HOTĂRÂRE nr. 795 din 4 octombrie 2018privind aprobarea Planului de urgență pentru gestionarea situațiilor de disfuncționalitate majoră în aprovizionarea cu țiței și/sau produse petroliere, a situațiilor de urgență deosebită și a situațiilor de criză locală
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 860 din 10 octombrie 2018
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 24 alin. (2) din Legea nr. 85/2018 privind constituirea și menținerea unor rezerve minime de țiței și/sau produse petroliere,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  ARTICOL UNIC

  Se aprobă Planul de urgență pentru gestionarea situațiilor de disfuncționalitate majoră în aprovizionarea cu țiței și/sau produse petroliere, a situațiilor de urgență deosebită și a situațiilor de criză locală, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul energiei,
  Anton Anton
  Ministrul afacerilor externe,
  Teodor-Viorel Meleșcanu
  p. Ministrul delegat pentru afaceri europene,
  Cristian-Gabriel Winzer,
  secretar de stat

  București, 4 octombrie 2018.
  Nr. 795.

  ANEXĂ

  PLAN DE URGENTA
  pentru gestionarea situațiilor de disfuncționalitate majoră
  în aprovizionarea cu țiței și/sau produse petroliere,
  a situațiilor de urgență deosebită și a situațiilor de criză
  locală