HOTĂRÂRE nr. 1.184 din 24 septembrie 2008
pentru modificarea art. 1 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 802/2005 privind organizarea şi funcţionarea Administraţiei Fondului Cultural Naţional
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 674 din 30 septembrie 2008  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  Alineatul (2) al articolului 1 din Hotărârea Guvernului nr. 802/2005 privind organizarea şi funcţionarea Administraţiei Fondului Cultural Naţional, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 697 din 3 august 2005, cu modificările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(2) Sediul Administraţiei este în municipiul Bucureşti, str. Barbu Ştefănescu Delavrancea nr. 57, sectorul 1."
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  ───────────────
  Ministrul culturii şi cultelor,
  Adrian Iorgulescu
  Ministrul economiei şi finanţelor,
  Varujan Vosganian
  Bucureşti, 24 septembrie 2008.
  Nr. 1.184.
  _________