ORDIN nr. 1.110/1.228/2018pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Nr. 1.110 din 5 septembrie 2018
 • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Nr. 1.228 din 31 august 2018
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 776 din 10 septembrie 2018
  Văzând Referatul de aprobare nr. S.P. 10.215 din 5.09.2018 al Ministerului Sănătății și nr. D.G. 3.789 din 31.08.2018 al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
  având în vedere:– art. 58 alin. (4) și (5) și art. 221 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul dispozițiilor art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul sănătății și președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

  Articolul I

  Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 și 951 bis din 29 decembrie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera A) „Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere“, poziția 247 se abrogă.2. La secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera A) „Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere“, pozițiile 242-246, 455, 472 și 497-500 se modifică și vor avea următorul cuprins:

  „242

  W59332001

  J01MA14

  MOXIFLOXACINUM

  MOXIFLOXACINĂ AUROBINDO
  400 mg

  COMPR. FILM.

  400 mg

  AUROBINDO PHARMA (MALTA) LIMITED

  MALTA

  CUTIE CU BLIST. PVC-PVDC/AL X 5 COMPR. FILM.

  PRF

  5

  3,648000

  4,930000

  0,000000

  243

  W60545001

  J01MA14

  MOXIFLOXACINUM

  MOFIL 400 mg

  COMPR. FILM.

  400 mg

  ACTAVIS GROUP PTC EHF.

  ISLANDA

  CUTIE CU BLIST. PA/AL/ PVC-AL X 5 COMPR. FILM.

  PRF

  5

  4,377600

  5,916000

  1,290000

  244

  W63876001

  J01MA14

  MOXIFLOXACINUM

  AVELOX®
  400 mg

  COMPR. FILM.

  400 mg

  BAYER AG

  GERMANIA

  CUTIE X 1 BLIST. TRANSPARENT PP/AL X 5 COMPR. FILM.

  PRF

  5

  4,377600

  5,916000

  3,430000

  245

  W60943001

  J01MA14

  MOXIFLOXACINUM

  MOFLAXA
  400 mg

  COMPR. FILM.

  400 mg

  KRKA, D.D., NOVO MESTO

  SLOVENIA

  CUTIE CU BLISTERE DIN OPA-AL-PVC/AL CONȚINÂND 5 COMPRIMATE FILMATE

  PRF

  5

  4,377600

  5,916000

  1,290000

  246

  W57939001

  J01MA14

  MOXIFLOXACINUM

  AVELOX®
  400 mg

  COMPR. FILM.

  400 mg

  BAYER PHARMA AG

  GERMANIA

  CUTIE X 1 BLIST. TRANSPARENT PP/AL X 5 COMPR. FILM.

  P-RF

  5

  4,377600

  5,916000

  3,430000

  ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  455

  W57323001

  J05AG01

  NEVIRAPINUM

  VIRAMUNE
  400 mg

  COMPR. ELIB. PREL.

  400 mg

  BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH

  GERMANIA

  CUTIE CU UN FLACON DIN PEID X 30 COMPR. CU ELIB. PRELUNGITĂ

  PR

  30

  13,416799

  16,150399

  3,283934

  ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  472

  W59948001

  J05AR10

  LOPINAVIRUM+ RITONAVIRUM **

  KALETRA
  200 mg/50 mg

  COMPR. FILM.

  200 mg/
  50 mg

  ABBVIE LTD.

  MAREA BRITANIE

  CUTIE X 1 FLAC. DIN PEID X 120 COMPR. FILM.

  PR

  120

  9,335299

  10,557000

  2,659666

  ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  497

  W59114001

  J06BA02

  IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**

  INTRATECT
  50 g/l

  SOL. PERF.

  50 g/l

  BIOTEST PHARMA GMBH

  GERMANIA

  CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ A
  20 ML SOL. PERF.

  PRF

  1

  203,850000

  248,860000

  0,000000

  498

  W59114004

  J06BA02

  IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**

  INTRATECT
  50 g/l

  SOL. PERF.

  50 g/l

  BIOTEST PHARMA GMBH

  GERMANIA

  CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ A 200 ML SOL. PERF.

  PRF

  1

  1.883,250000

  2.090,900000

  0,000000

  499

  W59114003

  J06BA02

  IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT.
  ADM. INTRA-VASCULARĂ **

  INTRATECT
  50 g/l

  SOL. PERF.

  50 g/l

  BIOTEST PHARMA GMBH

  GERMANIA

  CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ A
  100 ML SOL. PERF.

  PRF

  1

  1.031,500000

  1.162,490000

  0,000000

  500

  W59114002

  J06BA02

  IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT.
  ADM. INTRA-VASCULARĂ **

  INTRATECT
  50 g/l

  SOL. PERF.

  50 g/l

  BIOTEST PHARMA GMBH

  GERMANIA

  CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ A
  50 ML SOL. PERF.

  PRF

  1

  530,740000

  616,660000

  0,000000“
  3. La secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera A) „Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere“, după poziția 522 se introduc unsprezece noi poziții, pozițiile 523-533, cu următorul cuprins:

  „523

  W64244003

  J01DH02

  MEROPENEMUM

  MEROPENEM ACCORD 1 g

  PULB. PT. SOL. INJ./PERF.

  1 g

  ACCORD HEALTHCARE LIMITED

  MAREA BRITANIE

  CUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ CARE CONȚIN PULB.
  PT. SOL. INJ./PERF.

  PR

  10

  26,400000

  32,229600

  32,220400

  524

  W64243003

  J01DH02

  MEROPENEMUM

  MEROPENEM ACCORD 500 mg

  PULB. PT. SOL. INJ./PERF.

  500 mg

  ACCORD HEALTHCARE LIMITED

  MAREA BRITANIE

  CUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ CARE CONȚIN PULB.
  PT. SOL. INJ./PERF.

