HOTĂRÂRE nr. 611 din 6 octombrie 1997
pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii imbunatatirilor funciare nr. 84/1996
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 21 octombrie 1997  În temeiul prevederilor art. 36 din Legea imbunatatirilor funciare nr. 84/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 159 din 24 iulie 1996,
  Guvernul României hotărăşte:

  Articolul UNIC

  Se aprobă Regulamentul de aplicare a Legii imbunatatirilor funciare nr. 84/1996, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR CIORBEA
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul agriculturii
  şi alimentaţiei,
  Dinu Gavrilescu
  Ministru de stat, ministrul
  finanţelor,
  Mircea Ciumara
  p. Ministrul lucrărilor
  publice
  şi amenajării teritoriului,
  Ioan Lucacel,
  secretar de stat


  Anexă

  REGULAMENT 06/10/1997