LEGE nr. 24 din 20 martie 2020pentru modificarea art. 14 din Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 229 din 20 martie 2020
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul I

  Articolul 14 din Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 599 din 13 iulie 2018, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 14

  Valoarea nominală a unui tichet de masă nu poate depăși suma de 20 de lei.


  Articolul II

  Prevederile prezentei legi intră în vigoare la data de întâi a lunii următoare celei în care prezenta lege se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ION-MARCEL CIOLACU
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  TITUS CORLĂȚEAN

  București, 20 martie 2020.
  Nr. 24.
  -----