HOTĂRÂRE nr. 5 din 1 aprilie 2014
pentru modificarea art. 4 din Hotărârea Parlamentului României nr. 18/2013 privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerilor legislative privind legile electorale
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 244 din 4 aprilie 2014  În temeiul art. 67 din Constituţia României, republicată,
  Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  Articolul 4 din Hotărârea Parlamentului României nr. 18/2013 privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerilor legislative privind legile electorale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 95 din 15 februarie 2013, cu modificările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 4. - Comisia va elabora propunerile legislative privind legile electorale până la data de 1 iulie 2014."
  Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din 1 aprilie 2014, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON
  POPESCU-TĂRICEANU
  Bucureşti, 1 aprilie 2014.
  Nr. 5.
  -------