ORDIN nr. 1.397 din 22 octombrie 2002
pentru aprobarea Normelor de organizare, funcţionare şi control vamal al activităţii de comercializare a mărfurilor în regim duty-free
EMITENT
 • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 777 din 25 octombrie 2002  În baza prevederilor art. 12 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 104/2002 privind regimul vamal al mărfurilor comercializate în regim duty-free şi ale art. 14 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Normele de organizare, funcţionare şi control vamal al activităţii de comercializare a mărfurilor în regim duty-free, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Direcţia Generală a Vamilor, unităţile sale subordonate, precum şi Direcţia generală de politica şi legislaţie fiscală din cadrul Ministerului Finanţelor Publice vor lua măsuri pentru aducerea la îndeplinire a dispoziţiilor prezentului ordin.


  Articolul 3

  Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul finanţelor publice,
  Mihai Nicolae Tanasescu
  Bucureşti, 22 octombrie 2002.
  Nr. 1.397.


  Anexă

  NORMA 22/10/2002