DECRET Nr. 11 din 26 ianuarie 1988
privind amnistierea unor infracţiuni şi reducerea unor pedepse
EMITENT
 • CONSILIUL DE STAT AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA
 • Publicat în  BULETINUL OFICIAL NR. 5 din 26 ianuarie 1988  Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:

  Articolul 1

  Se amnistiaza toate infracţiunile pentru care s-a aplicat pedeapsa cu închisoare pînă la 10 ani inclusiv.


  Articolul 2

  Se reduc cu 1/2 pedepsele cu închisoare mai mari de 10 ani aplicate de instanţa de judecată.


  Articolul 3

  Se comuta în 20 ani închisoare pedepsele cu moartea aplicate de instanţele de judecată.


  Articolul 4

  Comitetele sau birourile executive ale consiliilor populare, direcţiile pentru probleme de muncă şi ocrotiri sociale şi conducerile unităţilor socialiste vor asigura încadrarea în munca a persoanelor care beneficiază de prevederile prezentului decret şi vor urmări integrarea acestora în colectivele de muncă în care au fost repartizate.
  NICOLAE CEAUŞESCU
  Preşedintele
  Republicii Socialiste România
  -----------------