  PR

  10

  15,840000

  19,338000

  15,999000

  525

  W64359001

  J01FA10

  AZITHROMYCINUM

  SUMAMED
  250 mg

  CAPS.

  250 mg

  TEVA B.V.

  OLANDA

  CUTIE CU 1 BLIST. PVC-PVDC/AL X 6 CAPS.

  P-RF

  6

  2,815999

  3,805999

  1,260667

  526

  W64356001

  J01FA10

  AZITHROMYCINUM

  SUMAMED
  125 mg

  COMPR. FILM.

  125 mg

  TEVA B.V.

  OLANDA

  CUTIE CU 1 BLIST. PVC/AL X 6 COMPR. FILM.

  PRF

  6

  3,068333

  4,146666

  0,000000

  527

  W64357001

  J01FA10

  AZITHROMYCINUM

  SUMAMED
  500 mg

  COMPR. FILM.

  500 mg

  TEVA B.V.

  OLANDA

  CUTIE CU 1 BLIST. PVC/AL X 3 COMPR. FILM.

  PRF

  3

  3,607999

  4,876000

  3,707333

  528

  W64358002

  J01FA10

  AZITHROMYCINUM

  SUMAMED FORTE 200 mg/ 5 ml

  PULB. PT. SUSP. ORALĂ

  200 mg/5ml

  TEVA B.V.

  OLANDA

  CUTIE CU 1 FLAC. DIN PEID CONȚINÂND PULB. PT. 30 ML SUSP. ORALĂ, O SERINGĂ PT. ADMINISTRARE ORALĂ DIN PE/PS SAU PP/PP ȘI O LINGURIȚĂ DOZATOARE

  PRF

  1

  30,340000

  39,680000

  0,000000

  529

  W64206001

  J01XX08

  LINEZOLIDUM

  LINEZOLID ACCORD 2 mg/ml

  SOL. PERF.

  2 mg/ml

  ACCORD HEALTHCARE LTD.

  MAREA BRITANIE

  CUTIE CU 10 PUNGI DIN PLASTIC POLIOLEFINIC (PE) MULTISTRAT CARE CONȚIN 300 ML SOL. PERF.

  PR

  10

  108,858000

  122,470000

  0,000000

  530

  W64015001

  J05AE03

  RITONAVIRUM**

  RITONAVIR MYLAN 100 mg

  COMPR. FILM.

  100 mg

  MYLAN S.A.S.

  FRANȚA

  CUTIE CU 1 FLAC. PEID X 30 COMPR. FILM.

  PR

  30

  2,072000

  2,620000

  0,000000

  531

  W61530002

  J05AF05

  LAMIVUDINUM

  EPIVIR 300 mg

  COMPR. FILM.

  300mg

  VIIV HEALTHCARE UK LIMITED

  MAREA BRITANIE

  CUTIE X 1 FLAC. PEID X 30 COMPR. FILM.

  PR

  30

  8,109199

  9,899599

  0,897734

  532

  W63761002

  J05AG01

  NEVIRAPINUM

  NEVIRAPINĂ ACCORD 400 mg

  COMPR. ELIB. PREL.

  400 mg

  ACCORD HEALTHCARE LIMITED

  MAREA BRITANIE

  CUTIE CU BLIST. PVC/
  AL X 30X1 COMPR. ELIB. PREL.

  PR

  30

  11,180666

  13,458666

  0,000000

  533

  W64170005

  J05AR10

  LOPINAVIRUM + RITONAVIRUM**

  LOPINAVIR/ RITONAVIR MYLAN 200 mg/50 mg

  COMPR. FILM.

  200 mg/ 50 mg

  MYLAN S.A.S.

  FRANȚA

  CUTIE CU 1 FLAC. X
  120 COMPR. FILM.

  PR

  120

  7,779416

  8,797500

  0,000000“
  4. La secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera B) „Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoză“, pozițiile 122-126 se modifică și vor avea următorul cuprins:

  „122

  W59332001

  J01MA14

  MOXIFLOXACINUM

  MOXIFLOXACINĂ AUROBINDO 400 mg

  COMPR. FILM.

  400 mg

  AUROBINDO PHARMA (MALTA) LIMITED

  MALTA

  CUTIE CU BLIST. PVC-PVDC/AL X 5 COMPR. FILM.

  PRF

  5

  3,648000

  4,930000

  0,000000

  123

  W60545001

  J01MA14

  MOXIFLOXACINUM

  MOFIL 400 mg

  COMPR. FILM.

  400 mg

  ACTAVIS GROUP PTC EHF.

  ISLANDA

  CUTIE CU BLIST. PA/AL/ PVC-AL X 5 COMPR. FILM.

  PRF

  5

  4,377600

  5,916000

  1,290000

  124

  W63876001

  J01MA14

  MOXIFLOXACINUM

  AVELOX®
  400 mg

  COMPR. FILM.

  400 mg

  BAYER AG

  GERMANIA

  CUTIE X 1 BLIST. TRANSPARENT PP/AL X 5 COMPR. FILM.

  PRF

  5

  4,377600

  5,916000

  3,430000

  125

  W60943001

  J01MA14

  MOXIFLOXACINUM

  MOFLAXA
  400 mg

  COMPR. FILM.

  400 mg

  KRKA, D.D., NOVO MESTO

  SLOVENIA

  CUTIE CU BLISTERE
  DIN OPA-AL-PVC/AL CONȚINÂND
  5 COMPRIMATE FILMATE

  PRF

  5

  4,377600

  5,916000

  1,290000

  126

  W57939001

  J01MA14

  MOXIFLOXACINUM

  AVELOX®
  400 mg

  COMPR. FILM.

