HOTĂRÂRE nr. 802 din 30 septembrie 1999
privind adoptarea Regulamentului pentru organizarea şi funcţionarea Arhivei Electronice de Garanţii Reale Mobiliare
EMITENT
 • GUVERN
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 499 din 15 octombrie 1999  În temeiul art. 103 alin. (2) din titlul VI - Regimul juridic al garanţiilor reale mobiliare - din Legea nr. 99/1999 privind unele măsuri pentru accelerarea reformei economice,
  Guvernul României hotărăşte:

  Articolul UNIC

  Se adopta Regulamentul pentru organizarea şi funcţionarea Arhivei Electronice de Garanţii Reale Mobiliare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  RADU VASILE
  Contrasemnează:
  -----------------
  Ministru de stat,
  ministrul justiţiei,
  Valeriu Stoica
  p. Ministrul finanţelor,
  Mihai Aristotel Ungureanu,
  secretar de stat


  Anexă

  REGULAMENT 30/09/1999