HOTĂRÎRE Nr. 120 din 26 februarie 1996
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Spital clinic de urgenta, cu 300 de paturi, în municipiul Iaşi, judeţul Iaşi"
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 46 din 5 martie 1996  Guvernul României hotărăşte:

  Articolul 1

  Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Spital clinic de urgenta, cu 300 de paturi, în municipiul Iaşi, judeţul Iaşi", prevăzuţi în anexa*) la prezenta hotărâre. Notă *) Anexa se comunică numai beneficiarului de investiţie.


  Articolul 2

  Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 se face din fondurile bugetului de stat şi din alte fonduri legal constituite cu aceasta destinaţie, conform listelor de investiţii aprobate potrivit legii.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE VACAROIU
  Contrasemnează:
  Ministrul sănătăţii,
  Iulian Mincu
  Ministru de stat,
  ministrul finanţelor,
  Florin Georgescu
  ------------