HOTĂRÂRE nr. 8 din 12 februarie 2018pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 30/2017 privind constituirea grupurilor parlamentare de prietenie
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 138 din 13 februarie 2018
  În temeiul prevederilor art. 5 din Regulamentul activităților comune ale Camerei Deputaților și Senatului, aprobat prin Hotărârea Parlamentului României nr. 4/1992, republicat,
  Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

  ARTICOL UNIC

  Anexa la Hotărârea Parlamentului României nr. 30/2017 privind constituirea grupurilor parlamentare de prietenie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 304 din 28 aprilie 2017, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:– la punctul 93 - Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Socialistă Vietnam, domnul deputat Băișanu Ștefan-Alexandru, Grupul parlamentar ALDE, este desemnat în funcția de vicepreședinte în locul domnului deputat Anton Anton, Grupul parlamentar ALDE.

  Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaților și de Senat în ședința comună din 12 februarie 2018, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  NICOLAE-LIVIU DRAGNEA
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

  București, 12 februarie 2018.
  Nr. 8.
  ----