HOTĂRÂRE nr. 647 din 27 iunie 2012pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Sediu Tribunal Teleorman și Judecătorie Alexandria", județul Teleorman
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 11 iulie 2012
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 42 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Sediu Tribunal Teleorman și Judecătorie Alexandria", județul Teleorman, prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  Finanțarea obiectivului de investiții ai cărui indicatori tehnico-economici sunt aprobați la art. 1 și prevăzuți în anexă se face de la bugetul de stat, prin bugetele Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Ministerului Justiției, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, precum și din alte surse de finanțare legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.
  (la 16-05-2018, Articolul 2 a fost modificat de Punctul 1, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 313 din 10 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 416 din 16 mai 2018 )

  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  Ministrul justiției,
  Titus Corlățean
  p. Ministrul dezvoltării regionale și
  turismului,
  Boloș Marcel Ioan,
  secretar de stat
  Viceprim-ministru,
  ministrul finanțelor publice,
  Florin Georgescu

  București, 27 iunie 2012.
  Nr. 647.

  Anexă

  INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII
  Sediu Tribunal Teleorman și Judecătorie Alexandria", județul Teleorman

  Titular: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
  Beneficiar: Tribunalul Teleorman - după realizarea investiției
  Compania Națională de Investiții „CNI“ - S.A. - pe perioada realizării investiției
  Amplasament: municipiul Alexandria, șoseaua Turnu Măgurele nr. 4, județul Teleorman
  Indicatori tehnico-economici


  Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA)
  (în prețuri valabile la 20.04.2017; 1 euro = 4,5407 lei)
  din care:

   

  mii lei

  76.478

  - construcții-montaj

   

  mii lei

  54.895

  Valoarea investiției finanțată prin C.N.I. - S.A.
  (inclusiv TVA)
  (în prețuri valabile la 20.04.2017; 1 euro = 4,5407 lei)
  din care:

   

  mii lei

  75.581

  - construcții-montaj

   

  mii lei

  54.400

  - Valoarea investiției finanțată prin Ministerul Justiției
  (inclusiv TVA)
  (în prețuri valabile la 20.04.2017; 1 euro = 4,5407 lei)
  din care:

   

  mii lei

  897

  - construcții-montaj

   

  mii lei

  495

  - Eșalonarea investiției: INV/C + M

   

   

   

  - Anul I

  INV

  mii lei

  18.200

   

  C+M

  mii lei

  15.000

  - Anul II

  INV

  mii lei

  27.500

   

  C+M

  mii lei

  19.000

  - Anul III

  INV

  mii lei

  30.778

  Capacități:

  C+M

  mii lei

  20.895

  - Suprafață desfășurată

   

  mp Ad

  13.075

  Durata de realizare a investiției

   

  luni

  30

  Factori de risc
  Construcția se va proteja antiseismic conform Normativului P100-1/2013, cu modificările ulterioare.

  Finanțarea investiției
  Finanțarea obiectivului de investiții se face de la bugetul de stat, prin bugetele Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Ministerului Justiției, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, precum și din alte surse de finanțare legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.

  (la 16-05-2018, Anexă a fost modificată de Punctul 2, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 313 din 10 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 416 din 16 mai 2018 )

  -------