +
  II - 158 Diverse (apă pentru preparate injectabile) solv. pt. uz parent. +
  90 Diverse (curosurf 120 mg) (surfactant pulmonar) susp. intratraheală 120 mg +
  91 Diverse (curosurf 240 mg) (surfactant pulmonar) susp. intratraheală 240 mg +
  92 Diverse (dentocalmin) (soluţie cu lidocaină, levomentol şi fenol) sol. dent. +
  93 Dobutaminum conc. pt. sol. perf. 12,5 mg/ml +
  94 Dobutaminum sol. perf. 250 mg +
  II - 161 Dopaminum conc. pt. sol. perf. 200 mg/10 ml +
  II - 162 Dopaminum conc. pt. sol. perf. 5 mg/ml +
  95 Doripenemum pulb. pt. sol. perf. 500 mg +
  II - 163 Drotaverinum caps. 40 mg +
  II - 164 Drotaverinum compr. 40 mg +
  96 Drotaverinum sol. inj. 40 mg/2 ml +
  97 Enalaprilum sol. inj./perf. 1,25 mg/ml +
  98 Enoxaparinum sol. inj. +
  II - 165 Ephedrini hydrochloridum sol. inj. 50 mg/ml +
  101 Epinephrinum sol. inj. 1 mg/ml +
  II - 166 Epoetinum sol. inj. în seringă preumplută +
  102 Eptacog alfa activatum pulb. + solv. pt. sol. inj. 120 kUI +
  103 Eptacog alfa activatum pulb. + solv. pt. sol. inj. 240 kUI +
  104 Eptacog alfa activatum pulb. + solv. pt. sol. inj. 100 kUI +
  105 Eptacog alfa activatum pulb. + solv. pt. sol. inj. 250 kUI +
  106 Eptacog alfa activatum pulb. + solv. pt. sol. inj. 50 kUI +
  107 Eptacog alfa activatum pulb. + solv. pt. sol. inj. 60 kUI +
  108 Ergometrinum sol. inj. 0,2 mg/ml +
  109 Ertapenemum pulb. pt. conc. pt. sol. perf. 1 g +
  II - 180 Esomeprazolum pulb. pt. sol. perf./inj. 40 mg +
  110 Etamsylatum sol. inj. 250 mg/2 ml +
  111 Etomidatum emulsie inj. 2 mg/ml +
  II - 184 Factor VIII de coagulare pulb. + solv. sol. perf. 500 UI +
  II - 185 Factor VIII de coagulare pulb. + solv. pt. sol. inj. 100 UI/ml +
  II - 186 Factor VIII de coagulare pulb. + solv. pt. sol. inj. 50 UI/ml +
  II - 187 Factor VIII de coagulare pulb. + solv. pt. sol. inj. 1000 UI +
  II - 188 Factor VIII de coagulare pulb. + solv. pt. sol. inj. 250 UI +
  II - 189 Factor VIII de coagulare pulb. + solv. pt. sol. inj. 500 UI +
  II - 191 Factor VIII de coagulare şi factor von Willebrand pulb. + solv. pt. sol. inj. 1000 UI +
  II - 192 Factor VIII de coagulare şi factor von Willebrand pulb. + solv. pt. sol. inj. 250 UI +
  II - 193 Factor VIII de coagulare şi factor von Willebrand pulb. + solv. pt. sol. inj. 500 UI +
  II - 190 Factor VIII de coagulare şi factor von Willebrand pulb. şi solv. pt. sol. inj./ perf. +
  II - 198 Factor VIII de coagulare şi factor von Willebrand pulb. + solv. pt. sol. inj./ perf. +
  II - 196 Factor VIII de coagulare şi factor von Willebrand pulb. + solv. pt. sol. inj. 450 UI/400 UI +
  II - 197 Factor VIII de coagulare şi factor von Willebrand pulb. + solv. pt. sol. inj. 900 UI/800 UI +
  II - 194 Factor VIII de coagulare şi factor von Willebrand pulb. + solv. pt. sol. inj. 1000 UI FVIII/ 1000 UI Fvw +
  II - 195 Factor VIII de coagulare şi factor von Willebrand pulb. + solv. pt. sol. inj. 500 UI FVIII/ 500 UI Fvw +
  II - 199 Famotidinum compr. film. 20 mg +
  II - 200 Famotidinum compr. film. 40 mg +
  114 Famotidinum pulb+solv. pt. sol. inj./perf. 20 mg +
  II - 202 Fentanylum sol. inj. 50 micrograme/ ml +
  115 Fibrinogen uman pulb. pt. sol. inj./perf. 1 g +
  II - 203 Fluconazolum sol. perf. 2 mg/ml +
  117 Flumazenilum sol. inj./conc. pt. sol. perf. 0,1 mg/ml +
