HOTĂRÂRE nr. 697 din 5 septembrie 2018pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 742/2010 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică "Reabilitare DN 1 (E 68), Brașov-Sibiu, km 173 + 800 și km 296 + 293" din cadrul Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a V-a
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 13 septembrie 2018
  Având în vedere dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 989/2009 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Reabilitare DN 1 (E 68) Brașov-Sibiu, km 173 + 800 - km 296 + 293“ din cadrul Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a V-a,
  în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 5 alin. (1), art. 31 și 32 din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul I

  Hotărârea Guvernului nr. 742/2010 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Reabilitare DN 1 (E 68), Brașov-Sibiu, km 173 + 800 și km 296 + 293“ din cadrul Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a V-a, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 543 din 3 august 2010, se completează după cum urmează:1. După articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 2^1, cu următorul cuprins:

  Articolul 2^1

  Se aprobă lista cuprinzând imobilele supuse exproprierii, în condițiile legii, potrivit art. 2, situate pe raza localității Șinca din județul Brașov, proprietarii sau deținătorii acestora, precum și sumele individuale aferente despăgubirilor, prevăzută în anexa nr. 2.
  2. După articolul 6 se introduce un nou articol, articolul 7, cu următorul cuprins:

  Articolul 7

  Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  3. După anexă se introduce o nouă anexă, anexa nr. 2, având cuprinsul prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.


  Articolul II
  (1) Sumele individuale estimate de către expropriator, aferente despăgubirilor, în condițiile legii, pentru imobilele situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes național „Reabilitare DN 1 (E 68), Brașov-Sibiu, km 173 + 800 și km 296 + 293“ din cadrul Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a V-a, prevăzute în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 742/2010, aflate pe raza localității Șinca din județul Brașov, sunt în cuantum de 37,218 mii lei și se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/2018, la capitolul 84.01 „Transporturi“, subcapitolul 03 „Transport rutier“, titlul 65 „Cheltuieli aferente Programelor cu Finanțare Rambursabilă“, articolul 65.01 „Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă“.(2) Sumele individuale estimate de către expropriator, prevăzute la alin. (1), se încadrează în suma aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 742/2010.(3) Sumele individuale prevăzute la alin. (1) se virează de către Ministerul Transporturilor, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acestora, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. la dispoziția proprietarilor de imobile situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Reabilitare DN 1 (E 68), Brașov-Sibiu, km 173 + 800 și km 296 + 293“ din cadrul Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a V-a, aflate pe raza localității Șinca din județul Brașov, în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condițiile legii.


  Articolul III

  Ministerul Transporturilor, prin Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes național „Reabilitare DN 1 (E 68), Brașov-Sibiu, km 173 + 800 și km 296 + 293“ din cadrul Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a V-a, aflate pe raza localității Șinca din județul Brașov, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum și de modul de utilizare, în conformitate cu dispozițiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul transporturilor,
  Lucian Șova
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici

  București, 5 septembrie 2018.
  Nr. 697.

  ANEXĂ

  (Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 742/2010)
  LISTA
  imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică
  „Reabilitare DN 1 (E 68), Brașov-Sibiu, km 173 + 800 și km 296 + 293“
  din cadrul Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a V-a,
  aflate pe raza localității Șinca din județul Brașov, proprietarii sau deținătorii acestora,
  precum și sumele individuale aferente despăgubirilor


  Nr. crt.

  UAT

  Județul

  Numele și prenumele proprietarului/deținătorului terenului

  Tarlaua/Parcela inițială

  Nr. cadastral

  Categorie folosință

  Suprafața totală acte (mp)

  Carte funciară

  Suprafață de expropriat (mp)

  Intravilan/ Extravilan

  Valoarea de despăgubire, conform Legii nr. 255/2010 (lei)

