HOTĂRÂRE nr. 4 din 24 noiembrie 2018pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare internă al Colegiului Psihologilor din România
EMITENT
 • COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 116 din 14 februarie 2019
  În temeiul dispozițiilor art. 27 lit. a) din Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România, cu modificările ulterioare,
  Convenția națională a Colegiului Psihologilor din România hotărăște:

  Articolul 1

  Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare internă al Colegiului Psihologilor din România, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Convenției naționale a Colegiului Psihologilor din România nr. 1/2013 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare internă a Colegiului Psihologilor din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 266 din 13 mai 2013, se abrogă.


  Articolul 3

  Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data publicării.

  Președintele Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România,
  Ion Dafinoiu

  București, 24 noiembrie 2018.
  Nr. 4.

  ANEXĂ

  REGULAMENT
  de organizare și funcționare internă al Colegiului Psihologilor din România