HOTĂRÂRE nr. 451 din 4 iunie 2020pentru aprobarea Notei de fundamentare referitoare la necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiții "VIZIUNE 2020"
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 11 iunie 2020
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă Nota de fundamentare referitoare la necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiții „VIZIUNE 2020“, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  Finanțarea proiectului de investiții prevăzut la art. 1 se realizează din fonduri externe nerambursabile și de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Interne, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.


  Articolul 3

  Ministerul Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, și Inspectoratul General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne răspund de modul de utilizare a sumelor aprobate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Ministrul afacerilor interne,
  Marcel Ion Vela
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu

  București, 4 iunie 2020.
  Nr. 451.

  ANEXĂ

  NOTĂ DE FUNDAMENTARE
  referitoare la necesitatea și oportunitatea efectuării
  cheltuielilor aferente proiectului de investiții „VIZIUNE 2020“

  Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) este o instituție publică, aflată în coordonarea Departamentului pentru Situații de Urgență, cu statut militar, pilon principal al Sistemului Național de Management al Situațiilor de Urgență (SNMSU), care asigură prevenirea, pregătirea și răspunsul în situații de urgență.
  IGSU asigură, la nivel național, punerea în aplicare într-o concepție unitară a legislației în vigoare în domeniile apărării vieții, bunurilor și a mediului împotriva incendiilor și dezastrelor, precum și al realizării măsurilor de protecție civilă și gestionarea situațiilor de urgență.
  În calitate de integrator al SNMSU, creat în 2004, IGSU coordonează acțiunile instituțiilor implicate în managementul situațiilor de urgență, asigurând și funcția de punct național de contact în relația cu organizațiile internaționale guvernamentale și neguvernamentale cu responsabilități în domeniu.
  Inspectoratul General de Aviație al MAI (IGAv) este componentă a Sistemului Național de Servicii Medicale de Urgență și desfășoară activități în cooperare cu SMURD și IGSU, ca operator aerian medical pentru Ministerul Sănătății.
  Necesitatea de adaptare dinamică și succesivă, care să asigure abordarea multidisciplinară a riscurilor, integrarea intervențiilor de descarcerare, CBRN, pirotehnice, căutare-salvare din medii ostile vieții, acordarea primului ajutor calificat, este principala problemă a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență în acest context economic, social, tehnologic.
  Prioritățile de consolidare și dezvoltare ale Inspectoratului General pentru Situații de Urgență sunt generate de procesele de schimbare care dinamizează și influențează pozitiv sau negativ evoluția societății românești și au fost transpuse în Strategia de consolidare și dezvoltare a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență pentru perioada 2016-2025, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 951/2016, prin obiectivele generale și specifice, respectiv rezultatele așteptate.
  Prioritățile IGSU includ activități specifice pentru realizarea capacității operaționale și de răspuns necesare managementului situațiilor de urgență, reducerii impactului factorilor de risc, concomitent cu creșterea gradului de dotare pentru oferirea unui răspuns credibil în procesul de restabilire a stării de normalitate după dezastre.
  Două dintre rezultatele așteptate din cadrul obiectivului general nr. 3: Consolidarea și dezvoltarea capacității operaționale și de răspuns din Strategia de consolidare și dezvoltare a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență pentru perioada 2016-2025 sunt reducerea timpului de răspuns, respectiv limitarea consecințelor situațiilor de urgență (scăderea numărului de victime și limitarea patrimoniului afectat).
  Potrivit studiilor internaționale în domeniu^1, numărul persoanelor decedate și valoarea pagubelor înregistrate sunt dependente de timpul de răspuns.
  ^1 https://www.epsu.org/sites/default/files/article/files/6367-Its-about-time-LOW-RES2.pdf

