ORDIN nr. 5.576 din 7 octombrie 2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ȘI SPORTULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 768 din 1 noiembrie 2011
  În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului,
  în temeiul art. 82 alin. (3) din Legea educației naționale nr. 1/2011,
  ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului emite prezentul ordin.

  Articolul 1

  Se aprobă Criteriile generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Direcția generală educație și învățare pe tot parcursul vieții, Direcția generală economic, finanțe, resurse umane, Direcția generală învățământ în limbile minorităților, relația cu Parlamentul și partenerii sociali, Direcția generală management, resurse umane și rețea școlară, inspectoratele școlare județene/al municipiului București și unitățile de învățământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 3

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului,
  Daniel Petru Funeriu

  București, 7 octombrie 2011.
  Nr. 5.576.


  ANEXĂ

  CRITERII GENERALE
  de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat