HOTĂRÂRE nr. 1.447 din 9 septembrie 2004
privind recunoaşterea Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor din România - ANEVAR ca fiind de utilitate publică
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 839 din 13 septembrie 2004  În temeiul art. 108 din Constituţie, republicată, şi al art. 39 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  Se recunoaşte Asociaţia Naţională a Evaluatorilor din România - ANEVAR, persoană juridică română de drept privat, fără scop patrimonial, cu sediul în municipiul Bucureşti, Calea Plevnei nr. 46-48, sectorul 1, ca fiind de utilitate publică.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  --------------
  p. Preşedintele Autorităţii pentru Valorificarea
  Activelor Statului,
  Cristiana Radu
  Ministrul finanţelor publice,
  Mihai Nicolae Tănăsescu
  Bucureşti, 9 septembrie 2004.
  Nr. 1.447.
  --------