  1

  Șinca

  Brașov

  MARCU MARIA

  T49/PS 1656/2

  82/1

  Ps

  16.757

  FCF

  3.472

  Extravilan

  3.374,78

  2

  Șinca

  Brașov

  BULENCIU GHEORGHE

  T49/PS 1656/3

  69/1

  Ps

  5.709

  FCF

  1.922

  Extravilan

  1.868,18

  3

  Șinca

  Brașov

  MATAU MARIA

  T49/PS 1656/4

  70/1

  Ps

  21.658

  FCF

  4.017

  Extravilan

  3.904,52

  4

  Șinca

  Brașov

  POPA GHEORGHE

  T49/PS 1656/5

  75/1

  Ps

  10.112

  FCF

  476

  Extravilan

  462,67

  5

  Șinca

  Brașov

  STANEASA LEONTE

  T48/PS 1643/14

  65/1

  Ps

  5.432

  FCF

  33

  Extravilan

  32,08

  6

  Șinca

  Brașov

  POPA MARIA

  T48/PS 1643/15

  64/1

  Ps

  4.601

  FCF

  305

  Extravilan

  296,46

  7

  Șinca

  Brașov

  ROITA MARIA

  T48/PS 1643/13

  88/1

  Ps

  4.979

  FCF

  624

  Extravilan

  606,53

  8

  Șinca

  Brașov

  CATOIU LEONTE

  T48/PS 1643/12

  61/1

  Ps

  1.597

  FCF

  251

  Extravilan

  243,97

  9

  Șinca

  Brașov

  MUSINA GHEORGHE

  T49/PS 1656/7

  73/1

  Ps

  7.309

  FCF

  327

  Extravilan

  317,84

  10

  Șinca

  Brașov

  NICALAU GHEORGHE

  T48/PS 1643/11

  63/1

  Ps

  6.069

  FCF

  392

  Extravilan

  381,02

  11

  Șinca

  Brașov

  CATOI AUREL

  T48/PS 1643/10

  66/1

  Ps

  2.894

  FCF

  183

  Extravilan

  177,88

  12

  Șinca

  Brașov

  MATAU MARIA

  T48/PS 1643/9

  80/1

  Ps

  4.724

  FCF

  1.465

  Extravilan

  1.423,98

  Șinca

  80/2

  Ps

  3.259

  Extravilan

  3.167,75

  13

  Șinca

  Brașov

  ROITA MARIA

  T48/PS 1643/8

  89/1

  Ps

  13.189

  FCF

  854

  Extravilan

  830,09

  Șinca

  89/2

  Ps

  12.335

  Extravilan

  11.989,62

  14

  Șinca

  Brașov

  STANEASA RAFIRA

  T48/PS 1643/7

  78/1

  Ps

  3.503

  FCF

  222

  Extravilan

  215,78

  15

  Șinca

  Brașov

  GRAMA CORNEL

  T49/PS 1656/8

  74/1

  Ps

  7.387

  FCF

  115

  Extravilan

  111,78

  16

  Șinca

  Brașov

  CATOIU LEONTE

  T49/PS 1656/9

  72/1

  Ps

  9.092

  FCF

  500

  Extravilan

  486,00

  17

  Șinca

  Brașov

  GRAMA IOAN

  T49/PS 1656/10

  71/1

  Ps

  3.805

  FCF

  54

  Extravilan

  52,49

  18

  Șinca

  Brașov

  STANEASA PAULINA

  T48/PS 1643/6

  79/1

  Ps

  6.048

  FCF

  224

  Extravilan

  217,73

  19

  Șinca

  Brașov

  TEREN DISPONIBIL COMISIE LOCALĂ*)

  T48/PS 1558

  91/1

  Ps

  65.862

  FCF

  70

  Extravilan

  68,04

  20

  Șinca

  Brașov

  TEREN DISPONIBIL COMISIE LOCALĂ*)

  T46/PS 1554

  76/1

  Ps

  39.286

  FCF

  223

  Extravilan

  216,76

  Șinca

  76/2

  Ps

  164

  Extravilan

  159,41

  21

  Șinca

  Brașov

  GRAMA IOAN

  T42/PS 1436

  68/1

  Ps

  6.736

  FCF

  126

  Extravilan

  122,47

  22

  Șinca

  Brașov

  SCHNEIDER VALERIA

  T42/PS 1339/2

  77/1

  Ps

  585.436

  FCF

  684

  Extravilan

  664,85

  23

  Șinca

  Brașov

  POPA GHEORGHE

  T42/PS 1333/1

  62/1

  Ps

  184.949

  FCF

  1721

  Extravilan

  1.672,81

  24

  Șinca

  Brașov

  SOLCHEA AUREL

  T8/A 83/2

  81/1

  A

  19.643

  FCF

  174

  Extravilan

  187,92

  Șinca

  81/2

  A

  260

  Extravilan

  280,80

  25

  Șinca

  Brașov

  STANDAVID AUREL

  T5/A 42/1

  87/1

  A

  1.861

  FCF

  865

  Extravilan

  934,20

  26

  Șinca

  Brașov

  OPREAFENEA TOADER

  T5/A 42/2

  83/1

  A

  2.685

  FCF

  347

  Extravilan

  374,76

  27

  Șinca

  Brașov

  GOCIU LEONTE

  T17/A 432/2

  86/1

  A

  5.139

  FCF

  535

  Extravilan

  577,80

  28

  Șinca

  Brașov

  FINGHIS NICOLAIE

  T3/A 27/1/1

  84/1

  A

  2.203

  FCF

  28

  Extravilan

  30,24

  29

  Șinca

  Brașov

  ALECU MARIA

  T3/A 27/1/2

  85/1

  A

  3.811

  FCF

  222

  Extravilan

  239,76

  30

  Șinca

  Brașov

  TEREN DISPONIBIL COMISIE LOCALĂ*)

  T48/PS 1621

  94/1

  Ps

  18.810

  FCF

  143

  Extravilan

  139,00

  31

  Șinca

  Brașov

  NICALAU VICTOR

  T48/F 1627

  92/1

  F

  22.475

  FCF

  329

  Extravilan

  319,79

  32

  Șinca

  Brașov

  GOCIU RAFIRA

  T41/F 1615

  95/1

  F

  4.796

  FCF

  370

  Extravilan

  359,64

  33

  Șinca

  Brașov

  TEREN DISPONIBIL COMISIE LOCALĂ*)

  T41/F 1317

  67/1

  F

  17.310

  FCF

  161

  Extravilan

  156,49

  34

  Șinca

  Brașov

  TEREN DISPONIBIL COMISIE LOCALĂ*)

  T48/PS 1626

  93/1

  Ps

  919.955

  FCF

  339

  Extravilan

  329,51

  Șinca

  93/2

  Ps

  228

  Extravilan

  221,62
    
  TOTAL
       
  38.019
   
  37.217,02

  *) Pentru pozițiile în care se regăsește mențiunea „TEREN DISPONIBIL COMISIE LOCALĂ“, astfel cum reiese din evidențele unităților administrativ-teritoriale, numele proprietarului/deținătorului va fi identificat ulterior, după punerea în posesie, în vederea completării documentațiilor necesare pentru punerea în aplicare a măsurilor de expropriere, în condițiile legii.

  -----