HOTĂRÂRE nr. 1.765 din 22 decembrie 2005
privind indexarea unor venituri ale populaţiei începând cu luna ianuarie 2006
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.182 din 28 decembrie 2005  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Începând cu luna ianuarie 2006, se indexează cu 5,5% următoarele venituri ale populaţiei:
  a) pensiile I.O.V.R.;
  b) suma fixă pentru îngrijire acordată, în temeiul Legii nr. 49/1999 privind pensiile I.O.V.R., invalizilor şi accidentaţilor de război, mari mutilaţi şi cei încadraţi în gradul I de invaliditate;
  c) indemnizaţiile lunare acordate în baza Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;
  d) indemnizaţiile lunare acordate în baza Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare;
  e) indemnizaţiile şi sporurile ce se acordă în temeiul Legii nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.


  Articolul 2

  Sumele rezultate în urma aplicării măsurilor de protecţie socială prevăzute de prezenta hotărâre se suportă din aceleaşi fonduri ca şi drepturile de bază.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,
  Gheorghe Barbu
  p. Ministrul finanţelor publice,
  Cătălin Doica,
  secretar de stat
  Bucureşti, 22 decembrie 2005.
  Nr. 1.765.
  -----------