  400 mg

  BAYER PHARMA AG

  GERMANIA

  CUTIE X 1 BLIST. TRANSPARENT PP/AL X 5 COMPR. FILM.

  P-RF

  5

  4,377600

  5,916000

  3,430000“
  5. La secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera B) „Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoză“, poziția 127 se abrogă.6. La secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera B) „Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoză“, după poziția 169 se introduce o nouă poziție, poziția 170, cu următorul cuprins:

  „170

  W64206001

  J01XX08

  LINEZOLIDUM

  LINEZOLID ACCORD
  2 mg/ml

  SOL. PERF.

  2mg/ml

  ACCORD HEALTHCARE LTD.

  MAREA BRITANIE

  CUTIE CU 10 PUNGI DIN PLASTIC POLIOLEFINIC (PE) MULTISTRAT CARE CONȚIN 300 ML SOL. PERF.

  PR

  10

  108,858000

  122,470000

  0,000000“
  7. La secțiunea P3 „Programul național de oncologie“, pozițiile 7 și 52 se abrogă.8. La secțiunea P3 „Programul național de oncologie“, pozițiile 261, 269-275, 277 și 283 se modifică și vor avea următorul cuprins:

  „261

  W62028002

  L01XE01

  IMATINIBUM**1

  IMATINIB CIPLA 400 mg

  CAPS.

  400 mg

  CIPLA EUROPE NV

  BELGIA

  CUTIE CU BLIST. PVC-PE-PVDC/AL X 30 CAPS.

  PR

  30

  27,588400

  31,597600

  101,670733

  ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  269

  W59590001

  L01XE01

  IMATINIBUM**1

  IMATINIB TEVA 400 mg

  COMPR. FILM.

  400 mg

  TEVA PHARMA B.V.

  OLANDA

  CUTIE CU BLIST. OPA/AL/PVC/AL A CÂTE 30 X 1 COMPRIMAT

  PR

  30

  27,588400

  31,597600

  168,307400

  270

  W59487003

  L01XE01

  IMATINIBUM**1

  IMAKREBIN 400 mg

  COMPR. FILM.

  400 mg

  ALVOGEN IPCO S.A.R.L.

  LUXEMBURG

  CUTIE CU BLIST. PVC-PE-PVDC/AL X 30 COMPR. FILM.

  PR

  30

  27,588400

  31,597600

  138,754400

  271

  W59501001

  L01XE01

  IMATINIBUM**1

  IMATINIB ZENTIVA 400 mg

  COMPR. FILM.

  400 mg

  ZENTIVA, K.S.

  REPUBLICA CEHĂ

  CUTIE CU 3 BLIST. PVC-PE-PVDC/AL X 10 COMPR. FILM.

  PR

  30

  27,588400

  31,597600

  144,346733

  272

  W61686003

  L01XE01

  IMATINIBUM**1

  IMATINIB FRESENIUS KABI 400 mg

  COMPR. FILM.

  400 mg

  FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GMBH

  GERMANIA

  CUTIE CU BLIST. PVC-PE-PVDC/AL X 30 COMPR. FILM.

  PR

  30

  27,588400

  31,597600

  160,756733

  273

  W59853006

  L01XE01

  IMATINIBUM**1

  MEAXIN 400 mg

  COMPR. FILM.

  400 mg

  KRKA, D.D., NOVO MESTO

  SLOVENIA

  CUTIE CU BLIST. PVC-PE-PVDC/AL X 30 COMPR. FILM.

  PR

  30

  27,588400

  31,597600

  121,456733

  274

  W59542002

  L01XE01

  IMATINIBUM**1

  IMATINIB GLENMARK 400 mg

  COMPR. FILM.

  400 mg

  GLENMARK PHARMACEUTICALS S.R.O.

  REPUBLICA CEHĂ

  CUTIE CU BLIST. PVC-PE-PVDC/AL X 30 COMPR. FILM.

  PR

  30

  27,588400

  31,597600

  0,870733

  275

  W61801001

  L01XE01

  IMATINIBUM**1

  IMATINIB ACCORD 400 mg

  COMPR. FILM.

  400 mg

  ACCORD HEALTHCARE LIMITED

  MAREA BRITANIE

  BLIST. PVC/PVDC/AL X 30 COMPR. FILM.

  PR

  30

  27,588400

  31,597600

  1,284066

  ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  277

  W63901001

  L01XE03

  ERLOTINIBUM**1

  ERLOTINIB MYLAN 100 mg

  COMPR. FILM.

  100 mg

  MYLAN S.A.S.

  FRANȚA

  CUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/AL X 30 COMPR. FILM.

  PR

  30

  121,752000

  134,235666

  0,000000

  ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  283

  W63902001

  L01XE03

  ERLOTINIBUM**1

  ERLOTINIB MYLAN 150 mg

  COMPR. FILM.

  150 mg

  MYLAN S.A.S.

  FRANȚA

  CUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/AL X 30 COMPR. FILM.

  PR

  30

  151,444800

  166,601000

  0,000000“
  9. La secțiunea P3 „Programul național de oncologie“, după poziția 494 se introduc zece noi poziții, pozițiile 495-504, cu următorul cuprins:

  „495

  W64372001

  L01AA01

  CYCLOPHOS-PHAMIDUM

  ENDOXAN
  200 mg

  PULB. PT. SOL. PERF./ INJ. I.V.

  200 mg

  TEVA B.V.

  OLANDA

  CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ PULB. PT. SOL. PERF./INJ

  PR

  1

  11,760000

  15,890000

  0,000000

  496

  W62548001

  L01AA09

  BENDAMUSTINUM**1

  BENDAMUSTINĂ ACCORD
  2,5 mg/ml

  PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.

