ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 140 din 6 decembrie 2007
pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Legea nr. 495/2004 privind salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului din administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi de la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 858 din 13 decembrie 2007  Având în vedere că neincluderea valorii de referinţă sectoriale în cadrul anexelor nr. 1 şi 2 la Legea nr. 495/2004 privind salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului din administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi de la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate, astfel cum au fost modificate prin Legea nr. 334/2007, are drept consecinţe imposibilitatea calculării şi, pe cale de consecinţă, a plăţii salariilor personalului încadrat în centrala Ministerului Afacerilor Externe pe funcţii diplomatice şi consulare şi pe funcţiile specifice de execuţie, fapt ce contravine principiilor care guvernează materia relaţiilor de muncă,
  ţinând cont de faptul că cele de mai sus constituie o situaţie cu caracter extraordinar a cărei reglementare nu poate fi amânată,
  în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Articolul I

  Anexele nr. 1 şi 2 la Legea nr. 495/2004 privind salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului din administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi de la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.136 din 1 decembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
  1. La anexa nr. 1, titlul va avea următorul cuprins:
  "SALARIILE DE BAZĂ
  pentru funcţiile diplomatice şi consulare
  Valoarea de referinţă sectorială:
  decembrie 2007 - 323,15 lei"
  2. La anexa nr. 2, titlul va avea următorul cuprins:
  "SALARIILE DE BAZĂ
  pentru funcţiile specifice de execuţie
  Valoarea de referinţă sectorială:
  decembrie 2007 - 323,15 lei"


  Articolul II

  Prezenta ordonanţă de urgenţă se aplică începând cu drepturile salariale aferente lunii decembrie 2007.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  ---------------
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Anton Niculescu,
  secretar de stat
  Ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse,
  Paul Păcuraru
  Ministrul economiei şi finanţelor,
  Varujan Vosganian
  Bucureşti, 6 decembrie 2007.
  Nr. 140.
  ----