ORDIN nr. 382 din 26 august 2002
pentru aprobarea Regulilor şi normelor tehnice privind producerea, controlul, certificarea calităţii şi/sau comercializarea materialului săditor pomicol
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAŢIEI ŞI PĂDURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 5 noiembrie 2002  În baza prevederilor art. 12 din Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi înregistrarea soiurilor de plante,
  având în vedere necesitatea armonizării legislaţiei româneşti cu reglementările Directivei Consiliului Uniunii Europene nr. 92/34/CEE privind comercializarea materialului de înmulţire a plantelor fructifere şi a plantelor fructifere destinate producţiei de fructe,
  în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Regulile şi normele tehnice privind producerea, controlul, certificarea calităţii şi/sau comercializarea materialului săditor pomicol, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  (1) Prevederile art. 1, partea a II-a, anexa nr. 20 din Ordinul ministrului agriculturii şi alimentaţiei nr. 65/1997 privind aprobarea Normelor tehnice pentru producerea, controlul, certificarea şi comercializarea seminţelor şi materialului săditor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 251 din 24 septembrie 1997, se abroga.
  (2) Materialul săditor pomicol din producţia anului 2002 poate fi certificat în condiţiile Ordinului ministrului agriculturii şi alimentaţiei nr. 65/1997 şi comercializat până la lichidarea stocului, dar nu mai târziu de sfârşitul anului de piaţa 2003/2004.


  Articolul 3

  Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul agriculturii,
  alimentaţiei şi pădurilor,
  Ilie Sarbu
  Bucureşti, 26 august 2002.
  Nr. 382.


  Anexă

  REGULI 26/08/2002