  116 Flumazenilum sol. inj. 0,1 mg/ml +
  118 Fluoresceinum sodium sol. inj. i.v. 10% +
  125 Fluticasonum furoatum spray nazal susp. 27,5 æg/puf +
  126 Fluticasonum propionat spray nazal susp. 0,05 g/100 g +
  127 Fluticasonum propionat susp. inhal. presurizată 125 æg/doză +
  128 Fluticasonum propionat susp. inhal. presurizată 250 æg/doză +
  129 Fluticasonum propionat susp. inhal. presurizată 50 æg/doză +
  130 Fluticasonum propionat susp. inhal. prin nebulizator 0,5 mg/2 ml +
  131 Fluticasonum propionat susp. inhal. prin nebulizator 2 mg/2 ml +
  121 Fluticasonum pulb. inhal. 100 micrograme +
  122 Fluticasonum pulb. inhal. 250 micrograme +
  123 Fluticasonum pulb. inhal. 500 micrograme +
  132 Fondaparinux sodium sol. inj. în seringă preumplută +
  134 Fortrans combinaţii (pulbere cu macrogol, sulfat de sodiu, hidrogenocarbonat de sodiu, clorură de sodiu, clorură de potasiu) pulb. pt. sol. orală +
  II - 204 Furazolidonum compr. 100 mg +
  135 Furosemidum sol. inj. 20 mg/2 ml +
  II - 205 Gabapentinum caps. 100 mg +
  136 Gelatină succinilată sol. perf. 40 mg/ml +
  II - 206 Gentamicinum sol. inj. 40 mg/ml +
  II - 208 Gentamicinum sol. parent. 40 mg/ml +
  II - 210 Glucosum sol. inj. 3,3 g/10 ml +
  II - 211 Glucosum sol. perf. 5% +
  II - 212 Glucosum sol. perf. 10% +
  138 Glycerofosfatum conc. pt. sol. perf. 216 mg/ml +
  139 Glycerolum supoz. 2100 mg +
  II - 213 Haloperidolum picături orale - sol. 2 mg/ml +
  140 Haloperidolum sol. inj. 50 mg/ml +
  141 Haloperidolum sol. inj. 5 mg/ml +
  II - 214 Heparinum sol. inj. 5000 UI/ml +
  142 Hidrolizat de proteină din creier de porcină sol. inj./conc. pt. sol. perf. 215,2 mg/ml +
  II - 215 Hydrocortisonum liof. pt. sol. inj. 100 mg +
  II - 216 Hydrocortisonum pulb.+solv. pt. sol. inj./perf. 100 mg +
  II - 217 Hydrocortisonum pulb.+solv. pt. sol. inj./perf. 500 mg +
  II - 218 Hydrocortisonum sol. inj. i.v. 25 mg/5 ml +
  II - 221 Hydroxyethyl - amidon sol. perf. 100 g/l +
  II - 223 Hydroxyethyl - amidon sol. perf. 60 g/l +
  143 Iloprostum sol. de inhalat prin nebuliz. 10 æg/ml +
  II - 225 Imipenemum + Cilastatinum pulb. pt. sol. inj. 500 mg/500 mg +
  II - 226 Imipenemum + Cilastatinum pulb. pt. sol. perf. 500 mg/500 mg +
  II - 227 Imipenemum + Cilastatinum pulb. pt. susp. perf. 500 mg/500 mg +
  146 Imunoglobulină anti-D sol. inj. 300 æg +
  145 Imunoglobulină anti-D sol. inj. 625 UI/ml +
  144 Imunoglobulină anti-D sol inj. în seringă preumplută 300 micrograme/ 2 ml +
  II - 228 Imunoglobulină normală pt. adm. intravasculară pulb.+ solv. pt. sol. perf. 5% +
  II - 229 Imunoglobulină normală pt. adm. intravasculară sol. perf. 5% +
  II - 230 Imunoglobulină normală pt. adm. intravasculară sol. perf. 100 mg/ml +
  II - 231 Imunoglobulină normală pt. adm. intravasculară sol. perf. 10 g/200 ml +
  II - 232 Imunoglobulină normală pt. adm. intravasculară sol. perf. 1 g/20 ml +
  II - 233 Imunoglobulină normală pt. adm. intravasculară sol. perf. 2,5 g/50 ml +
  II - 234 Imunoglobulină normală pt. adm. intravasculară sol. perf. 50 mg/ml +
  II - 235 Imunoglobulină normală pt. adm. intravasculară sol. perf. 5 g/100 ml +
  II - 237 Imunoglobulină umană normală sol. perf. 50 g/l +
  II - 236 Imunoglobulină umană normală sol inj. 165 mg/ml +
