HOTĂRÂRE nr. 604 din 13 mai 2009
privind trecerea unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 385 din 9 iunie 2009  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, situate în municipiile Călăraşi şi Olteniţa, judeţul Călăraşi, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  Trecerea în domeniul privat al statului a construcţiilor prevăzute la art. 1 se face în vederea scoaterii din funcţiune şi desfiinţării acestora, în condiţiile legii.


  Articolul 3

  După scoaterea din funcţiune şi desfiinţarea construcţiilor, Ministerul Administraţiei şi Internelor îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la imobilele cu nr. M.F.P. 101.902, 101.903, 101.904 şi 101.905.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  ---------------
  Viceprim-ministru,
  ministrul administraţiei şi internelor,
  Dan Nica
  Ministrul finanţelor publice,
  Gheorghe Pogea
  Bucureşti, 13 mai 2009.
  Nr. 604.


  Anexa
  DATELE DE IDENTIFICARE
  a construcţiilor aflate în administrarea Ministerului
  Administraţiei şi Internelor care trec din domeniul public
  al statului în domeniul privat al acestuia
  *Font 8*
   
  Nr. crt. Locul unde este situat imobilul Persoana juridică care administrează construcţia Caracteristicile tehnice ale construcţiilor Nr. de identificare M.F.P.
  1. Str. Prelungirea Bucureşti nr. 344, municipiul Călăraşi judeţul Călăraşi Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Călăraşi Pavilion "Porumbar" Suprafaţa construită = 41,06 mp Suprafaţa desfăşurată = 41,06 mp Valoarea de inventar = 3.020 lei 101.902 (parţial)
  2. Str. Portului nr.1, municipiul Olteniţa judeţul Călăraşi Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Călăraşi Pavilion "Porumbar" Suprafaţa construită = 17,47 mp Suprafaţa desfăşurată = 17,47 mp Valoarea de inventar = 3.020 lei 101.905 (parţial)
  3. Şos. Călăraşi- Slobozia,municipiul Călăraşi, judeţul Călăraşi - extravilan Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Călăraşi Pavilion "Adăpost animale" Suprafaţa construită = 66,15 mp Suprafaţa desfăşurată = 66,15 mp Valoarea de inventar = = 10.603,82 lei 101.904 (parţial)
  4. Şos. Călăraşi- Slobozia,municipiul Călăraşi, judeţul Călăraşi - extravilan Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Călăraşi Pavilion "Depozit materiale" Suprafaţa construită = 70 mp Suprafaţa desfăşurată = 70 mp Valoarea de inventar =594,15 lei 101.904 (parţial)
  5. Şos. Călăraşi- Slobozia,municipiul Călăraşi, judeţul Călăraşi - extravilan Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Călăraşi Pavilion "Adăpost animale" Suprafaţa construită = 37,94 mp Suprafaţa desfăşurată = 37,94 mp Valoarea de inventar = = 7.069,22 lei 101.904 (parţial)
  6. Şos. Portului, municipiul Olteniţa judeţul Călăraşi - extravilan T 2 Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Călăraşi Pavilion 48-42-01 -"Casă îngrijitor" Suprafaţa construită = 33,39 mp Suprafaţa desfăşurată = 66,78 mp Valoarea de inventar = = 2.827,68 lei 101.903 (parţial)

  ----