  În prezent, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență se află în imposibilitatea atingerii celor două rezultate, din cauza dotării insuficiente și inadecvate cu mijloace tehnice și echipamente necesare asigurării unui răspuns eficient în situații de urgență/dezastre și evenimente HILP (High Impact Low Probability), cele mai importante dintre acestea fiind:– numărul insuficient de mijloace tehnice moderne, care să asigure intervenția rapidă și eficientă. Cele existente sunt relativ vechi și uzate și nu pot asigura eficiența operațională, viteza de reacție, fiabilitate în funcționare și securitatea personalului care încadrează aceste mijloace tehnice; – numărul insuficient al materialelor, utilajelor, accesoriilor de primă necesitate la intervenții care să asigure eficiența și rapiditate, precum și securitatea personalului operativ.
  Deficiențele menționate anterior conduc la cheltuieli ridicate de întreținere și reparații curente impuse de starea tehnică și de vechimea mijloacelor tehnice și a echipamentelor pentru menținerea acestora în stare de operativitate și dificultăți majore în obținerea avizelor de inspecție tehnică periodică, în special din cauza gradului mare de poluare și a caracteristicilor reduse de frânare.
  În ceea ce privește structura de aviație a Ministerului Afacerilor Interne, în prezent IGAv dispune de 22 de aeronave (20 elicoptere și 2 avioane) reprezentând un grad general de asigurare de 56% față de totalul prevăzut în Strategia Dezvoltării Aviației Ministerului Afacerilor Interne. Vechimea acestora (a elicopterelor deja existente) se încadrează între 1 și 45 de ani (începând cu anul 1973 - ultima achiziție cu anul de fabricație în 2017), 6 sunt de tip Mi-8/Mi-17 (vechime între 29 și 47 de ani) de producție sovietică, 2 sunt de tip IAR-316B (vechime între 34 și 40 de ani) de producție românească sub patent franțuzesc, 12 sunt de tip EC-135/H-135 (vechime între 2 ani și 16 ani) produse de Airbus Helicopters.
  Aeronavele sunt dispuse în 5 unități speciale de aviație (București, Cluj, Caransebeș, Tulcea, Iași) și 8 puncte de operare aeromedicală (București, Craiova, Arad, Jibou, Târgu Mureș, Iași, Galați, Constanța).
  Flota de aeronave existentă în cadrul Inspectoratului General de Aviație asigură efectuarea unei game variate de misiuni, dar cea mai mare parte a acestora o reprezintă intervenția în situații de urgență (80-85% din totalul misiunilor).
  Din totalul de 14 elicoptere ușoare aflate în dotare, 10 sunt destinate executării misiunilor aeromedicale în cadrul celor 8 puncte de operare aeromedicale.
  La fiecare punct de operare aeromedicală este dispus un elicopter. Din experiența dobândită până în prezent, având în vedere că la fiecare 800/1.000 de ore de funcționare un elicopter se află în lucrări de mentenanță (pentru cca 2 luni), este necesar a fi asigurate 2-3 elicoptere (back-up) la o flotă de 10 elicoptere.
  Pentru eficientizarea intervențiilor în situații de urgență este necesară completarea deficitului de elicoptere, înființarea a 3 puncte aeromedicale pentru operarea în zona montană, concomitent cu creșterea nivelului de pregătire și instruire a personalului navigant. Astfel, a fost identificată ca o primă nevoie achiziționarea a 6 elicoptere ușoare multifuncționale echipate pentru operare în zona montană și a 6 elicoptere medii-grele multifuncționale echipate corespunzător pentru intervenții în situații de urgență atât în zona Mării Negre, cât și pe teritoriul național.
  Elicopterele ușoare au ca destinație căutarea-salvarea din mediul montan și executarea misiunilor aeromedicale solicitate. Din cele cu care se execută în prezent astfel de misiuni, doar unul singur dispune de capacități necesare pentru troliere, iar cele prevăzute a fi achiziționate vor fi echipate toate cu sistem de troliere pentru îndeplinirea misiunilor de căutare-salvare din zone greu accesibile.
  Prin achiziționarea a 6 elicoptere ușoare multifuncționale și dispunerea acestora în unitățile aeromedicale existente și în cele ce se vor înființa în zona montană va crește numărul intervențiilor pentru acordarea asistenței medicale de urgență și transportul victimelor în stare gravă la unitățile spitalicești cu cel puțin 20% (peste 700 de misiuni), beneficiul fiind cuantificat în numărul de victime care vor avea acces la asistență medicală de urgență într-un timp mai scurt de intervenție.
  Totodată, elicopterele ce se vor achiziționa vor asigura atât continuitatea intervențiilor în punctele de operare aeromedicală prin înlocuirea celor ce se află în lucrări de mentenanță planificată, cât și instruirea personalului navigant în cadrul Detașamentului de Instruire și Perfecționare.
  Astfel, cu o flotă de 16 elicoptere ușoare multifuncționale se vor asigura atât serviciul continuu în cele 11 puncte de operare aeromedicală (cu 14 elicoptere, din care 3 sunt de back-up pentru perioadele de efectuare a mentenanței), cât și instruirea continuă a personalului navigant (cu 2 elicoptere).
  Elicopterele medii/grele sunt utilizate în misiuni precum: stingerea incendiilor, căutare-salvare, evacuare personal, transport personal și materiale, asistență medicală pentru victime multiple și evacuare.
  Cele 6 elicoptere tip Mi8/17, aflate în dotarea Inspectoratului General de Aviație, au o vechime foarte mare (între 29 și 47 de ani) și o echipare ce nu permite executarea întregii game de misiuni în situații de urgență. Mai mult, în viitorul apropiat, ele vor ieși din serviciu ca urmare a expirării resursei tehnice totale, fiind incertă posibilitatea prelungirii resursei acestora.
  În prezent, România nu dispune de nicio aeronavă echipată corespunzător care să poată executa misiuni de căutare-salvare pe mare.
  Ca primă necesitate, se vor achiziționa 6 elicoptere medii/grele multifuncționale destinate intervențiilor în situații de urgență, 3 dintre ele echipate pentru misiuni pe mare și 3 pentru misiuni de uscat. Elicopterele vor fi dispuse în unitățile speciale de aviație existente și vor asigura și instruirea continuă a personalului navigant.
  Necesitatea achiziționării elicopterelor a fost transpusă inclusiv în Memorandumul cu tema: „Punerea în stare de disponibilitate, modernizare și dotare a componentei de aviație din Ministerul Afacerilor Interne (MAI) și Ministerul Apărării Naționale (MApN), pentru executarea în comun a misiunilor în situații de urgență și inițierea unui program de investiții privind achiziția mijloacelor de mobilitate aeriană multirol capabile de intervenții specifice de căutare-salvare la nivel național“, aprobat de Guvernul României.
  Pentru soluționarea deficiențelor menționate și atingerea celor două rezultate, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență în parteneriat cu Inspectoratul General de Aviație al MAI a propus spre finanțare proiectul „VIZIUNE 2020“, prin intermediul Programului operațional Infrastructură mare - obiectivul specific 5.2 - „Creșterea nivelului de pregătire pentru o reacție rapidă și eficientă la dezastre a echipajelor de intervenție“, unde IGSU este solicitant eligibil^2.
  ^2 https://www.epsu.org/sites/default/files/article/files/6367-Its-about-time-LOW-RES2.pdf;

  https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/771245/response-times-fires-england-1718-hosb0119.pdf;
  https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/6234/1778745.pdf.
  Proiectul de investiții „VIZIUNE 2020“ vizează achiziția de mijloace tehnice și echipamente specifice și are ca indicator reducerea timpului de răspuns.
  Pentru finanțarea achiziției de mijloace tehnice și echipamente vor fi utilizate fonduri europene nerambursabile, prin intermediul Programului operațional Infrastructură mare.
  Obiectivul general al proiectului de investiții „VIZIUNE 2020“ este de a dezvolta și consolida capacitatea de răspuns la dezastre și la evenimente HILP (High Impact Low Probability) a autorităților responsabile, prin dezvoltarea următorilor piloni strategici: terestru, maritim, aerian, respectiv comandă și control, și constă în achiziționarea de mijloace tehnice și echipamente pentru dotarea autorităților responsabile.
  Proiectul este localizat pe toată suprafața României, întrucât Inspectoratul General pentru Situații de Urgență are prin structura sa organizatorică unități teritoriale subordonate în fiecare județ al țării.
  Bugetul total al proiectului este de 3.263.410 mii lei, din care:– 2.767.255 mii lei reprezentând finanțare din fonduri externe nerambursabile - 84,8%;– 489.511 mii lei reprezentând cofinanțare - 15%;– 6.644 mii lei reprezentând cheltuieli neeligibile - 0,2%.
  Principalul rezultat al implementării proiectului de investiții „VIZIUNE 2020“ este reducerea timpului de răspuns de la 13 minute și 50 secunde (raportat la nivelul anului 2018) la 12 minute și 6 secunde raportat la finalul anului 2022, datorită atât performanțelor tehnice superioare ale mijloacelor tehnice achiziționate, cât și modului eficient de coordonare și de realizare a intervențiilor.
  Achiziția de tehnică și echipamente prin proiectul de investiții „VIZIUNE 2020“ va permite atingerea unui grad de dotare de 80% a tehnicii de intervenție aflate în durata normală de exploatare.
  Prin implementarea proiectului, valoarea pagubelor materiale și rata mortalității vor fi diminuate datorită reducerii timpului de răspuns^3, în baza rezultatelor studiilor internaționale.
  ^3 https://www.epsu.org/sites/default/files/article/files/6367-Its-about-time-LOW-RES2.pdf;
  https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/771245/response-times-fires-england-1718-hosb0119.pdf;
  https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/6234/1778745.pdf.