  2,5 mg/ml

  ACCORD HEALTHCARE LIMITED

  MAREA BRITANIE

  CUTIE CU 5 FLAC. DIN STICLĂ BRUNĂ, CU CAPACITATEA DE 10 ML CU PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF. CARE CONȚINE 25 MG BENDAMUSTINĂ

  PR

  5

  191,764000

  216,652000

  0,000000

  497

  W64538001

  L01AB01

  BUSULFANUM

  BUSULFAN FRESENIUS KABI 6 mg/ml

  CONC. PT. SOL. PERF.

  6 mg/ml

  FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GMBH

  GERMANIA

  AMBALAJ COLECTIV CU 8 FLAC. (8 CUTII A CÂTE 1 FLAC.) X 10 ML

  PR

  8

  656,190000

  720,016250

  0,000000

  498

  W64533001

  L01CD02

  DOCETAXELUM

  DOCETAXEL KABI 120 mg/
  6 ml

  CONC. PT. SOL. PERF.

  20 mg/
  1 ml

  FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GMBH

  GERMANIA

  CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ X 6 ML CONCENTRAT CE CONȚINE 120 MG DOCETAXEL

  PR

  1

  892,210000

  1.010,660000

  0,000000

  499

  W64536001

  L01CD02

  DOCETAXELUM

  DOCETAXEL KABI 20 mg/ml

  CONC. PT. SOL. PERF.

  20 mg/ml

  FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GMBH

  GERMANIA

  CUTIE X 1 FLACON DIN STICLĂ X 1ML CONCENTRAT PENTRU SOLUȚIE PERFUZABILĂ X 20 MG DOCETAXEL

  PR

  1

  49,716000

  65,028000

  59,722000

  500

  W64537001

  L01CD02

  DOCETAXELUM

  DOCETAXEL KABI 80 mg/4 ml

  CONC. PT. SOL. PERF.

  20 mg/ml

  FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GMBH

  GERMANIA

  CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ X 4 ML CONCENTRAT CE CONȚINE 80 MG DOCETAXEL

  PR

  1

  185,136000

  226,008000

  258,202000

  501

  W59593001

  L01CD04

  CABAZITAXELUM**1 Ω

  JEVTANA

  CONC. + SOLV. PT. SOL. PERF.

  60 mg

  SANOFI-AVENTIS GROUPE

  FRANȚA

  CUTIE CU 1 FL. DIN STICLĂ X 1,5 ML CONCENTRAT + 1 FL. DIN STICLĂ X 4,5 ML SOLVENT

  PR

  1

  15.707,210000

  17.159,030000

  0,000000

  502

  W64730003

  L01XE01

  IMATINIBUM**1

  IMATINIB KOANAA 100 mg

  COMPR. FILM.

  100 mg

  KOANAA HEALTHCARE GMBH

  AUSTRIA

  CUTIE CU BLIST. PVC-PVDC/AL X 120 COMPR. FILM.

  PR

  120

  3,915083

  4,585333

  0,000000

  503

  W64731002

  L01XE01

  IMATINIBUM**1

  IMATINIB KOANAA 400 mg

  COMPR. FILM.

  400 mg

  KOANAA HEALTHCARE GMBH

  AUSTRIA

  CUTIE CU BLIST. PVC-PVDC/AL X 30 COMPR. FILM.

  PR

  30

  22,990333

  26,331333

  0,000000

  504

  W64673001

  L01XX32

  BORTEZOMIBUM**1

  BORTEZOMIB SUN 3,5 mg

  PULB. PT. SOL. INJ.

  3,5 mg

  SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES EUROPE B.V.

  OLANDA

  CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ DE CAPACITATE 10 ML CE CONȚINE 3,5 BORTEZOMIB

  PR

  1

  636,000000

  739,020000

  2.103,900000“
  10. La secțiunea P4 „Programul național de boli neurologice - Subprogramul de tratament al sclerozei multiple“, poziția 9 se modifică și va avea următorul cuprins:

  „9

  W62547002

  L03AX13

  GLATIRAMER ACETAT **1

  COPAXONE
  40 mg/ml

  SOL INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ

  40 mg/ml

  TEVA PHARMACEUTICALS S.R.L.

  ROMÂNIA

  CUTIE CU 12 SERINGI PREUMPLUTE A CÂTE 1 ML SOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ

  PR

  12

  203,133000

  225,229999

  60,347501“
  11. La secțiunea P4 „Programul național de boli neurologice - Subprogramul de tratament al sclerozei multiple“, după poziția 13 se introduce o nouă poziție, poziția 14, cu următorul cuprins:

  „14

  W64563002

  L03AX13

  GLATIRAMER ACETAT **1

  REMUREL
  40 mg/ml

  SOL INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ

  40 mg/ml

  ALVOGEN IPCO S.AR.L.

  LUXEMBURG

  CUTIE CU 12 SERINGI PREUMPLUTE X 1 ML SOL. INJ.

  PR

  12

  169,277500

  187,691666

  0,000000“
  12. La secțiunea P5 „Programul național de diabet zaharat - Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat“, poziția 122 se modifică și va avea următorul cuprins:

  „122

  W52375005

  A10BH02

  VILDAGLIPTINUM **

  GALVUS 50 mg

  COMPR.

  50 mg

  NOVARTIS EUROPHARM LTD.

  MAREA BRITANIE

  CUTIE X 56 COMPR. (BLISTER PA/AL/PVC//AL)

  P-RF

  56

  2,113285

  2,672142

  0,576608“
  13. La secțiunea P5 „Programul național de diabet zaharat - Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat“, după poziția 163 se introduc trei noi poziții, pozițiile 164-166, cu următorul cuprins:

  „164

  W64009002

  A10AB04

  INSULINUM LISPRO**

  HUMALOG
  100 unități/ml JUNIOR KWIKPEN

  SOL INJ. ÎN STILOU INJECTOR (PEN) PREUMPLUT

  100 unități/ml

  ELI LILLY
  NEDERLAND BV

  OLANDA

  CUTIE CU 5 STILOURI INJECTOARE (PEN-URI) PREUMPLUTE A CÂTE
  3 ML SOL. INJ.

