REGULI din 23 decembrie 2004 PENTRU PREPARAREA ȘI MANIPULAREA SOLUȚIEI DE DIALIZĂ
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 233 bis din 21 martie 2005 Notă
  Aprobate prin ORDINUL nr. 1.718 din 23 decembrie 2004, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 233 din 21 martie 2005.

  NORME DE CALITATE A APEI
  A) Reguli pentru prepararea și manipularea soluției de dializă
  a. Prepararea dializantului se realizează de aparatul de hemodializă, prin diluarea cu apă purificată - într-o proporție corespunzătoare tipului de monitor de dializă - a unei soluții concentrate ("concentrat") pentru hemodializă, preparată industrial sau în unitatea de dializă.
  b. La prepararea soluției de dializă sunt obligatorii:– Utilizarea unei ape de puritate corespunzătoare din punct de vedere fizico-chimic și bacteriologic, în conformitate cu "Farmacopeea europeană";– Folosirea de substanțe chimice din categoria "dializă", aprobate de Ministerul Sănătății.
  c. Soluția concentrată pentru hemodializă poate fi preparată industrial sau în cadrul unității de dializă supunându-se normelor actuale privind prepararea și utilizarea medicamentelor, în spații corespunzător amenajate de către personal calificat.
  d. La prepararea soluției concentrate pentru hemodializă este obligatorie folosirea apei purificate și a substanțelor chimice care să corespundă criteriilor stabilite în (pct. b).
  e. Compoziția chimică a fiecărei șarje de soluție concentrată va fi determinată, iar rezultatul determinării va fi înregistrat într-un registru special.
  f. Din fiecare șarjă de soluție concentrată se vor păstra mostre timp de 24-48 ore.
  g. Indiferent de modul de preparare a soluției concentrate pentru dializă, recipienții vor fi etichetați corespunzător (dată, șarjă, compoziție, operator, control de calitate).
  h. Recipientele utilizate pentru soluția concentrată de hemodializă vor fi numai de culoare albă, vor fi transparente și vor avea capace de culori diferite, în raport cu conținutul (componenta "acidă", componenta "bazică", dializant cu acetat).
  i. Recipientele utilizate la colectarea lichidelor folosite la destindere, la restituire și la spălarea liniilor și a dializorului vor fi marcate distinct, pentru a preveni folosirea lor pentru soluția concentrată;
  j. Controlul compoziției dializantului, prin determinarea concentrației fiecărui constituent al soluției sau printr-un test global efectuat de aparatul de dializă - de tipul conductivității electrice - este obligatoriu înainte de începerea ședinței de hemodializă.
  k. La prepararea, stocarea și transportul concentratului pentru hemodializă sau a dializantului, este interzisă utilizarea de instalații, dispozitive sau ustensile din metal, sticlă, mase plastice sau alte substanțe care pot elibera constituenți nocivi sau pot modifica compoziția soluțiilor respective.
  l. Este interzisă utilizarea soluției concentrate de dializă cu bicarbonat la mai mult de 24 ore de la preparare.
  m. Este interzisă utilizarea dializantului cu încărcare microbiană mai mare decât 1.000 colonii/ml.

  B) Norme de calitate a apei
  Se referă la puritatea chimică și la puritatea microbiologică. Acestea trebuie monitorizate cu regularitate, iar rezultatele trebuie înregistrate. Vor exista proceduri care să se aplice în cazul depășirii limitelor admise, mergand până la închiderea temporară a centrului de dializă într-o asemenea situație.
  Monitorizarea sistemului de tratare a apei se va face sub formă de validare (a unui sistem nou instalat sau de câte ori sistemul a fost deschis pentru intervenție - timp de 3 luni, cu evaluări săptămânale) și sub formă de urmărire, monitorizare apoi (vezi tabelele).1. Nivelele maxim admise pentru puritatea microbiologică a apei

  Nivel maxim admis

  AAMI

  Farmacopeea europeană

  Apă obișnuită

  Apă ultrapură

  Apă sterilă

  Contaminarea microbiană (CFU/ml)
  Endotoxine bacteriene [IU/ml*)]

