DECIZIE nr. 6 din 14 mai 2018privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 15-16 mai 2018
EMITENT
 • SENATUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 15 mai 2018
  În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (2) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat, cu modificările ulterioare,
  președintele Senatului d e c i d e:

  ARTICOL UNIC

  În perioada 15-16 mai 2018, conducerea Senatului va fi asigurată de domnul senator Iulian-Claudiu Manda, vicepreședinte al Senatului.

  PREȘEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

  București, 14 mai 2018.
  Nr. 6.
  -----