  CARACTERISTICI PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI
  ai proiectului de investiții „VIZIUNE 2020“

  Titular: Ministerul Afacerilor Interne
  Beneficiar: Inspectoratul General pentru Situații de Urgență
  Inspectoratul General de Aviație al M.A.I.
  Amplasament: strada Banu Dumitrache nr. 2, sectorul 2, București
  Calea Ion Zăvoi nr. 14, sectorul 1, București
  Indicatori tehnico-economici

  Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA)
  (în prețuri valabile la martie 2020; 1 euro = 4,81 lei)
  din care:

  mii lei

  3.263.410

  - Inspectoratul General pentru Situații de Urgență

  mii lei

  2.240.486

  - Inspectoratul General de Aviație al M.A.I.

  mii lei

  1.022.924

  Ø Eșalonarea proiectului de investiții
    

  Anul I
   
  mii lei

  620.000

  Anul II
   
  mii lei

  620.000

  Anul III
   
  mii lei

  620.000

  Anul IV
   
  mii lei

  620.000

  Anul V
   
  mii lei

  620.000

  Anul VI
   
  mii lei

  163.410

  Capacități totale:
    

  Autospecială descarcerare

  buc. (cpl)

  60

  Container cu echipamente individuale de protecție

  buc. (cpl)

  49

  Autocamion cu sistem hidraulic de încărcare/ descărcare cu cârlig

  buc. (cpl)

  63

  Autospecială de stingere cu apă și spumă 4.000 l

  buc. (cpl)

  276

  Autospecială de stingere cu apă și spumă 10.000 l

  buc. (cpl)

  200

  Centru de comunicații pentru punctul de comandă mobil mediu

  buc. (cpl)

  33

  Autoplatformă
   
  buc. (cpl)

  18

  Autospecială de primă intervenție pentru lucrul cu apă la înaltă presiune și hidroperforare

  buc. (cpl)

  42

  Navă multirol
   
  buc. (cpl)

  1

  Șalupă multirol
   
  buc. (cpl)

  3

  Centrul Național de Răspuns la Dezastre

  buc.

  1

  Elicopter ușor
   
  buc. (cpl)

  6

  Elicopter mediu/greu uscat
   
  buc. (cpl)

  3

  Elicopter mediu/greu maritim
   
  buc. (cpl)

  3

  din care:
     

  - Inspectoratul General pentru Situații de Urgență
    

  Autospecială descarcerare

  buc. (cpl)

  60

  Container cu echipamente individuale de protecție

  buc. (cpl)

  49

  Autocamion cu sistem hidraulic de încărcare/descărcare cu cârlig

  buc. (cpl)

  63

  Autospecială de stingere cu apă și spumă 4.000 l

  buc. (cpl)

  276

  Autospecială de stingere cu apă și spumă 10.000 l

  buc. (cpl)

  200

  Centru de comunicații pentru punctul de comandă mobil mediu

  buc. (cpl)

  33

  Autoplatformă

  buc. (cpl)

  18

  Autospecială de primă intervenție pentru lucrul cu apă la înaltă presiune și hidroperforare

  buc. (cpl)

  42

  Navă multirol

  buc. (cpl)

  1

  Șalupă multirol

  buc. (cpl)

  3

  Centrul Național de Răspuns la Dezastre

  buc.

  1

  - Inspectoratul General de Aviație al M.A.I.
    

  Elicopter ușor

  buc. (cpl)

  6

  Elicopter mediu/greu uscat

  buc. (cpl)

  3

  Elicopter mediu/greu maritim

  buc. (cpl)

  3

  Durata totală de execuție a proiectului investiției

  luni

  63

  Finanțarea investiției
  Finanțarea proiectului de investiții se realizează din fonduri externe nerambursabile și de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Interne, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.

  -----