  200
  < 2

  < 100
  < 0,25

  < 0,1
  < 0,03

  < 0,000001
  < 0,03

  ------------
  *) IU endotoxina este standardizată din 1982 de către OMS ca reprezentând reactivitatea a 0,1 ng de endotoxina standard EC-5 a tulpinii 0113:H10:K de E. Coli reactionand cu reactivul LAL (Limulus Amoebocyte Lysate - un lizat de celule imunocompetente al crabului Limulus polyphemus, care are habitatul natural în ape cu o mare concentrație de endotoxine, dezvoltând astfel o imunitate naturală împotriva acestora).
  2. Frecvența de urmărire a calității microbiologice a apei în perioadele de validare și de monitorizare

  Frecvența

  Validare
  (3 luni)

  Monitorizare
  (12 luni)

  Apa de la robinet

  săptămânal

  lunar

  Apa dedurizată

  săptămânal


  Apa filtrată/deionizată/prin osmoză inversă

  săptămânal


  Intrarea în rețeaua de distribuție

  săptămânal


  Apa care alimentează aparatul de dializă

  săptămânal

  lunar

  Drenajul dializatului

  săptămânal

  lunar
  3. Nivele maxim admise de contaminanți (Farmacopeea europeană, 2003, pp. 3402-3406)

  Contaminant

  Metoda de analiză

  Concentrația maximă (mg/L)

  AAMI

  Farmacopeea europeană

  Aluminiu

  Spectrometrie de absorbție atomică (SAA)

  0,0100

  0,0100

  Antimoniu

  SAA

  0,0060

  0,0060

  Arsenic

  SAA

  0,0050

  0,0050

  Bariu

  SAA

  0,1000

  0,1000

  Beriliu

  SAA

  0,0004

  0,0004

  Cadmiu

  SAA

  0,0010

  0,0010

  Calciu

  SAA

  2 (0,05 mmol/l)

  2 (0,05 mmol/l)

  Cloramine

  Colorimetrie

  0,1000

  0,1000

  Crom

  SAA

  0,0140

  0,0140

  Cupru

  SAA

  0,1000

  0,1000

  Cianură

  Spectrofotometrie

  0,0200

  0,0200

  Fluor

  Fotoluminiscenta moleculară

  0,2000

  0,2000

  Clor liber

  Colorimetrie

  0,5000

  0,5000

  Plumb

  SAA

  0,0050

  0,0050

  Magneziu

  SAA

  4 (0,16 mmol/l)

  2 (0,08 mmol/l)

  Mercur

  SAA

  0,0002

  0,0010

  Nitrat

  Colorimetrie

  2,0000

  2,0000

  Potasiu

  Flamfotometrie

  8 (0,2 mmol/l)

  2 (0,008 mmol/l)

  Seleniu

  SAA

  0,0900

  0,0900

  Argint

  SAA

  0,0050

  0,0050

  Sodiu

  Flamfotometrie

  70 (3,0 mmol/l)

  50 (2,2 mmol/l)

  Sulfat

  Turbidimetrica

  100

  100

  Taliu

  SAA

  0,0020

  0,0020

  Zinc

  SAA

  0,1000

  0,1000
  4. Frecventa de urmărire a calității chimice a apei în perioadele de validare și de monitorizare

  Frecvența

  Validare (3 luni)

  Monitorizare (12 luni)

  Aluminiu

  lunar

  lunar

  Antimoniu

  lunar

  bianual

  Arsenic

  lunar

  bianual

  Bariu

  lunar

  bianual

  Beriliu

  lunar

  bianual

  Cadmiu

  lunar

  bianual

  Calciu

  zilnic

  zilnic

  Cloruri și cloramine

  zilnic

  zilnic

  Crom

  lunar

  trimestrial

  Cupru

  lunar

  lunar

  Fluor

  lunar

  bianual

  Plumb

  lunar

  lunar

  Magneziu

  zilnic

  zilnic

  Mercur

  lunar

  bianual

  Nitrat

  lunar

  bianual

  Potasiu

  zilnic

  zilnic

  Seleniu

  lunar

  bianual

  Argint

  lunar

  bianual

  Sodiu

  zilnic

  zilnic

  Sulfat

  lunar

  bianual

  Taliu

  lunar

  bianual

  Zinc

  lunar

  bianual