LEGE nr. 323 din 20 octombrie 2009
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2008 privind modificarea şi completarea titlului I al Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97 din 27 august 2008 privind modificarea şi completarea titlului I al Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 630 din 29 august 2008, cu următoarele modificări şi completări:
  1. La articolul I, după punctul 1 se introduce un nou punct, punctul 1^1, cu următorul cuprins:
  "1^1. La articolul 2, punctul 34 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "34. alegeri parţiale - alegeri organizate în cazul încetării unui mandat de deputat sau de senator.""
  2. La articolul I punctul 36, alineatul (16) al articolului 29 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(16) Înalţii funcţionari publici pot candida la alegerile pentru Camera Deputaţilor şi Senat numai dacă la data depunerii candidaturii le-au încetat raporturile de serviciu, în condiţiile legii."
  3. La articolul I, după punctul 71 se introduce un nou punct, punctul 71^1, cu următorul cuprins:
  "71^1. La articolul 48, alineatul (17) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(17) La alegerile parţiale pot participa numai partidele politice şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care la alegerile generale au îndeplinit pragul electoral prevăzut de prezentul titlu, individual sau într-o alianţă politică ori electorală. Alegerile parţiale se desfăşoară într-un singur tur, cel mai bine clasat candidat urmând a fi declarat câştigător.""
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.
  p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
  DANIELA POPA
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  MIRCEA-DAN GEOANĂ
  Bucureşti, 20 octombrie 2009.
  Nr. 323.
  --------