ORDIN nr. 1.099 din 23 iunie 2016privind aprobarea Instrucțiunilor de aplicare a prevederilor art. III alin. (1) din Legea nr. 66/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECȚIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VÂRSTNICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 474 din 24 iunie 2016
  Având în vedere prevederile art. III alin. (2) din Legea nr. 66/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor,
  în temeiul art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, precum și pentru modificarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Instrucțiunile de aplicare a prevederilor art. III alin. (1) din Legea nr. 66/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, prevăzute în anexa la prezentul ordin.


  Articolul 2

  Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, agențiile județene pentru plăți și inspecție socială, respectiv a municipiului București, Inspecția Muncii și inspectoratele teritoriale de muncă, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă și agențiile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă, precum și Direcția politici sociale din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 3

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul muncii, familiei, protecției
  sociale și persoanelor vârstnice,
  Dragoș-Nicolae Pîslaru

  București, 23 iunie 2016.
  Nr. 1.099.

  Anexă

  INSTRUCȚIUNI
  de aplicare a prevederilor art. III alin. (1) din Legea nr. 66/2016 pentru modificarea
  și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația
  lunară pentru creșterea copiilor