  II - 238 Insuline umane sol. inj. 100 UI/ml +
  II - 239 Insuline umane sol. inj. în cartuş 100 UI/ml +
  II - 240 Insuline umane sol. inj. în flacon 100 UI/ml +
  II - 241 Insuline umane sol. inj. în stilou injector preumplut 100 UI/ml +
  147 Iohexolum sol. inj. 240 mg I/ml +
  148 Iohexolum sol. inj. 300 mg I/ml +
  149 Iohexolum sol. inj. 350 mg I/ml +
  150 Iomeprolum sol. inj. 714,4 mg/ml +
  151 Ioversolum sol. inj./perf. 741 mg/ml +
  II - 242 Isofluranum lichid pt. vapori de inhal. 100% +
  II - 244 Isofluranum lichid volatil pt. inhalat 100% +
  II - 245 Kalii chloridum conc. pt. sol. perf. 149 mg/ml +
  II - 246 Kalii chloridum conc. pt. sol. perf. 150 mg/ml +
  II - 247 Kalii chloridum conc. pt. sol. perf. 74,56 mg/ml +
  II - 248 Ketaminum sol. inj. 50 mg/10 ml +
  II - 249 Ketaminum sol. inj. 50 mg/ml +
  II - 250 Ketoprofenum caps. elib. prel. 100 mg +
  II - 251 Ketoprofenum compr. film. 100 mg +
  II - 252 Ketoprofenum liof. + solv. pt. sol. inj. 100 mg +
  II - 254 Ketoprofenum sol. inj./conc. sol. perf. 100 mg/2 ml +
  II - 253 Ketoprofenum sol. inj. 100 mg/2 ml +
  II - 255 Ketorolacum tromethamin compr. film. 10 mg +
  II - 256 Ketorolacum tromethamin sol. inj. 30 mg/ml +
  II - 257 Lactulosum gel oral 650 mg/ml +
  II - 258 Lactulosum lichid oral 66,7% +
  II - 259 Lactulosum sirop 65% +
  II - 260 Lactulosum sirop 650 mg/ml +
  II - 261 Lactulosum sol. orală 10 g/15 ml +
  II - 262 Lactulosum sol. orală 660 mg/ml +
  II - 263 Lactulosum sol. orală 667 mg/ml +
  II - 264 Lactulosum sol. orală 670 mg/ml +
  152 Levetiracetamum conc. pt. sol. perf. 100 mg/ml +
  153 Levobupivacainum sol. inj. 5 mg/ml +
  II - 265 Levocetirizinum compr. film. 5 mg +
  II - 267 Levocetirizinum pic. orale, sol. 5 mg/ml +
  II - 268 Levocetirizinum sol. orală 0,5 mg/ml +
  II - 271 Levofloxacinum sol. perf. 5 mg/ml +
  154 Levosimendanum conc. pt. sol. perf. 2,5 mg/ml +
  155 Lidocainum emplastru medicamentos 5% +
  II - 276 Lidocainum sol. inj. 10 mg/ml +
  II - 278 Lidocainum sol. inj. 80 mg/2ml +
  II - 272 Lidocainum sol inj. 20 mg/ml +
  II - 279 Lidocainum spray - sol. 10% +
  156 Linezolidum sol. perf. 2 mg/ml +
  II - 280 Loperamidum caps. 2 mg +
  II - 281 Loperamidum compr. 2 mg +
  II - 282 Loratadinum compr. 10 mg +
  II - 283 Loratadinum sirop 1 mg/ml +
  II - 285 Loratadinum susp. orală 5 mg/5 ml +
  II - 286 Magnesii sulfas sol inj. 204,7 mg/ml +
  II - 287 Magnesii sulfas sol inj. 409,5 mg/ml +
  II - 289 Mannitolum sol. perf. 200 mg/ml +
  159 Medazepamum compr. 10 mg +
  II - 295 Meropenemum pulb. pt. sol. inj./perf. 1 g +
  II - 292 Meropenemum pulb. pt. sol. inj. i.v./perf. 1 g +
  II - 293 Meropenemum pulb. pt. sol. inj. i.v./perf. 500 mg +
  II - 296 Metamizolum natrium compr. 500 mg +
  162 Metamizolum natrium sol. inj. 1g/2 ml +
  II - 297 Metamizolum natrium supoz. 300 mg +
  163 Methylprednisolonum liof. + solv. pt. sol. inj. 500 mg/7,8 ml +
  164 Methylprednisolonum liof. pt. sol. inj. 125 mg +
  165 Methylprednisolonum liof. pt. sol. inj. 500 mg +
  166 Methylprednisolonum liof. şi solv. pt. sol. inj 125 mg/2 ml +
  167 Methylprednisolonum liof. şi solv. pt. sol. inj 250 mg/4 ml +
  168 Methylprednisolonum liof. şi solv. pt. sol. inj 40 mg/1 ml +
  169 Methylprednisolonum pulb.+solv. pt. sol. inj./perf. 125 mg +
