DECIZIE nr. 3 din 25 ianuarie 2021privind convocarea Senatului în sesiune extraordinară
EMITENT
 • SENATUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 25 ianuarie 2021
  În temeiul dispozițiilor art. 66 alin. (2) și (3) din Constituția României, republicată, precum și ale art. 84 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat, cu modificările și completările ulterioare,
  Președintele Senatului decide:

  ARTICOL UNIC

  Se convoacă Senatul în sesiune extraordinară, în data de 25 ianuarie 2021, ora 14,00. Proiectul ordinii de zi și proiectul programului de lucru sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

  PREȘEDINTELE SENATULUI
  ANCA DANA DRAGU

  București, 25 ianuarie 2021.
  Nr. 3.

  ANEXĂ

  Proiectul ordinii de zi și proiectul programului de lucru al Senatului
  pentru sesiunea extraordinară din data de 25 ianuarie 2021
  - sesiune extraordinară -
  I. Proiectul ordinii de zi– Proiect de hotărâre privind bugetul Senatului României pe anul 2021.II. Proiectul programului de lucru
  Luni, 25 ianuarie 2021
  ora 14,00 Lucrări în Plenul Senatului

  ----