HOTĂRÂRE nr. 1.056 din 23 septembrie 2009
pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi desfăşurarea controlului doping
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 666 din 6 octombrie 2009  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 75 din Legea nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă Normele metodologice privind organizarea şi desfăşurarea controlului doping, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.592/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi desfăşurarea controlului doping, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 960 din 29 noiembrie 2006.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  ---------------
  Secretarul general al Guvernului,
  Daniela Nicoleta Andreescu
  Preşedintele Agenţiei Naţionale
  Anti-Doping,
  Graziela Elena Vâjială
  Ministrul tineretului şi sportului,
  Sorina Luminiţa Plăcintă
  Ministrul sănătăţii,
  Ion Bazac
  Bucureşti, 23 septembrie 2009.
  Nr. 1.056.


  Anexă

  NORMA 23/09/2009