  170 Methylprednisolonum pulb.+solv. pt. sol. inj./perf. 500 mg +
  II - 305 Metoclopramidum compr. 10 mg +
  171 Metoclopramidum sol. inj. 5 mg/ml +
  II - 306 Metoprololum compr. 50 mg +
  II - 307 Metoprololum compr. elib. prel. 50 mg +
  172 Metoprololum sol. inj. 5 mg/5 ml +
  II - 310 Metronidazolum sol. perf. 5 mg/ml +
  173 Micafunginum pulb. pt. sol. perf. 100 mg +
  174 Micafunginum pulb. pt. sol. perf. 50 mg +
  175 Midazolamum sol. inj. 1 mg/ml +
  176 Mivacurium sol. inj./perf. 10 mg/5ml +
  178 Morphynum sol. inj. 20 mg/ml +
  179 Moxifloxacinum sol. perf. 400 mg/250 ml +
  180 Nadroparinum sol. inj. +
  II - 311 Naloxonum sol. inj. 0,4 mg/ml +
  182 Naltrexonum compr. film. 50 mg +
  II - 312 Naproxenum compr. 200 mg +
  II - 313 Naproxenum compr. film. 200 mg +
  II - 314 Naproxenum compr. film. 275 mg +
  II - 315 Natrii Chloridum conc. pt. sol. perf. 5,85% +
  II - 318 Natrii Chloridum solv. pt. uz parent. 9 mg/ml +
  II - 319 Natrii hydrogeni carbonas sol. perf. 8,4% +
  183 Nefopamum sol. inj. 20 mg/2 ml +
  184 Neostigmini metilsulfas sol. inj. 0,5 mg/ml +
  II - 320 Nimesulidum gran. pt. susp. orală 100 mg/plic +
  185 Nimodipinum compr. 30 mg +
  186 Nimodipinum compr. film. 30 mg +
  187 Nimodipinum sol. perf. 10 mg/50 ml +
  II - 321 Nitroglycerinum compr. elib. prel. 2,6 mg +
  II - 322 Nitroglycerinum compr. subling. 0,5 mg +
  II - 323 Nitroglycerinum sist. terap. transderm. 25 mg +
  188 Noradrenalinum conc. pt. sol. perf. 0,2% +
  189 Obidoximi chloridum sol. inj. 250 mg/ml +
  190 Octreotidum pulb. + solv. pt. susp. inj. (i.m.) cu elib. prelung. 20 mg +
  191 Octreotidum pulb. + solv. pt. susp. inj. (i.m.) cu elib. prelung. 10 mg +
  192 Octreotidum pulb. + solv. pt. susp. inj. (i.m.) cu elib. prelung. 30mg +
  196 Octreotidum sol. inj. 0,1 mg/ml +
  193 Octreotidum sol inj. 100 micrograme/ ml +
  194 Octreotidum sol inj. 500 micrograme/ ml +
  195 Octreotidum sol inj. 50 micrograme/ ml +
  II - 324 Omeprazolum compr. gastrorez. 20 mg +
  II - 326 Omeprazolum pulb. pt. sol. perf. 40 mg +
  II - 328 Ondansetronum sol. inj./perf. 2 mg/ml +
  II - 327 Ondansetronum sol. inj. 2 mg/ml +
  197 Oxybuprocaini hydrochloridum pic. oft. - sol. +
  198 Oxytocinum sol. inj. 5 UI/ml +
  199 Pancuronii bromidum sol. inj. 2 mg/ml +
  II - 330 Pantoprazolum pulb. pt. sol. inj./perf. 40 mg +
  II - 329 Pantoprazolum pulb. pt. sol. inj. 40 mg +
  II - 331 Paracetamolum compr. 500 mg +
  II - 332 Paracetamolum compr. ef. 500 mg +
  II - 333 Paracetamolum compr. film. 500 mg +
  II - 334 Paracetamolum compr. orodispersabile 500 mg +
  II - 335 Paracetamolum sol. perf. 10 mg/ml +
  201 Parecoxibum pulb. + solv. pt. sol. inj. 20 mg +
  202 Parecoxibum pulb. + solv. pt. sol. inj. 40 mg +
  203 Parecoxibum pulb. pt. sol. inj. 20 mg +
  204 Parecoxibum pulb. pt. sol. inj. 40 mg +
  205 Pentazocinum sol. inj. 30 mg/ml +
  206 Pentoxifyllinum conc. pt. sol. perf. 100 mg/5 ml +
  207 Pethidinum sol. inj. 50 mg/ml +
  208 Phenobarbitalum sol. inj. 10% +
  II - 337 Phenytoinum sol. inj. 50 mg/ml +
  209 Phytomenadionum sol. inj. 10 mg/ml +
  210 Pilocarpinum pic. oft., sol 10 mg/ml +
  211 Pilocarpinum pic. oft., sol 20 mg/ml +
  II - 338 Piperacillinum + Tazobactamum pulb. pt. sol. inj./perf. 4 g/0,5 g +
