ORDIN nr. 694 din 8 aprilie 2016pentru aprobarea Metodologiei privind scoaterea definitivă, ocuparea temporară și schimbul de terenuri și de calcul al obligațiilor bănești
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 402 din 27 mai 2016
  Având în vedere Referatul de aprobare nr. 162.855/DI din 29 februarie 2016 al Direcției politici și strategii în silvicultură,
  în temeiul prevederilor art. 43 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare, precum și ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor,
  ministrul mediului, apelor și pădurilor emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Metodologia privind scoaterea definitivă, ocuparea temporară și schimbul de terenuri și de calcul al obligațiilor bănești, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 924/2011 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a echivalenței valorice a terenurilor și de calcul al obligațiilor bănești pentru scoaterea definitivă sau ocuparea temporară a terenurilor din fondul forestier național, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 149 din 1 martie 2011, se abrogă.


  Articolul 3

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
  Cristiana Pașca Palmer

  București, 8 aprilie 2016.
  Nr. 694.

  Anexă

  METODOLOGIE
  privind scoaterea definitivă, ocuparea temporară și schimbul de terenuri și de calcul
  al obligațiilor bănești