HOTĂRÂRE nr. 498 din 18 aprilie 2003 (*actualizata*)
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitara a Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989
(actualizata până la data de 21 mai 2003*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------------
  *) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 324 din 14 mai 2003. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. până la data de 21 mai 2003, cu modificările aduse de RECTIFICAREA nr. 498 din 18 aprilie 2003.
  În temeiul art. 107 din Constitutie şi al art. 51^1 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă Normele metodologice de aplicare unitara a Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  Ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, prefectii, presedintii consiliilor judetene, primarii, precum şi entitatile implicate în restituirea în natura sau acordarea altor măsuri reparatorii stabilite de lege pentru imobilele preluate în mod abuziv vor duce la indeplinire dispozitiile prezentei hotărâri.


  Articolul 3

  (1) Pe data intrarii în vigoare a prezentei hotărâri se abroga art. 1-15 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 614/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 379 din 11 iulie 2001, precum şi orice alte dispozitii contrare.
  (2) Deciziile sau dispozitiile emise cu respectarea prevederilor cuprinse la art. 1-15 din normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 614/2001 îşi păstrează deplina valabilitate.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul administraţiei publice,
  Octav Cozmanca
  Ministrul finanţelor publice,
  Mihai Nicolae Tanasescu
  Ministrul Autorităţii pentru Privatizare
  şi Administrarea Participatiilor Statului,
  Ovidiu Tiberiu Musetescu
  Ministrul industriei şi resurselor,
  Dan Ioan Popescu
  Bucureşti, 18 aprilie 2003.
  Nr. 498.


  Anexă

  NORMA 18/04/2003