  212 Piracetamum sol. inj. 1 g/5 ml +
  213 Polygelinum sol. perf. 3,5% +
  II - 341 Povidonum Iodinatum sol. cut. 100 mg/ml +
  II - 342 Povidonum Iodinatum sol. cut. 75 mg/ml +
  214 Povidonum Iodinatum unguent 100 mg/g +
  II - 343 Prednisonum compr. 5 mg +
  215 Pregabalinum caps. 50 mg +
  216 Propafenonum sol. inj. 70 mg/20 ml +
  II - 345 Propofolum emulsie inj./perf. 10 mg/ml +
  II - 346 Propofolum emulsie inj./perf. 20 mg/ml +
  217 Pyridostigmini bromidum draj. 60 mg +
  218 Pyridoxinum sol. inj. 250 mg/5 ml +
  219 Pyridoxinum sol. inj. 50 mg/2 ml +
  II - 349 Ranitidinum compr. 150 mg +
  II - 350 Ranitidinum compr. ef. 150 mg +
  II - 351 Ranitidinum compr. film. 150 mg +
  II - 353 Ranitidinum sol. inj./perf. 25 mg/ml +
  II - 352 Ranitidinum sol. inj. 25 mg/ml +
  II - 354 Remifentanilum pulb. pt. conc. pt. sol. inj./ perf. 1 mg +
  220 Reteplasum pulb.+ solv. pt. sol. inj. 10 U +
  221 Reviparinum sol. inj. +
  223 Rifaximinum compr. film. 200 mg +
  225 Rocuronium bromide sol. inj./perf. 10 mg/ml +
  224 Rocuronium bromide sol. inj. 10 mg/ml +
  II - 355 Ropivacainum sol. inj. 10 mg/ml +
  II - 356 Ropivacainum sol. inj. 2 mg/ml +
  II - 357 Salbutamolum pulb. de inhal. 100 æg/doză +
  226 Salbutamolum sol. inj. 0,5 mg/ml +
  II - 359 Salbutamolum susp. inhal. presurizată 100 micrograme/ doză +
  II - 361 Sevofluranum lichid pt. vapori de inhal. 100% +
  II - 363 Simethiconum pic. orale, emulsie 100 mg/ml +
  II - 364 Simethiconum pic. orale, emulsie 40 mg/ml +
  II - 365 Simethiconum susp. orală +
  II - 366 Simvastatinum compr. film. 20 mg +
  227 Combinaţii (soluţie de aminoacizi cu taurină) sol. perf. 10% +
  228 Combinaţii (soluţie de aminoacizi cu taurină) sol. perf. 5% +
  229 Streptokinasum liof. pt. sol. inj./perf. 1500000 UI +
  230 Sufentanilum citratum sol. inj. 5 æg/ml +
  231 Sufentanilum citratum sol. inj. 50 æg/ml +
  232 Sugammadexum sol. inj. 100 mg/ml +
  II - 368 Sulfadiazinum cremă 10 mg/g +
  233 Sulfamethoxazolum + trimethoprimum sol. perf. 400 mg/80 mg +
  234 Suxamethonii chloridum sol. inj. 0,1 g/5 ml +
  236 Teicoplaninum pulb.+ solv. pt. sol. inj. 400 mg +
  II - 369 Telmisartanum compr. 40 mg +
  II - 370 Telmisartanum compr. film. 40 mg +
  237 Tenecteplazum pulb.+ solv. pt. sol. inj. 5 mg/ml (1000 u/ml) +
  238 Terlipressinum liof.+ solv. pt. sol. inj. 1 mg +
  239 Thiaminum sol. inj. 100 mg/2 ml +
  240 Thiopentalum pulb. pt. sol. inj. 1 g +
  241 Thiopentalum pulb. pt. sol. inj. 500 mg +
  242 Tigecyclinum pulb. pt. sol. perf. 50 mg +
  243 Tinzaparinum sol. inj. +
  246 Tolperisonum compr. film. 50 mg +
  247 Tolperisonum draj. 50 mg +
  248 Tolvaptan compr. 15 mg +
  249 Tolvaptan compr. 30 mg +
  II - 371 Tramadolum caps. 50 mg +
  II - 372 Tramadolum compr. 50 mg +
  II - 373 Tramadolum compr. film. 50 mg +
  II - 374 Tramadolum compr. orodispersabile 50 mg +
  II - 375 Tramadolum sol. inj. 100 mg +
  II - 377 Tramadolum sol. inj. 50 mg/ml +
  II - 378 Trimebutinum compr. 100 mg +
  II - 379 Trimebutinum compr. film. 100 mg +
  II - 380 Trimebutinum compr. film. elib. prel. 300 mg +
  II - 381 Trimebutinum gran. pt. susp. orală 24 mg/5 ml +
  250 Urapidilum conc. pt. sol. perf. 100 mg +
  253 Urapidilum sol. inj. 25 mg/5 ml +
