HOTĂRÂRE nr. 1.897 din 21 decembrie 2006
pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a masurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 24 din 16 ianuarie 2007  În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, şi al art. 86 alin. (2) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a masurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal,
  Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Regulamentul de aplicare a Legii nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a masurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul justiţiei,
  Monica Luisa Macovei
  p. Ministrul administraţiei şi internelor,
  Mircea Nicu Toader,
  secretar de stat
  p. Ministrul sănătăţii publice,
  Vlad Anton Iliescu,
  secretar de stat
  Ministrul educatiei şi cercetării,
  Mihail Hardau
  p. Ministrul muncii, solidaritatii sociale şi familiei,
  Catalin-Ionel Danila,
  secretar de stat
  Ministrul finanţelor publice,
  Sebastian Teodor Gheorghe Vladescu
  Bucureşti, 21 decembrie 2006.
  Nr. 1.897.


  Anexă

  REGULAMENT