ORDIN nr. 1.109 din 6 octombrie 2016pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății publice nr. 1.509/2008 privind aprobarea Nomenclatorului de specialități medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 786 din 6 octombrie 2016
  Văzând Referatul de aprobare al Direcției generale resurse umane, juridic și contencios nr. VVV/4.461 din 6 octombrie 2016,
  având în vedere prevederile art. 470 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul dispozițiilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul sănătății emite următorul ordin:

  Articolul I

  Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1.509/2008 privind aprobarea Nomenclatorului de specialități medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 648 din 11 septembrie 2008, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 2

  Specialitățile obținute anterior prezentului ordin, precum și cele în curs de derulare rămân valabile. Medicii rezidenți, medicii dentiști rezidenți și farmaciștii rezidenți continuă pregătirea conform duratei de pregătire și curriculei în vigoare la data intrării în rezidențiat.
  2. Anexa „Nomenclator de specialități medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală“ se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul II

  Direcția generală resurse umane, juridic și contencios și celelalte direcții din Ministerul Sănătății vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul III

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul sănătății,
  Vlad Vasile Voiculescu

  București, 6 octombrie 2016.
  Nr. 1.109.

  ANEXĂ

  (Anexa la Ordinul nr. 1.509/2008)
  NOMENCLATOR
  de specialități medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală
  I. DOMENIUL MEDICINĂI.1. Specialități cliniceI.1.1. Grupa specialităților medicale

  Nr. crt.

  Denumirea specialității

  Durata de pregătire

  1.

  Alergologie și imunologie clinică

  4 ani

  2.

  Anestezie și terapie intensivă

  5 ani

  3.

  Boli infecțioase

  4 ani

  4.

  Cardiologie

  6 ani

  5.

  Cardiologie pediatrică*

  5 ani

  6.

  Dermatovenerologie

  4 ani

  7.

  Diabet zaharat, nutriție și boli metabolice*

  5 ani

  8.

  Endocrinologie

  5 ani

  9.

  Expertiza medicală a capacității de muncă*

  3 ani

  10.

  Farmacologie clinică

  4 ani

  11.

  Gastroenterologie

  5 ani

  12.

  Gastroenterologie pediatrică*

  5 ani

  13.

  Genetică medicală

  4 ani

  14.

  Geriatrie și gerontologie

  5 ani

  15.

  Hematologie

  5 ani

  16.

  Medicină de familie

  4 ani

  17.

  Medicină de urgență

  5 ani


  Nr. crt.

  Denumirea specialității

  Durata de pregătire

  18.

  Medicină internă

  5 ani

  19.

  Medicină fizică și de reabilitare

  4 ani

  20.

  Medicina muncii

  4 ani

  21.

  Medicină sportivă**

  4 ani

  22.

  Nefrologie

  5 ani

  23.

  Nefrologie pediatrică*

  5 ani

  24.

  Neonatologie*

  5 ani

  25.

  Neurologie

  5 ani

  26.

  Neurologie pediatrică*

  5 ani

  27.

  Oncologie medicală

  5 ani

  28.

  Oncologie și hematologie pediatrică*

  5 ani

  29.

  Pediatrie

  5 ani

  30.

  Pneumologie

  5 ani

  31.

  Pneumologie pediatrică*

  5 ani

  32.

  Psihiatrie

  5 ani

  33.

  Psihiatrie pediatrică

  5 ani

  34.

  Radioterapie

  4 ani

  35.

  Reumatologie

  5 ani
  I.1.2. Grupa specialităților chirurgicale

  Nr. crt.

  Denumirea specialității

  Durata de pregătire

  36.

  Chirurgie cardiovasculară**

  6 ani

  37.

  Chirurgie generală

  6 ani

  38.

  Chirurgie orală și maxilo-facială***

  5 ani

  39.

  Chirurgie pediatrică

  5 ani

  40.

  Chirurgie plastică, estetică și microchirurgie reconstructivă

  5 ani

  41.

  Chirurgie toracică

  6 ani

  42.

  Chirurgie vasculară

  5 ani


  Nr. crt.

  Denumirea specialității

  Durata de pregătire

  43.

  Neurochirurgie

  6 ani

  44.

  Obstetrică-ginecologie

  5 ani

  45.

  Oftalmologie

  4 ani

  46.

  Ortopedie pediatrică*

  6 ani

  47.

  Ortopedie și traumatologie

  5 ani

  48.

  Otorinolaringologie

  4 ani

  49.

  Urologie

  5 ani
  I.2. Specialități paraclinice

  Nr. crt.

  Denumirea specialității

  Durata de pregătire

  1.

  Anatomie patologică

  5 ani

  2.

  Epidemiologie*

  3 ani

  3.

  Igienă*

  3 ani

  4.

  Medicină de laborator

  4 ani

  5.

  Medicină legală*

  4 ani


  Nr. crt.

  Denumirea specialității

  Durata de pregătire

  6.

  Medicină nucleară

  4 ani

  7.

  Microbiologie medicală*

  4 ani

  8.

  Radiologie-imagistică medicală

  5 ani

  9.

  Sănătate publică și management

  4 ani
  II. DOMENIUL MEDICINĂ DENTARĂ

  Nr. crt.

  Denumirea specialității

  Durata de pregătire

  1.

  Chirurgie dento-alveolară

  3 ani

  2.

  Ortodonție și ortopedie dento-facială

  3 ani

  3.

  Endodonție*

  3 ani


  Nr. crt.

  Denumirea specialității

  Durata de pregătire

  4.

  Parodontologie*

  3 ani

  5.

  Pedodonție*

  3 ani

  6.

  Protetică dentară*

  3 ani
  III. DOMENIUL FARMACIE

  Nr. crt.

  Denumirea specialității

  Durata de pregătire

  1.

  Farmacie clinică*

  3 ani


  Nr. crt.

  Denumirea specialității

  Durata de pregătire

  2.

  Laborator farmaceutic*

  3 ani
  Notă
  * Specialități care nu beneficiază de recunoaștere automată în celelalte state membre ale Uniunii Europene.
  ** Specialități în curs de armonizare.
  *** Specialitate chirurgicală cu acces special.

  ----