  254 Urapidilum sol. inj. 50 mg/10 ml +
  255 Vaccin tetanic adsorbit susp. inj. în seringă preumplută sau fiolă +
  II - 382 Vancomycinum liof. pt. sol. perf./inj. 500 mg +
  II - 390 Vancomycinum pulb. liof. pt. sol. perf./inj 1 g +
  II - 383 Vancomycinum pulb. pt. conc. pt. sol. perf. 1000 mg +
  II - 384 Vancomycinum pulb. pt. conc. pt. sol. perf. 500 mg +
  II - 385 Vancomycinum pulb. pt. sol. perf. 1000 mg +
  II - 386 Vancomycinum pulb. pt. sol. perf. 1 g +
  II - 387 Vancomycinum pulb. pt. sol. perf. 500 mg +
  257 Vecuronium pulb. pt. sol. inj./perf. 10 mg +
  256 Vecuronium pulb. pt. sol. inj./perf. 4 mg +
  A_MS_1:1 Isoniazidum compr. 100 mg ***+
  A_MS_1:2 Isoniazidum compr. 300 mg ***+
  A_MS_1:4 Rifampicinum caps. 150 mg **+
  A_MS_1:5 Rifampicinum caps. 300 mg **+
  A_MS_1:6 Combinaţii (Rifampicinum + Isoniazidum) caps. 300 mg + 150 mg ***+
  A_MS_1:7 Ethambutolum compr. film./caps. 250 mg ***+
  A_MS_1:8 Ethambutolum compr. film./caps. 400 mg ***+
  A_MS_1:9 Pyrazinamidum compr. 500 mg ***+
  A_MS_ 1:10 Streptomycinum pulb. pt. sol. inj. 1 g **+
  A_MS_ 1:11 Kanamycinum pulb. pt. sol. inj. 1 g **
  A_MS_ 1:12 Cicloserinum caps. 250 mg **
  A_MS_ 1:14 Ofloxacinum compr. film. 400 mg +
  A_MS_ 1:15 Clarithromycinum compr. film. 500 mg **
  A_MS_ 1:15 Clarithromycinum compr. cu elib. prel. 500 mg **
  A_MS_ 1:16 Moxifloxacinum compr. film. 400 mg **
  A_MS_ 1:18 Pyridoxinum compr. 250 mg **
  A_MS_2:1 Amikacinum sol. inj. 1 g **
  A_MS_2:2 Protionamidum compr. film. 250 mg **
  A_MS_2:3 Levofloxacinum compr. film. 250 mg +
  A_MS_2:4 Levofloxacinum compr. film. 500 mg +
  A_MS_2:5 Capreomycinum sol. inj. 1 g ***+
  A_MS_2:7 Linezolidum compr. film. 600 mg +
  A_MS_2:7 Linezolidum compr. film. 600 mg
  A_HIV Tipranavirum caps. moi 250 mg ****+
  A_HIV Maravirocum compr. film. 150 mg ****+
  A_HIV Maravirocum compr. film. 300 mg ****+
  A_HIV Lamivudinum + Zidovudinum compr. film. 150 mg/300 mg ****+
  A_HIV Indinavirum caps. 200 mg ****+
  A_HIV Indinavirum caps. 400 mg ****+
  A_HIV Emtricitabinum caps. 200 mg +
  A_HIV Lamivudinum compr. film. 150 mg ****+
  A_HIV Lamivudinum compr. film. 300 mg ****+
  A_HIV Lamivudinum sol. orală 10 mg/ml ****+
  A_HIV Enfuvirtidum pulb.+solv. pt. sol. inj. 90 mg/ml ****+
  A_HIV Etravirinum compr. 100 mg ****+
  A_HIV Saquinavirum compr. film. 500 mg ****+
  A_HIV Raltegravirum compr. film. 400 mg ****+
  A_HIV Lopinavirum + Ritonavirum compr. film. 200 mg/50 mg ****+
  A_HIV Lopinavirum + Ritonavirum sol. orală 80 mg/ml + 20 mg/ml ****+
  A_HIV Abacavirum + Lamivudinum compr. film. 600 mg/300 mg ****+
  A_HIV Ritonavirum compr. film. 100 mg ****+
  A_HIV Darunavirum compr. film. 300 mg ****+
  A_HIV Darunavirum compr. film. 400 mg ****+
  A_HIV Darunavirum compr. film. 600 mg ****+
  A_HIV Zidovudinum caps. 100 mg ****+
  A_HIV Zidovudinum sol. orală 1% ****+
  A_HIV Atazanavirum caps. 150 mg ****+
  A_HIV Atazanavirum caps. 300 mg ****+
  A_HIV Efavirenzum compr. film. 50 mg ****+
  A_HIV Efavirenzum compr. film. 600 mg ****+
  A_HIV Efavirenzum caps. 100 mg 100 mg ****+
  A_HIV Efavirenzum sol. orală 30 mg/ml ****+
  A_HIV Fosamprenavirum compr. film. 700 mg ****+
  A_HIV Fosamprenavirum susp. orală 50 mg/ml ****+
  A_HIV Abacavirum + Lamivudinum + Zidovudinum compr. film. 300 mg/ 150 mg/300 mg ****+
  A_HIV Didanosinum caps. gastrorez. 250 mg ****+
  A_HIV Didanosinum caps. gastrorez. 400 mg ****+
  A_HIV Nevirapinum compr. 200 mg ****+
  A_HIV Nevirapinum susp. orală 50 mg/5 ml ****+
  A_HIV Nevirapinum compr. elib. prel. 100 mg ****+
  A_HIV Nevirapinum compr. elib. prel. 400 mg ****+
  A_HIV Tenofovirum disoproxil fumarate compr. film. 245 mg ****+
  A_HIV Stavudinum caps. 30 mg ****+
  A_HIV Stavudinum caps. 40 mg ****+
  A_HIV Abacavirum compr. film. 300 mg ****+
  A_HIV Abacavirum sol. orală 20 mg/ml ****+
  HG_C2_ P61_1 Moroctocog alfa pulb. + solv. pt. sol. inj. 250 UI *+
  HG_C2_ P61_1 Moroctocog alfa pulb. + solv. pt. sol. inj. 500 UI *+
  HG_C2_ P61_1 Moroctocog alfa pulb. + solv. pt. sol. inj. 1000 UI *+
  HG_C2_ P61_1 Moroctocog alfa pulb. + solv. pt. sol. inj. 2000 UI *+
  HG_C2_ P61_2 Octocog alfa pulb.+solv. pt. sol. inj. 250 UI *+
  HG_C2_ P61_2 Octocog alfa pulb. + solv. pt. sol. inj. 500 UI *+
  HG_C2_ P61_2 Octocog alfa pulb. + solv. pt. sol. inj. 1000 UI *+
  HG_C2_ P61_2 Octocog alfa pulb. + solv. pt. sol. inj. 1500 UI *+
  HG_C2_ P61_2 Octocog alfa pulb. + solv. pt. sol. inj. 2000 UI *+
  HG_C2_ P61_2 Octocog alfa pulb. + solv. pt. sol. inj. 3000 UI *+
  HG_C2_ P61_3 Complex de antiinhibitori ai coagulării pulb. + solv. pt. sol. inj. 500 U *+
  HG_C2_ P61_3 Complex de antiinhibitori ai coagulării pulb. + solv. pt. sol. inj. 1000 U *+
  HG_C2_ P61_4 Factor IX de coagulare pulb. + solv. pt. sol. inj. 50 UI/ml *+
  HG_C2_ P61_4 Factor IX de coagulare pulb. + solv. pt. sol. perf. 250 UI *+
  HG_C2_ P61_4 Factor IX de coagulare pulb. + solv. pt. sol. perf. 500 UI *+
  HG_C2_ P61_4 Factor IX de coagulare pulb. + solv. pt. sol. perf. 1000 UI *+
  HG_C2_ P61_4 Factor IX de coagulare pulb.+ solv. pt. sol.inj./perf. 600 UI *+
  HG_C2_ P61_4 Factor IX de coagulare pulb.+ solv. pt. sol.inj./perf. 1200 UI *+
  HG_C2_ P61_4 Factor IX de coagulare liof. + solv. pt. sol. 100 UI/ml *+
  HG_C2_ P61_6 Eptacog alfa activatum pulb. + solv. pt. sol. inj. 50 KUI *+
  HG_C2_ P61_6 Eptacog alfa activatum pulb. + solv. pt. sol. inj. 60 KUI *+
  HG_C2_ P61_6 Eptacog alfa activatum pulb. + solv. pt. sol. inj. 100 KUI *+
  HG_C2_ P61_6 Eptacog alfa activatum pulb. + solv. pt. sol. inj. 120 KUI *+
  HG_C2_ P61_6 Eptacog alfa activatum pulb. + solv. pt. sol. inj. 240 KUI *+
  HG_C2_ P61_6 Eptacog alfa activatum pulb. + solv. pt. sol. inj. 250 KUI *+
  HG_C2_ P61_7 Deferoxaminum pulb. pt. sol. inj./perf. 500 mg *+
  HG_C2_ P61_8 Deferasiroxum compr. disp. 125 mg *+
  HG_C2_ P61_8 Deferasiroxum compr. disp. 250 mg *+
  HG_C2_ P61_8 Deferasiroxum compr. disp. 500 mg *+
  1 Acid adenozintrifosforic (Atp) +
  2 Acid aminocaproic +
  3 Acidum valproicum + săruri +
  4 Adenosinum sol. inj. 5 mg/ml +
  5 Alfentanil 500 mcg/ml, fiole de 2 ml +
  6 Amikacinum sol. inj. 1 g/4 ml +
  7 Amiodaronum sol. inj. 50 mg/ml +
  8 Aprotininum +
  9 Argatroban +
  10 Asparaginazum pulb. pt. sol. inj. 3750 UI +
  11 Aspirina injectabilă 500 mg/ml +
  12 Aztreonam injectabil +
  13 Bleomycinum sulfas pulb. pt. sol. inj. 15000 UI +
  14 Butorphanolum 2 mg/ml +
  15 Calcii chloridum +
  16 Carbetocinum sol. inj. 100 mcg/ml +
  17 Cărbune activat +
  18 Carmustină +
  19 Cefazolinum +
  20 Chlorpromazinum 25 mg 5 ml +