  PRF

  5

  28,236000

  34,471200

  1,408800

  165

  W64292003

  A10AE04

  INSULINUM GLARGINE **

  SEMGLEE
  100 unități/ml

  SOL INJ. ÎN STILOU INJECTOR (PEN) PREUMPLUT

  100 unități/ml

  MYLAN S.A.S.

  FRANȚA

  CUTIE X 5 STILOURI INJECTOARE PREUMPLUTE (PEN) - 3 ML

  PRF

  5

  32,232000

  39,350000

  0,000000

  166

  W64117005

  A10BH02

  VILDAGLIPTINUM**

  DALMEVIN
  50 mg

  COMPR.

  50 mg

  MEDOCHEMIE LTD

  CIPRU

  CUTIE CU BLIST. PA-AL-PVC/AL X 56 COMPR.

  PRF

  56

  1,761071

  2,226785

  0,000000“
  14. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“, subprogramul P6.1 „Hemofilie și talasemie“, după poziția 56 se introduc trei noi poziții, pozițiile 57-59, cu următorul cuprins:

  „57

  W61672001

  B02BD02

  FACTOR VIII DE COAGULARE

  BERIATE 1000 UI

  PULB. + SOLV. PT. SOL. INJ./PERF.

  1000 UI

  CSL BEHRING GMBH

  GERMANIA

  CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ CU PULB. PT. SOL. INJ./
  PERF. + 1 FLAC. DIN STICLĂ CU SOLV. CU 10 ML APĂ PT. PREPARATE INJ. ȘI CUTIE CU DISPOZ. DE ADM. COMPUS DIN: 1 DISPOZ. DE TRANSFER CU FILTRU 20/20,
  1 SERINGĂ DE 10 ML,
  1 SET PT. PUNCȚIE VENOASĂ, 2 TAMP. + PLASTURE

  PR

  1

  1.485,636000

  1.665,120000

  242,530000

  58

  W61673001

  B02BD02

  FACTOR VIII DE COAGULARE

  BERIATE 2000 UI

  PULB. + SOLV. PT. SOL. INJ./PERF.

  2000 UI

  CSL BEHRING GMBH

  GERMANIA

  CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ CU PULB. PT. SOL. INJ./PERF. + 1 FLAC. DIN STICLĂ CU SOLV. CU 10 ML APĂ PT. PREPARATE INJ. ȘI CUTIE CU DISPOZ. DE ADM. COMPUS DIN:
  1 DISPOZ. DE TRANSFER CU FILTRU 20/20, 1 SERINGĂ DE
  10 ML, 1 SET PT. PUNCȚIE VENOASĂ,
  2 TAMP. + PLASTURE

  PR

  1

  4.559,410000

  5.007,910000

  0,000000

  59

  W61671001

  B02BD02

  FACTOR VIII DE COAGULARE

  BERIATE 500 UI

  PULB. + SOLV. PT. SOL. INJ./PERF.

  500UI

  CSL BEHRING GMBH

  GERMANIA

  CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ CU PULB. PT. SOL. INJ./PERF. + 1 FLAC. DIN STICLĂ CU SOLV. CU 5ML APĂ PT. PREPARATE INJ. ȘI CUTIE CU DISPOZ. DE ADM. COMPUS DIN:
  1 DISPOZ. DE TRANSFER CU FILTRU 20/20,
  1 SERINGĂ DE
  5 ML, 1 SET PT. PUNCȚIE VENOASĂ, 2 TAMP. + PLASTURE

  PR

  1

  566,400000

  663,156000

  271,704000“
  15. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“, subprogramul P6.2 „Epidermoliza buloasă“, după poziția 17 se introduc două noi poziții, pozițiile 18 și 19, cu următorul cuprins:

  „18

  W64010005

  N03AB02

  PHENYTOINUM

  FENITOINĂ SODICĂ ACCORD
  50 mg/ml

  SOL INJ./
  PERF.

  50 mg/ml

  ACCORD HEALTHCARE LIMITED

  MAREA BRITANIE

  CUTIE CU 5 FIOLE ÎN BLISTER DIN PVC/HÂRTIE, DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ CU CAPACITATEA DE
  5 ML X 5 ML SOL. INJ./PERF.

  PRF

  5

  10,128000

  12,806000

  0,000000

  19

  W64010002

  N03AB02

  PHENYTOINUM

  FENITOINĂ SODICĂ ACCORD
  50 mg/ml

  SOL INJ./
  PERF.

  50 mg/ml

  ACCORD HEALTHCARE LIMITED

  MAREA BRITANIE

  CUTIE CU 5 FIOLE ÎN TĂVIȚĂ DIN POLISTIREN, DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ CU CAPACITATEA DE 5 ML X 5 ML SOL. INJ./PERF.

  PRF

  5

  10,128000

  12,806000

  0,000000“
  16. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“, subprogramul P6.4 „Mucoviscidoză“, poziția 26 se abrogă.17. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“ , subprogramul P6.5 „Boli neurologice degenerative/inflamator-imune“, punctul „P6.5.1 „Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu boli neurologice inflamator-imune“, pozițiile 14-17 se modifică și vor avea următorul cuprins:

  „14

  W59114001

  J06BA02

  IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**

  INTRATECT
  50 g/l

  SOL. PERF.

  50g/l

  BIOTEST PHARMA GMBH

  GERMANIA

  CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ A 20 ML SOL. PERF.

  PRF

  1

  203,850000

  248,860000

  0,000000

  15

  W59114004

  J06BA02

  IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**

  INTRATECT
  50 g/l

  SOL. PERF.

