ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 26 din 25 aprilie 2007
pentru modificarea art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2005 privind administrarea pădurilor din România
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 282 din 27 aprilie 2007  Având în vedere faptul că neprelungirea termenului de reautorizare a ocoalelor silvice private ar determina imposibilitatea administrării a 640.000 ha de pădure, situaţie ce ar avea consecinţe dezastruoase asupra fondului forestier naţional, şi faptul că aceasta reprezintă o situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, se impune adoptarea imediată a unui act normativ care să o reglementeze.
  în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Articolul UNIC

  Articolul 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2005 privind administrarea pădurilor din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 939 din 20 octombrie 2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 38/2006, se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 7. - În termen de 30 de luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, ocoalele silvice prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b), înfiinţate până la această dată, vor solicita reautorizarea în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă."
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  ----------------
  Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
  Decebal Traian Remeş
  Bucureşti, 25 aprilie 2007.
  Nr. 26.
  ----