  21 Clismă 5% glicerină +
  22 Clonidinum +
  23 Cloramphenicol 1 g +
  24 Combinaţii (Sulfadiazinum Argenticum + Cerii Nitras) cremă 1%+ 22 mg/g +
  25 Concentrat de complex protrombinic activat(Apcc) +
  26 Dacarbazinum pulb. pt. sol. inj./perf. 200 mg +
  27 Dacarbazinum pulb. pt. sol. inj. 500 mg +
  28 Dactinomicinum sol. inj. 0,5 mg +
  29 Dantrolen (*) +
  30 Daunorubicinum pulb. + solv. pt. sol. inj. 20 mg/10 ml +
  31 Dexamethasonum compr. 0,5 mg +
  32 Diazoxid +
  33 Dietă enterală specială oligopeptidică, 500 ml +
  34 Diltiazem +
  35 Diphenhydramină injectabil +
  36 Doxapran +
  37 Droperidol injectabil +
  38 Enoximonă +
  39 Esmolol +
  40 Fentolamină +
  41 Fluorouracilum 50 mg/ml +
  42 Gel lubrefiant anestezic +
  43 Glucacon +
  44 Heparinum sol. inj. 25.000 UI/5 ml +
  45 Heparinum sol. inj. 5000 UI/ml +
  46 Hidralazină 20 mg/ml +
  47 Isoprenalină +
  48 Ketaminum sulfat +
  49 Labetalol +
  50 Lomustinum caps. moi 40 mg +
  51 Methadonă 10 mg/ml 20 ml +
  52 Methotrexatum compr. 10 mg +
  53 Methotrexatum compr. 2,5 mg +
  54 Methotrexatum sol inj. 25 mg/ml +
  55 Milrinonum sol. inj. 10 mg/10 ml +
  56 Nafazolinum + Clopheniraminum +
  57 Nalorphynum +
  58 Netilmicinum +
  59 Nicardipină +
  60 Nifuroxazidum +
  61 Nitroglycerinum sol. perf. 1 mg/ml +
  62 Nitroprusiat de Na +
  63 Phenilephrină +
  64 Phenoxymethylpenicillinum (Penicilină V) +
  65 Pipecuronii bromidum +
  66 Preparat de nutriţie enterală standard (pro- teine, glucide, lipide, oligoelemente, minerale şi vitamine) 1 kcal/ml, 500 ml/flacon +
  67 Procarbazinum caps. 50 mg +
  68 Protamini sulfas sol. inj. 1400 UI/ml +
  69 Salbutamol +
  70 Ser antiviperin +
  71 Soluţie hipercalorică pentru nutriţie enterală cu 1,5 kcal, cu osmolari- tate de maximum 300 mosmol /l, 500 ml +
  72 Soluţie alimentaţie enterală pentru copil de peste 1 an, 200 ml +
  73 Soluţie alimentaţie enterală pentru copil de sub 1 an, 100 ml +
  74 Soluţie alimentaţie enterală pentru copilul cu sindrom de malabsorbţie şi alte suferinţe intestinale 500 ml +
  75 Soluţie citrat de sodiu pentru dializă +
  76 Soluţie Clumski +
  77 Sulfadiazinum cremă 1% +
  78 Teniposidum 50 mg/5 ml fiole +
  79 Tobramicin injectabil +
  80 Vasopressin injectabil +
  81 Verapamil 80 mg +
  82 Vinblastinum pulb. + solv. pt. sol. inj. 5 mg +
  A_MS_1:3 Isoniazidum sol. inj. 500 mg +
  A_MS_2:5 Capreomycinum sol. inj. 1 g +
  A_MS_2:6 Acidum paraaminosalicilic plic 4 g +
  A_MS_3:1 Isoniazidum sirop 100 mg/5 ml, 200 ml +
  A_MS_3:2 Rifampicinum sol. inj. 30 mg/ml +
  A_MS_3:6 Ethambutolum sol. inj. 100 mg/ml +

  --------- Notă *) Medicamente care se achiziţionează şi pentru Programul P6.1: Hemofilie şi talasemie. Notă **) Medicamente care se achiziţionează şi pentru Programul P1B: Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoză. Notă ***) Medicamente care se achiziţionează exclusiv pentru programul P1B: Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoză. Notă ****) Medicamente care se achiziţionează exclusiv pentru programul P1A: Subprogramul de tratament şi monitorizare a persoanelor cu infecţie HIV/SIDA.
  Legendă:
  + Produse şi servicii asigurate de Ministerul Sănătăţii prin achiziţii centralizate cel târziu începând cu trimestrul IV al anului 2013.
  -------