  50g/l

  BIOTEST PHARMA GMBH

  GERMANIA

  CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ A 200 ML SOL. PERF.

  PRF

  1

  1.883,250000

  2.090,900000

  0,000000

  16

  W59114003

  J06BA02

  IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**

  INTRATECT
  50 g/l

  SOL. PERF.

  50g/l

  BIOTEST PHARMA GMBH

  GERMANIA

  CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ A 100 ML SOL. PERF.

  PRF

  1

  1.031,500000

  1.162,490000

  0,000000

  17

  W59114002

  J06BA02

  IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**

  INTRATECT
  50 g/l

  SOL. PERF.

  50g/l

  BIOTEST PHARMA GMBH

  GERMANIA

  CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ A 50 ML SOL. PERF.

  PRF

  1

  530,740000

  616,660000

  0,000000“
  18. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“ , subprogramul P6.15 „Sindrom de imunodeficiență primară“, pozițiile 13-16 se modifică și vor avea următorul cuprins:

  „13

  W59114001

  J06BA02

  IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**

  INTRATECT
  50 g/l

  SOL. PERF.

  50g/l

  BIOTEST PHARMA GMBH

  GERMANIA

  CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ A 20 ML SOL. PERF.

  PRF

  1

  203,850000

  248,860000

  0,000000

  14

  W59114004

  J06BA02

  IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**

  INTRATECT
  50 g/l

  SOL. PERF.

  50g/l

  BIOTEST PHARMA GMBH

  GERMANIA

  CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ A 200 ML SOL. PERF.

  PRF

  1

  1.883,250000

  2.090,900000

  0,000000

  15

  W59114003

  J06BA02

  IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**

  INTRATECT
  50 g/l

  SOL. PERF.

  50g/l

  BIOTEST PHARMA GMBH

  GERMANIA

  CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ A 100 ML SOL. PERF.

  PRF

  1

  1.031,500000

  1.162,490000

  0,000000

  16

  W59114002

  J06BA02

  IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**

  INTRATECT
  50 g/l

  SOL. PERF.

  50g/l

  BIOTEST PHARMA GMBH

  GERMANIA

  CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ A 50 ML SOL. PERF.

  PRF

  1

  530,740000

  616,660000

  0,000000“
  19. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, subprogramul P9.1 „Transplant medular“, pozițiile 168-171 se modifică și vor avea următorul cuprins:

  „168

  W59114001

  J06BA02

  IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**

  INTRATECT 50 g/l

  SOL. PERF.

  50g/l

  BIOTEST PHARMA GMBH

  GERMANIA

  CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ A 20 ML SOL. PERF.

  PRF

  1

  203,850000

  248,860000

  0,000000

  169

  W59114004

  J06BA02

  IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**

  INTRATECT 50 g/l

  SOL. PERF.

  50g/l

  BIOTEST PHARMA GMBH

  GERMANIA

  CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ A 200 ML SOL. PERF.

  PRF

  1

  1.883,250000

  2.090,900000

  0,000000

  170

  W59114003

  J06BA02

  IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**

  INTRATECT 50 g/l

  SOL. PERF.

  50g/l

  BIOTEST PHARMA GMBH

  GERMANIA

  CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ A 100 ML SOL. PERF.

  PRF

  1

  1.031,500000

  1.162,490000

  0,000000

  171

  W59114002

  J06BA02

  IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**

  INTRATECT 50 g/l

  SOL. PERF.

  50g/l

  BIOTEST PHARMA GMBH

  GERMANIA

  CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ A 50 ML SOL. PERF.

  PRF

  1

  530,740000

  616,660000

  0,000000“
  20. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, subprogramul P9.1 „Transplant medular“, poziția 178 se abrogă.21. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, subprogramul P9.1 „Transplant medular“, după poziția 306 se introduc zece noi poziții, pozițiile 307-316, cu următorul cuprins:

  „307

  W64629001

  B02AA02

  ACIDUM TRANEXAMICUM 4)

  ACIDO TRANEXAMICO BIOINDUSTRIA L.I.M. 500 mg/
  5 ml

  SOL. INJ. PT. ADM. I.V. ȘI ORALĂ

  500mg/
  5ml

  CN UNIFARM - S.A.

  ROMÂNIA

  CUTIE CU 5 FIOLE X 5 ML SOL. INJ.

  PR

  5

  2,054400

  2,776800

  0,909200

  308

  W64244003

  J01DH02

  MEROPENEMUM

  MEROPENEM ACCORD 1 g

  PULB. PT. SOL. INJ./PERF.

  1g

  ACCORD HEALTHCARE LIMITED

  MAREA BRITANIE

  CUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ CARE CONȚIN PULB. PT. SOL. INJ./PERF.

  PR

  10

  26,400000

  32,229600

  32,220400

  309

  W64243003

  J01DH02

  MEROPENEMUM

  MEROPENEM ACCORD
  500 mg

  PULB. PT. SOL. INJ./PERF.

  500 mg

  ACCORD HEALTHCARE LIMITED

  MAREA BRITANIE

  CUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ CARE CONȚIN PULB. PT. SOL. INJ./PERF.

  PR

  10

  15,840000

  19,338000

  15,999000

  310

  W64206001

  J01XX08

  LINEZOLIDUM

  LINEZOLID ACCORD
  2 mg/ml

  SOL. PERF.

  2 mg/ml

  ACCORD HEALTHCARE LTD.

  MAREA BRITANIE

  CUTIE CU 10 PUNGI DIN PLASTIC POLIOLEFINIC (PE) MULTISTRAT CARE CONȚIN 300 ML SOL. PERF.

  PR

  10

  108,858000

  122,470000

  0,000000

  311

  W64372001

  L01AA01

  CYCLOPHOSPHAMIDUM

  ENDOXAN
  200 mg

  PULB. PT. SOL. PERF./INJ. I.V.

