HOTĂRÂRE nr. 129 din 16 martie 2017pentru completarea art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 1.215/2009 privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 192 din 17 martie 2017
  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi a Deciziei Comisiei Europene C(2016) 7.522 final din 16 noiembrie 2016 Schemă de ajutor pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  ARTICOL UNIC

  La articolul 8 din Hotărârea Guvernului nr. 1.215/2009 privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 748 din 3 noiembrie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
  (1^1) Producătorii de energie electrică şi termică în cogenerare beneficiază de schema de sprijin pe o perioadă de maximum 11 ani consecutivi, fără a depăşi anul 2023.

  PRIM-MINISTRU
  SORIN MIHAI GRINDEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul energiei,
  Toma-Florin Petcu
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene,
  Sevil Shhaideh
  Ministrul economiei,
  Mihai Tudose
  Ministrul afacerilor externe,
  Teodor-Viorel Meleşcanu
  p. Ministrul delegat pentru afaceri europene,
  Bogdan Mănoiu,
  secretar de stat

  Bucureşti, 16 martie 2017.
  Nr. 129.
  ----