  200 mg

  TEVA B.V.

  OLANDA

  CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ PULB. PT. SOL. PERF./INJ.

  PR

  1

  11,760000

  15,890000

  0,000000

  312

  W64538001

  L01AB01

  BUSULFANUM

  BUSULFAN FRESENIUS KABI 6 mg/ml

  CONC. PT. SOL. PERF.

  6 mg/ml

  FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GMBH

  GERMANIA

  AMBALAJ COLECTIV CU 8 FLAC. (8 CUTII A CÂTE 1 FLAC.) X 10 ML

  PR

  8

  656,190000

  720,016250

  0,000000

  313

  W63391001

  N02AX02

  TRAMADOLUM

  TRAMAL RETARD 100 mg

  COMPR. ELIB. PREL.

  100 mg

  STADA ARZNEIMITTEL AG

  GERMANIA

  CUTIE X 1 BLIST. AL/PVDC X 10 COMPR. FILM. CU ELIB. PREL.

  P-RF

  10

  0,468799

  0,633600

  0,025400

  314

  W63391003

  N02AX02

  TRAMADOLUM

  TRAMAL RETARD 100 mg

  COMPR. ELIB. PREL.

  100 mg

  STADA ARZNEIMITTEL AG

  GERMANIA

  CUTIE X 1 BLIST. AL/PP X 10 COMPR. FILM. CU ELIB. PREL.

  P-RF

  10

  0,468799

  0,633600

  0,025400

  315

  W63389001

  N02AX02

  TRAMADOLUM

  TRAMAL RETARD 150 mg

  COMPR. ELIB. PREL.

  150 mg

  STADA ARZNEIMITTEL AG

  GERMANIA

  CUTIE X 1 BLIST. PVC-PVDC/AL X 10 COMPR. FILM. CU ELIB. PREL.

  P-RF

  10

  0,630000

  0,851000

  0,000000

  316

  W63389002

  N02AX02

  TRAMADOLUM

  TRAMAL RETARD 150 mg

  COMPR. ELIB. PREL.

  150 mg

  STADA ARZNEIMITTEL AG

  GERMANIA

  CUTIE X 1 BLIST. PP/AL X 10 COMPR. FILM. CU ELIB. PREL.

  P-RF

  10

  0,630000

  0,851000

  0,000000“
  22. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, subprogramul P9.2 „Transplant de cord“, după poziția 123 se introduce o nouă poziție, poziția 124, cu următorul cuprins:

  „124

  W64206001

  J01XX08

  LINEZOLIDUM

  LINEZOLID ACCORD
  2 mg/ml

  SOL. PERF.

  2 mg/ml

  ACCORD HEALTHCARE LTD.

  MAREA BRITANIE

  CUTIE CU 10 PUNGI DIN PLASTIC POLIOLEFINIC (PE) MULTISTRAT CARE CONȚIN 300 ML SOL. PERF.

  PR

  10

  108,858000

  122,470000

  0,000000“
  23. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, subprogramul P9.3 „Transplant hepatic“, după poziția 125 se introduc două noi poziții, pozițiile 126 și 127, cu următorul cuprins:

  „126

  W64629001

  B02AA02

  ACIDUM TRANEXAMICUM 4)

  ACIDO TRANEXAMICO BIOINDUSTRIA L.I.M. 500 mg/
  5 ml

  SOL. INJ. PT. ADM. I.V. ȘI ORALĂ

  500 mg/ 5 ml

  CN UNIFARM - S.A.

  ROMÂNIA

  CUTIE CU 5 FIOLE X
  5 ML SOL. INJ.

  PR

  5

  2,054400

  2,776800

  0,909200

  127

  W64206001

  J01XX08

  LINEZOLIDUM

  LINEZOLID ACCORD
  2 mg/ml

  SOL. PERF.

  2 mg/ml

  ACCORD HEALTHCARE LTD.

  MAREA BRITANIE

  CUTIE CU 10 PUNGI DIN PLASTIC POLIOLEFINIC (PE) MULTISTRAT CARE CONȚIN 300 ML SOL. PERF.

  PR

  10

  108,858000

  122,470000

  0,000000“
  24. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, subprogramul P9.4 „Transplant renal combinat rinichi și pancreas“, pozițiile 156-159 se modifică și vor avea următorul cuprins:

  „156

  W59114001

  J06BA02

  IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ **

  INTRATECT
  50 g/l

  SOL. PERF.

  50 g/l

  BIOTEST PHARMA GMBH

  GERMANIA

  CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ A 20 ML SOL. PERF.

  PRF

  1

  203,850000

  248,860000

  0,000000

  157

  W59114004

  J06BA02

  IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ **

  INTRATECT
  50 g/l

  SOL. PERF.

  50 g/l

  BIOTEST PHARMA GMBH

  GERMANIA

  CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ A 200 ML SOL. PERF.

  PRF

  1

  1.883,250000

  2.090,900000

  0,000000

  158

  W59114003

  J06BA02

  IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ **

  INTRATECT
  50 g/l

  SOL. PERF.

  50 g/l

  BIOTEST PHARMA GMBH

  GERMANIA

  CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ A 100 ML SOL. PERF.

  PRF

  1

  1.031,500000

  1.162,490000

  0,000000

  159

  W59114002

  J06BA02

  IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ **

  INTRATECT
  50 g/l

  SOL. PERF.

  50 g/l

  BIOTEST PHARMA GMBH

  GERMANIA

  CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ A 50 ML SOL. PERF.

  PRF

  1

  530,740000

  616,660000

  0,000000“
  25. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, subprogramul P9.4 „Transplant renal combinat rinichi și pancreas“, după poziția 211 se introduc două noi poziții, pozițiile 212 și 213, cu următorul cuprins:

  „212

  W64206001

  J01XX08

  LINEZOLIDUM

  LINEZOLID ACCORD
  2 mg/ml

  SOL. PERF.

  2 mg/ml

  ACCORD HEALTHCARE LTD.

  MAREA BRITANIE

  CUTIE CU 10 PUNGI DIN PLASTIC POLIOLEFINIC (PE) MULTISTRAT CARE CONȚIN 300 ML SOL. PERF.

  PR

  10

  108,858000

  122,470000

  0,000000

  213

  W64372001

  L01AA01

  CYCLOPHOSPHAMIDUM

  ENDOXAN
  200 mg

  PULB. PT. SOL. PERF./INJ. I.V.

  200 mg

  TEVA B.V.

  OLANDA

  CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ PULB. PT. SOL. PERF./INJ.

  PR

  1

  11,760000

  15,890000

  0,000000“
  26. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, subprogramul P9.5 „Transplant celule pancreatice“, după poziția 38 se introduce o nouă poziție, poziția 39, cu următorul cuprins:

  „39

  W64206001

  J01XX08

  LINEZOLIDUM

  LINEZOLID ACCORD
  2 mg/ml

  SOL. PERF.

  2 mg/ml

  ACCORD HEALTHCARE LTD.

  MAREA BRITANIE

  CUTIE CU 10 PUNGI DIN PLASTIC POLIOLEFINIC (PE) MULTISTRAT CARE CONȚIN 300 ML SOL. PERF.

  PR

  10

  108,858000

  122,470000

  0,000000“
  27. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, subprogramul P9.6 „Transplant pulmonar“, după poziția 144 se introduc șase noi poziții, pozițiile 145-150, cu următorul cuprins:

  „145

  W64629001

  B02AA02

  ACIDUM TRANEXAMICUM 4)

  ACIDO TRANEXAMICO BIOINDUSTRIA L.I.M. 500 mg/5 ml

  SOL. INJ. PT. ADM. I.V. ȘI ORALĂ

  500 mg/
  5 ml

  CN UNIFARM - S.A.

  ROMÂNIA

  CUTIE CU 5 FIOLE X 5 ML SOL. INJ.

  PR

  5

  2,054400

  2,776800

  0,909200

  146

  W64206001

  J01XX08

  LINEZOLIDUM

  LINEZOLID ACCORD
  2 mg/ml

  SOL. PERF.

  2 mg/ml

  ACCORD HEALTHCARE LTD.

  MAREA BRITANIE

  CUTIE CU 10 PUNGI DIN PLASTIC POLIOLEFINIC (PE) MULTISTRAT CARE CONȚIN 300 ML SOL. PERF.

  PR

  10

  108,858000

  122,470000

  0,000000

  147

  W63391001

  N02AX02

  TRAMADOLUM

  TRAMAL RETARD 100 mg

  COMPR. ELIB. PREL.

  100 mg

  STADA ARZNEIMITTEL AG

  GERMANIA

  CUTIE X 1 BLIST. AL/PVDC X 10 COMPR. FILM. CU ELIB. PREL.

  P-RF

  10

  0,468799

  0,633600

  0,025400

  148

  W63391003

  N02AX02

  TRAMADOLUM

  TRAMAL RETARD 100 mg

  COMPR. ELIB. PREL.

  100 mg

  STADA ARZNEIMITTEL AG

  GERMANIA

  CUTIE X 1 BLIST. AL/PP X 10 COMPR. FILM. CU ELIB. PREL.

  P-RF

  10

  0,468799

  0,633600

  0,025400

  149

  W63389002

  N02AX02

  TRAMADOLUM

  TRAMAL RETARD 150 mg

  COMPR. ELIB. PREL.

  150 mg

  STADA ARZNEIMITTEL AG

  GERMANIA

  CUTIE X 1 BLIST. PP/AL X 10 COMPR. FILM. CU ELIB. PREL.

  P-RF

  10

  0,630000

  0,851000

  0,000000

  150

  W63389001

  N02AX02

  TRAMADOLUM

  TRAMAL RETARD 150 mg

  COMPR. ELIB. PREL.

  150 mg

  STADA ARZNEIMITTEL AG

  GERMANIA

  CUTIE X 1 BLIST. PVC-PVDC/AL X 10 COMPR. FILM. CU ELIB. PREL.

  P-RF

  10

  0,630000

  0,851000

  0,000000“
  28. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, subprogramul P9.7 „Tratamentul stării posttransplant în ambulatoriu al pacienților transplantați“, după poziția 138 se introduce o nouă poziție, poziția 139, cu următorul cuprins:

  „139

  W61530002

  J05AF05

  LAMIVUDINUM

  EPIVIR 300 mg

  COMPR. FILM.

  300 mg

  VIIV HEALTHCARE UK LIMITED

  MAREA BRITANIE

  CUTIE X 1 FLAC. PEID X 30 COMPR. FILM.

  PR

  30

  8,109199

  9,899599

  0,897734“
  29. La secțiunea P10 „Programul național de supleere a funcției renale la bolnavii cu insuficiență renală cronică“, după poziția 99 se introduce o nouă poziție, poziția 100, cu următorul cuprins:

  „100

  W64166002

  H05BX01

  CINACALCETUM **

  CINACALCET HEATON 30 mg

  COMPR.

  30 mg

  HEATON K.S.

  REPUBLICA CEHĂ

  CUTIE CU BLIST. PVC-PE-PVDC/AL X 28 COMPR. FILM.

  PRF

  28

  13,271071

  15,827857

  0,000000“


  Articolul II

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare începând cu luna septembrie 2018.

  Ministrul sănătății,
  Sorina Pintea
  p. Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
  Răzvan Teohari Vulcănescu

  ----